Retur

Bestyrelsesmøde
07.05.2019

Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum 

  08.05. 2019

 

Bestyrelsesmøde

Tirsdag den 7. maj 2019

kl. 20.45 på Museet – i forlængelse af generalforsamlingen 

 

Referat 

Til stede: Inge, Sonja, Merete, Peter, Ralph og Palle

 

Formanden indledte med at byde Ralph Asmund velkommen som nyt bestyrelsesmedlem.

Derefter meddelte formanden, at Inge-Lise Frost har orlov til 1. juli 2019 på grund af sygdom.

 

1.     Godkendelse af referat fra møde 24. april 2019

Godkendt.

 

2.     Konstituering

      2.1      Valg af næstformand

                 Peter Christiansen blev valgt som ny næstformand.    

 

2.2      Valg af sekretær

                 Som sekretær genvalgtes Palle Birk.

 

2.3      Ralph påtog sig at overtage Alfreds rolle som en af de to, der modtager alarmopkald via telefonen. Peter er den anden.

 

3.   Næste møde

     

Onsdag 15. maj kl. 9 til vi er færdige med fælles forårsrengøring af Museets lokaler

 

Onsdag 29. maj kl. 14 til ca. 16 i Museet

 

 

Referat ved Palle Birk