Listen

I 1809 overdrager Saltø gods et skøde til Havnekommissionen for Næstved Kjøbstad, hvor Næstved havnevæsen får hele Lungshave (ca. 100 tdr. land) i Arvefæste. Formålet var at grave en kanal i gennem Lungshave, til erstaning for det tilsandede Minde.
Kanalen bliver gravet, incl. havneanlæg og bro, den nye ladeplads får navnet: Karrebæksminde.   Omkring havnen og kanalen opføres der de nødvendige bygninger, til at klarer den nødvendige skibstrafik på havnen. De første bygninger var til Havnens Opsynsmand, Lodsen og Toldkontrolløren. De føste bygninger blev opført omkring hvor nuværende Havnekontor og Toldkontor (Pandekagehuset) ligger. Efterhånden tiltrækker den nye havn/by et større antal håndværkere mv., i 1838 anmoder Næstved Havnekommission, arkitekt J.G. Kortez, at udarbejde et kort over den del af Longshaugen, som anses sikker til bebyggelse og afsætte pladser til Magasiner og andre bygninger. Det drejer sig om Sydsiden af kanalen, havneomraadet og "gaden" (Alleen). Næstved havnevæsen får nu en plan, der indeholder 47 nye stykker jord der kan gå i arvefæste til diverse formål.  Jordstykker bliver udlejet til følgende priser: 1 skilling pr. ¨alen bebygget areal og ¼ skilling pr. oalen ubebygget areal, afgiften skal betales een gang om året, senest til Sankt Hansdag, her efter kaldes denne afgift for: Sct.hansafgiften.  Omkring 1921 bliver der lavet en lov om ophævelse af arveafgiften.
Mod at betale den årlige afgift 25 gange een gang for alle, kunne man blive ejer af sit jordstykke, i slutningen af 1950-erne var størstedelen af jordstykkerne opkøbt/frigjort af arvefæstet.

Som tidligere nævnt udstykkes noget af matrikel 60 (Lungshave) til 47 mindre parceller, primært omkring de "nye" veje: Alleen, Ved Broen og Gl.Posthusvej (gl.posthusvej har også været nævnt som: Sidegaden og Skolegaden).

Her følger en liste over de første arvefæster/lejere af de første "udstykninger", listen er fra ca. 1870:
 
 

Lbr.nr. 1 Alleen nr. 36
gl. matr. nr.:
nyt matr. nr.:
276 (udgik)
297
ejer / bruger:
Ejer/bruger:
Næstved Havnekommission / Havnefoged samt Lods og vægterbolig
2001 overtaget af Nina Larsen og Torben Bloch, indrettet til restaurant: Brohjørnet
anm.: Fritaget for Sct. hansafgift
Ejendommen opført 1853
I status for året 1892 er de faste ejendomme opførte til værdi 38.000 kr, nemlig jorde 18.000 kr. og bygninger 20.000 kr.
Herved er selve havneværkerne ikke medregnet.
Tilhørende bygninger:
nr. 265, Lods og materialbygning, forsikret for 5.300 kr.
nr. 296, Havnefogedbygning, forsikret for 16.130 kr.
nr. 297, Arbejderbygning, forsikret for 5.153 kr.

 
Lbr.nr. 2 Alleen 11
gl. matr. nr.: 
nyt. matr.nr.:
263
-
ejer / bruger: Capitain v. Plessen (1811)
Fru Chistiani 
Generaltoldkamret (1832)
Anm: Fritaget for Sct. hansafgift

Toldkontrollørens embedsbolig, østlig ved landevejen og en kontorbygning paa den nordlige side af havnen.

Jfr. Udv. Forhandlingsprotokol 23/5/1832, angaaende Magelæg: Udvalget overtager den gamle Toldergaards grund, imod at Toldvæsenet erholder ovenstaaende grund uden nogen aarlig afgift og til v. Plessen udlægges en ny plads.


