Skibsliste over bygget handelsskibe i Karrebæksminde/Næstved (Aaderup)

De første fartøjer.

De første oplysninger, om skibsbyggeri i Næstved/Karrebæksminde området, stammer fra gamle skrifter. I året 1135 fik
Næstved købstadsrettigheder, godt 100 år senere fremgår det: aar 1249 Sct. Peders kloster bygger Kogger.
Det er vanskeligt at udpege eet bestemt sted hvor disse fartøjer er bygget, idet Klostrene kontrollerede enorme områder.
Der har været mange mulige steder at bygge skibe, da man på den tid blot skulle finde et sted hvor det var bekvemt at bygge et skib, og det var i reglen på en strand, uden for lavt vand, samt tæt på de store skove.
Koggen var afløseren for Vikingeskibene. Senere kom så jagten, sluppen, galeasen, skonnert, skuder osv.

Efterhånden som Mindet sandede til ved Lungshave i 16-1700-tallet, var man nødt til at finde andre transportmuligheder. Det fremgår mange steder, at pramme blev anvendt da de havde en meget lav dybgang fra 0,5 - 1,0 m., da de søgående fartøjer ikke kunne besejle skibsbroen i Næstved.
Hvor disse pramme er bygget, har man ingen kendskab til.
I 1792 fremgår det, at 3 købmænd i Næstved, i forening køber 3 pramme. Om de er bygget her fremgår ingen steder.
Den 26. maj 1812 ankommer der fra Holmen 5 pramme, som samlesæt, de landes ved Gumperup klint (Klinteby), senere ankommer endnu 2 pramme. Samlingen af prammene blev foretaget af folk udlånt fra Holmen. Disse pramme er sikkert anskaffet til brændetransport mv, på den nyåbnede Danneskjoldske-kanal, fra Tystrup-Bavelse søerne til Karrebæksminde.
1799 køber havnekommissionen i Næstved, en pram i Bandholm.

Kendte værfter i området

Da Karrebæksminde i 1812 fik sin nye havn/kanal, begyndte der samtidig en byudvikling i Karrebæksminde, især med tilknytning til det maritime miljø.

I 1830 byggede man et skib (sandsynligvis det første) i Karrebæksminde: briggen "Henriette Maria".
I Aaderup startede man i 1918 et jernbeton-skibsbyggeri, der gik konkurs efter få år.

Her følger en liste over kendte skibe (primært handelskibe) bygget i området.  Skulle du ønske yderligere oplysninger om ét bestemt fartøj, der har været hjemskrevet i Næstved/Karrebæksminde, kan du kontakte mig via E-mailadr.:
mariteam@stofanet.dk
 
Skibsnavn Type Skibsbygger År
Abbednæs 3-mastet skonnert Næstved jernbeton-skibsbyggeri 1919
Activ Skonnert P.G.Hermansen 1895
Alexia 2-mastet bramsejlskonnert J.C.Sørensen 1868
Anna 2-mastet smakke (fiskeri) Erik Magnus Jacobsen 1910
Anna Kirstine Skonnert -- 1868
Arengott & Thora 2-mastet bramsejlskonnert J.C.Sørensen 1867
Basnæs 3-mastet skonnert Næstved jernbeton-skibsbyggeri 1920
Bien Skonnert -- 1840
Birgitte Gøye 2-mastet fore and aft skonnert F.C.Sørensen 1875
Birthe Marie Quase (fiskeri) -- 1846 omb.
Caroline Jagt -- 1833
Cathrine Jagt -- 1857
Charlotta Skonnert -- 1868
Charlotte
C.M.Witussen
Skonnert
Skonnert
--
Lars Hansen
1869
1853
Dagmar -- Erik Magnus Jacobsen 1923
Dannebrog Skonnert Lars Hansen 1848
De To Søstre (I) Skonnert Hans Jacobsen 1879
De To Søstre (II) Skonnert L.Hansen 1858
De Tre Løver
Duen
Skonnert
Skonnert
--
Peter Grønvold Hermansen
1857
1898
Ellen Galease Peter Grønvold Hermansen 1897
Enigheden Galease -- 1843
Familien Skonnert -- 1847/75 omb.
Fut Galease Peter Grønvold Hermansen 1891
Gaunø (se foto:Elise Stub) Galease Erik Magnus Jacobsen 1919
Georg Galease -- 1891
Havfruen -- -- 1868
Helge Skonnert -- 1858
Henriette Maria Brig -- 1830
Herluf Trolle
Hertha
Topsejlskonnert
Skonnert
Lars Hansen
Lars Hansen
1847
1857
Isis
Johanne Camilla
Skonnertbrig
Jagt
Lars  Hansen
Lars Hansen
1858
1859
Karrebæk 2-mastet bramsejlsskonnert J.C.Jørgensen (?)(Sørensen ?) 1877
Katrine Skonnertbrig Lars  Hansen 1869
Kvik Galease -- 1893
Lauritz Skonnert Lars  Hansen 1867
Lindholm Fiskefartøj Erik Magnus Jacobsen 1922
Margrethe(a) Skonnert -- 1846/66
Minerva Fiskefartøj Erik Magnus Jacobsen 1908
Nestved (se foto) Skonnert Lars Hansen 1851
Olga Jagt -- 1859
Olufdine Skonnert -- 1847/75
Pauline Skonnert -- 1858
Peter
Peter Johansen
Brig
Skonnert
Lars Hansen
Lars Hansen
1865
1850
Petrine Skonnert -- 1866
Pram nr.6
Pram nr.7
Pram nr.8
Pram nr.12
Pram nr.13
Pram nr.15
Pram nr.16

Prindsesse Alexandra

Pram
Pram
Pram
Pram
Pram
Pram
Pram

Skonnert

P.G.Hermansen
P.G.Hermansen
P.G.Hermansen
P.G.Hermansen
P.G.Hermansen
E.M.Jacobsen
E.M.Jacobsen

La. Hansen

1898
1898
1899
1893
1892
1904
1905

1863

Reetz Thott Skonnert Lars Hansen 1855
Saltø Skonnert Lars Hansen 1876
Sophie Skonnert -- 1867
Trefoldigheden Quase (fiskeri) -- 1861
Valkyrien Jagt -- 1891
Wilhemine Galease -- 1870 omb.
Zampa Brig -- 1854/73 omb

Se også Jernbetonprammene  fra Næstved Jernbetonskibsbyggeri
 

x
 
 

Tilbage til oversigt