Retur

Bestyrelsesmøde
 22.08.2018


Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum


  23.08.2018 

 

Bestyrelsesmøde

onsdag den 22. august 2018

kl. 14 – 16.30 på Museet

 

Referat

Til stede: Inge, Sonja, Merete, Inge-Lise, Alfred, Peter og Palle samt Willy og Frank 

 

1. Godkendelse af referater fra møde 23.05.2018

Godkendt.

 

2. Økonomi

     Status: 85.516,05 kr., kassebeholdning 1.345,00 kr.

Medlemstal 276.

Elforbruget i juli lidt højere end sidste år, muligvis fordi vor nye varmepumpe

har været benyttet til airconditionering i den varme sommer. Fjernbetjeningen gemmes væk.

 

3. Bygningen

     Håndværkernes plan efter sommerferien omfatter flisegang til kørestolsbrugere, montering af lanterner,

reparation af hestevogn, reparation af smakkejolle og taget over jollen, udendørs oprydning,

flere podier (bl.a. til møllemodellen, så to podier frigives), gulvsand i udstillingerne

og lys midt i særudstillingsrummet. Afskærmning af varmepumperne er fortsat på listen.

     Vedbend i Weichseltræet er cuttet ved jorden og skal fjernes ved lejlighed.

     20 gule plastikstole viser sig at tilhøre Ålelauget, Peter spørger, om man vil have dem retur, ellers fjernes de.

     Pkt. 4 omhandler et forslag til en montre, som kan ende med at blive opprioriteret til brug i efterårsferien.

 

4. Evaluering af sommerudstilling, planlægning af næste udstilling i uge 42

     Foreløbig er det gået godt. Der har været gode besøgstal i de enkelte udstillinger, og der er solgt fint

i mange af udstillingerne. Desuden er der foreløbig solgt for ca. 5.000 kr.

af vore egne varer og lagt ca. 1.000 kr. i kassen til frivillige bidrag.  

 

Besøgstallene ser ud som følger:

     Minna                            151

     Elisabeth                        203

     Hanne                            226

     Bodil                              585

     Kähler                          1287

     Peter                              580

     Elin                                385

     Sabroe                            588

     Væverne                        478

     Julia                               303

     foreløbig                       778

     Rasmus/Simon                    

     Charlotte                              

 

Til vore foredrag var der henholdsvis 30 og 21 deltagere.

 

     Aage Berntsen (1939-2011) – en lokal billedhugger

Tove Koustrup har henvendt sig med et tilbud om, at vi må udstille værker af hendes ven,

den lokale kunstner Aage Berntsen (1939-2011), (tandlæge og billedhugger, grafiker m.m.)

som havde sommerhus på Enø. En stor del af hans oeuvre findes stadig på den adresse,

og vi kan hente udvalgte værker her til en lille udstilling i efterårsferien med accept fra

Tove og Aages søn Nicolai Berntsen. Aage er i øvrigt begravet på Næstved Gamle Kirkegård

med sin første kone Martine (1942-1999), idet de havde hus på Hans Hornemannsvej.

     Willy og Palle m.fl. engagerer sig i sagen, som omfatter udvalg og redigering (Palle)

samt transport og opstilling (Willy, Palle og andre, der har lyst).

Palle havde lavet en skitse til en nødvendig montre til særudstillingsrummet. Montren skal bruges

til et udvalg af Aages små skulpturer. Montren kan erstattes af fx en færdig og låsbar vitrine,

som efterlyses fx i Ny Maglemølles møbellager. Lykkes det ikke, må montren bygges,

Alfred taler med Kaj om sagen.

Palle forestiller sig foreløbig 5-6 store skulpturer på podier på gulvet, 5-6 billeder til væggene

og 10-15 små skulpturer til montren. Det bliver under alle omstændigheder kun en smagsprøve på Aages kunst.

Palle udarbejder en plakat til udstillingen, opsat og trykt hos Martin på Visuel Grafisk.

Vi drøftede udstillingens karakter: Salgsudstilling mod afgift eller et kulturelt tilbud

fra vort museum til offentligheden. Der var overvejende stemning for sidste løsning.

Plakat og montre og transport bør maksimalt løbe op i ca. 10.000 kr., og vi forsøger naturligvis

at nedbringe beløbet mest muligt, men vil også gerne lave en seværdig udstilling. Sponsorater modtages med tak.

 

Budget (ikke behandlet på bestyrelsesmødet):

Montre    max. 3.000    ( MDF-plade, maling og glas) (- eller eksisterende vitrine)

Plakat   max. 2.000

Transport  max. 5.000    (eller måske HRJ?)

Forsikring     0      (ejers ansvar)   

 

5. Hjemmesiden

     Willy har ordnet hjemmesidens materiale efter Palles forslag til nyordning.

Resultatet er nu tilgængeligt på Internettet.

Bestyrelsen gav udtryk for stor tilfredshed med det foreliggende resultat. 

Udvalget til revidering af sponsorlisten, bestående af Inge, Alfred, Sonja og Willy, har ajourført listen.

På intern opfordring arbejder vi med rubrikken Sidste Nyt

og dens relation til formandens traditionelle Nyhedsbrev. 

 

6. Næste møde

     Mødet er fastsat til torsdag 27. september 14-16 i Museet.

    

7. Eventuelt.

     Vi havde fået et tilbud om deltagelse i et gratis kursus på Gl. Estrup for frivillige under en jysk

frivillighedsorganisation, men et opslag på nettet viste, at kurset er fuldt booket og lukket for nye tilmeldinger.    

Palle havde af boghandler Skipper (Steen Kastrup Christensen) fået en kasse med godt 30 eksemplarer

af Verner Carlsens bog Kulturspor omkring Dybsø Fjord og Gavnø fra 1999 kvit og frit til vort bogsalg.

Vi sælger bogen for 50 kr., hvilket har været prisen hos Skipper. Bestyrelsens medlemmer

fik hver et eksemplar. Vi har dermed ca. 25 eksemplarer til salg.,

som over årene bør kunne indbringe 1.250 kr. til Museet. Tak til Skipper. 

Sagen om ”Tyttes Pølsebod” på Kludekogerpladsen (eller ”Kuglekogerpladsen”,

som den også kaldes!) er nu løst ved, at boden er solgt privat til opstilling på Longshavesiden. 

Efter bestyrelsesmødet

Formanden havde indbudt bestyrelsen og suppleanterne med ledsagere til et fælles måltid mad

i forlængelse af bestyrelsesmødet. De 18 deltagere indtog en fortræffelig menu, baseret på fisk og ost,

fra en lokal fiskerestaurant. Der var stor tilfredshed med arrangementet, som varede fra kl. 17 til ca. 20.30.

Det var godt at blive præsenteret for alles bedre halvdele. Vi takker formanden for initiativet!

 

Referat ved Palle Birk