 
Lbr.nr. 3a Alleen 40                 År 1901 hedder huset: Sølyst
gl. matr.nr.:
nyt matr.nr.:
300a
133 / 134
Bygning med have Nord for havnepladsen, ialt 1596 oalen (629 m2), hertil er i 1877 lejet 150 oalen (59 m2) til havebrug, endvidere i 1880 250 oalen (99 m2).
ejer / bruger: Fisker F. Dibbert (1853)
Skibsbygger Peter Grønvold Hermansen (1880)
Enkefru P.G. Hermansen (1900)
Skibsfører Jørgen Albertsen (1900)
Fisker Hans Jensen (1916)
Fru Inger Johanne Nielsen
anm.: Besluttet den 13 September 1877:
1.) Udfor ejendommens facade
2.) Træskur og svedekiste
24.6.1904 Denne plads er nu overdraget til Skibsbygger Hans Jacobsen

Efter skjøde af 22 sept. 1900 har enken efter P.G.Hermansen frasolgt halvparten af matr.nr. 300 til sin broder Skibsfører Jørgen Albertsen med alle de rettigheder og forpligtigelser der maatte paahvile.

Facade28 alen, dybde 57 alen, skjøde 10/7 1852


 
Lbr. nr.: 3b Alleen 42                    År 1901 hedder huset: Sølyst
gl. matr. nr.:
nyt matr.nr.:
300 b
135 / 136
Grund 798 oalen (314 m2)
Bebygget 202 oalen 80 (m2) 
Ubebygget 596 oalen (235 m2) 
ejer / bruger: Fisker F. Dibbert (1853)
Skibsbygger Peter Grønvold Hermansen (1880)
Enkefru P.G.Hermansen (1900)
Skibsfører Jørgen Albertsen (1900)
Vægter Hans Frederik Carlsen (1903-36)
Hansigne Carlsen (Vægter H.F.Carlsens enke) (1936-59)
Fru Bodil Hvidtfeldt Hansen (1959)
Fiskeriformand Thomas Hvidtfeldt Hansen
anm.: Vægter H.F. Carlsens "morgenstjerne" fundet på loftet.

 
Lbr. nr.: 4 Brosvinget 30
gl. matr.nr.:
nyt matr.nr.:
264
129
Byggegrund med have nord for havnen, bag havnevæsenets bygninger,      910oalen (359 m2)
Bebygget 455 oalen (179 m2)
Ubebygget 455 oalen (179 m2).
Hertil er i 1877 lejet 150 oalen (59 m2) til havebrug, ud for facade.
ejer / bruger:  Lods Lars Sørensens enkefrue
Høker Hans Hansen (1855)
Anders Christiansen (1885)
Niels Hansen (1903)
Købmand Møller
Købmand Helge Møller
anm.: ca. 1970 flytter købmandsbutikken til nye lokaler, opført på nabogrunden.

 
Lbr.nr.: 5 Alleen 30 - 32
gl. mart.nr.:
nyt. matr.nr.: 
290
127
Byggegrund med have nord for havnen, ved gaden.
6160 oalen (2427 m2)
Bebygget 2205 oalen (869 m2)
Ubebygget 3955 oalen (1558 m2)
Facade 70 alen (44 m.) dybde 88 alen ( 56 m.)
Tilbygning i 1888
ejer / bruger: Gæstgiver Edvard Theodor Sørensen (søn af lods Lars Sørensen) (1851)
Laurits Sørensen
Fr. Søfeldt
Hotelejer E.C.Christensen
Carl Chr. Nielsen
Kbm.-kro ved A.Guldberg Lassen (1955)
Konsortie ved Direktør Svend Holst m.fl. (1957)
Kbm.-kro v. Kaj S.Hansen (1961)
Otto Veibel (1962)
Kaj Hansen (1963)
a/s af 14.12.1962, Hvidovre
Gastronimisk Landsforbund
Hans Jørgensen
dd. forskellige andelshavere
anm.: Tidligere kaldt: Strandhotellet, Gæstvergaarden og Karrebæksminde kro, se mere om kroen

