Lodser ved Karrebæk Fjord Lodseri,   1690 - 2000 (310 år)

Se også siden   Danske_Lodser
 
Navn Født Ansat Afsked/pension Død
Knud Nielsen
Knud Jørgensen
- 1690 (1) - -
Poul Eriksen
Første lods ved Mindehuset
M.Olsen, Lodsmand ved Mindet 1771(bor ved Mindet)
M.Jensen, Lodsmand ved Mindet 1771(bor Karrebæk bye)
-

-
-

1742 (2)

-
-

-

-
-

-

-
-

Povel Eriksen 1754
Nyboder (?)
ca. 1806 - 16.9.1831
Johan Jensen 1738 ca. 1787 - > 1801
Jens Johansen Mentzer
(søn af lods Johan Jensen)
1781 < 1803 - 9.6.1852
Lars Sørensen
(lods og gæstgiver, født i Karrebæk sogn)
1793 1834
(måske tidligere)
- 9.6.1852
Lars Andersen 1786 ca. 1845 - -
Tønne Tønnesen
(født i Marstal)ank. til Karrebæk sogn 1831, fra Marstal
1805 1840
(måske tidligere)
- 7.12.1857
Hans Jacob Jacobsen
(født i Troense)
1812 1870
(nævnt som lods)
- 30.6.1873
Frederik Christian Sørensen
(søn af lods Lars Sørensen)(født i Karrebæk sogn)
( "navngiver" til Christian Sørens havn i Karrebæksminde)
1819 ca. 1850 - 22.5.1886
Niels Lauritz Sørensen (3)
(søn af lods Lars Sørensen) (født i Karrebæk sogn)
1822 1.1.1858 - 15.7.1887
Lars Larsen
(født i Stollebæk, Østfyn)(bosat i Karrebæk sogn 1857)
6.4.1829 1.8.1887 1.1.1902 25.4.1917
Niels Peter Ferdinand Bønnelycke
(født i Skelskør sogn)
11.8.1857 26.2.1902 - 18.3.1917
Peter Lauritz Petersen (4) 17.4.1878 15.4.1917 1.5.1943 23.4.1952
Arne Marius Kristensen (5)
(Kaldet: Mombasa el. Den Store Lods)
1.12.1906 1.4.1938 1.8.1968 3.10.1983
Magnus Peter Knudsen Hansen (6)
(født i Aarhus)(havneassistent ved Næstved havn 1939-43)
9.4.1907 1.5.1943 1.5.1972 17.09.1999
Peter Erland Hermansen 22.12.1917 1.10.1950 1.1.1978 25.10.1984
Ib O.Kristensen 2.5.1936 1.5.1972 1.11.1977
(herefter i A.P.Møller)
2001
Hans-Jørgen Søltoft
(født i Næstved)
1.6.1943 1.1.1978 - -
Peter Kilde Hansen 
(født i Karrebæksminde)
2.3.1945 1.2.1978 - -
Niels Rydbirk
(født i Gedser sogn)
15.8.1958 1.2.1994 - -
Peder Libergren Lassen
(født i Jylland)
16.2.1963 1.7.1997 - -

Hjælpelodser:

Ole Johansen, født 1777, søn af lods Johan Jensen (født 1738)
Jens Johansen, født 1781, søn af lods Johan Jensen (født 1738)
Lorentz Johansen, født 1782, søn af lods Johan Jensen (født 1738)
Adolf Diderich Eriksen, ca. 1827 som reservelods (*1804 - † 1882)
Hans Jakob Jakobsen (* 1810 - † 1873)
Peter Nielsen, virkede som reservelods i 1890
Christian Sofus Hansen, født 10.1.1877, virkede som hjælpelods 1901
Hans Frederik Carlsen, (7) (sidste havnevægter i Karrebæksminde),  (født 1870 - † 4.1936).
Rainer Jokela,(fhv. havenfoged)( født 1937,Finland), virkede som hjælpelods 1969-93
Oluf Banke, født 1934, virkede som hjælpelods i 1990
Ole Nørgaard, født 1945, virkede som hjælpelods medio 1990-erne

Noter:
(1)     Knud Jørgensen og Knud Nielsen, var i 1690 ansat som lodser ved Nestved Minde, (lodsede søopmåler Jens Sørensen`s
             galiot "Søhesten" i juli 1690).

(2)     Lodshus opføres ved Nestved Minde og en lods ansættes og bosætter sig ved Mindet.

(3)     Gårdejer på Enø og lods, født i Karrebæk sogn

(4)     Fader til Købmand/Skibshandler Petersen i Alleen 12, Karrebæksminde

(5)     Søn af Næstveds første folkevalgte Borgmester A.M.Kristensen (foregangsmand for Næstveds nye havn i 1930-erne).

(6)     Fader til lods Peter Kilde Hansen

(7)     Hans Fr. Carlsen bygger en model af 4-mastet bark "Prins Valdemar", skibet blev bygget i Helsingør ca. 1893 og solgt
         til USA i 1916.  Modellen er ca. 1 meter lang, overdraget til Næstved Museum 26. april 1935. I slutningen af 1990-erne
         var "Prins Valdemar" udlånt til Toldmuseet i København, (indtil videre !).
 
 

Tilbage til oversigt