 
Lbr. nr.: 6 Alleen 28
gl. matr.nr.:
nyt matr.nr.:
291
125
Bygning med have øst for forrige
Grund 1131 oalen (446 m2)
Bebygget 413 oalen 163 m2)
Ubebygget 283 oalen (283 m2)
Herunder henlagt et grundstykke stort 897 oalen (353 m2) ved skjøde læst 6/5 1878. Dette stykke jord ligger bagved ejendommens gaardsplads, i lige brede med samme tidligere grund og er overdraget Slagter Møller ved havnen.
anm.: de 897 oalen (353 m2) ere af 39 alens (24,5 m.) længde og 23 alens (14,44 m.) brede, dateret 5/5 1866.
Ejendommens facade 23 alen (14,44 m.), dybde 50 alen (31,39 m.)
ejer / bruger:  Skovfoged Poulsen (1850)
Avlsbruger Peder Hansen
Slagtersvend H.P. Hansen
P. Hansen (søn af slagtersvend H.P.Hansen)
Stenfisker Johan Frederik Jensen (1916)
Fisker August Petersen ( 1922)
anm.: et stykke jord, nord for ejendommens have, i arvefæste ved slagter Adolp Møller.
facade 23 alen

 
Lbr.nr.:7 Alleen 26
gl. matr.nr.:
nyt matr.nr.:
295
124
Bygning med have øst for forrige
Grund 1035 oalen (408 m2)
Bebygget 277 oalen (109 m2)
Ubebygget 758 oalen (299 m2)
Facade 23 alen (14,44 m.), dybde 45 alen (28,25 m.)
ejer / bruger: Skibsreder Albert Hermansen (1866)
Enkefru A.Hermansen
Charlotte Emilie Hermansen (datter) (1910)
H.Hermansen (v. Byskov Ottesen)  (1955)
Bogholder Fr. Jensen (1958)
Fisker Oluf Christiansen
anm.: facade 23 alen

 
Lbr.nr.: 8 Alleen 24
gl. matr.nr.:
nyt matr.nr.:
304
123
Bygning med have øst for forrige
1485 oalen (585 m2)
Bebygget 523 oalen (206 m2)
Ubebygget 962 oalen (379 m2)
ejer / bruger: Christian Frederik Sørensen (1853) søn af Lods Lars Sørensen
Høker Lars Hansen (1871)
Skibskaptain Lars Sørensen Hansen (1907)
Toldbetjent Christian Larsen (1907)
Fisker Peter Christiansen
Fisker/bådmand Emil Christiansen
anm.: dobbelthus - 2 lejligheder
Lbr. nr.: 9 Alleen 22
gl. matr. nr.:
nyt matr. nr.:
312
121
Byggegrund med have, øst for forrige, med mellemliggende vej (gl. brovej).
810 oalen (319 m2) (matr. 9 og 10 deler 1620oalen lige imellem sig)
Bebygget (ialt på 9+10) 714 oalen (281 m2)
Ubebygget (ialt på 9+10) 906 oalen (357 m2)
ejer / bruger: Skibsfører Niels Hansen Petersen
Enkefru Niels Hansen Petersen
Enkefru Slagtermester H.F.Møller
Fisker Robert Martens
Mælkehandler Chr. A. Sørensen
Slagtermester Fr. S. Johansen
Johs. Sørensen
Slagter Fritz Adolf Bendtsen
anm.: slagterbutikken nedlagt i 1970-erne

 
Lbr. nr.: 10 Alleen 20
gl.matr. nr.:
nyt matr.nr.:
313
121
se under matr. nr. 9, ang. størrelse af bebygget/ubebygget
ejer / bruger: Skipper L. Andreasen
Slagter Hendrik Julius Møller (1876)
Fisker Robert Martens (1913)
Mælkehandler Chr. Aage Sørensen
Tømrer Axel Hansen (1936)
Tømrer Egon Petersen (1942) ("dagbladet")
Anm.: -
Lbr.nr.: 11 Alleen 18
gl. matr.nr.:
nyt matr. nr.:
285
120
Byggegrund med have, øst for forrige
Grund 810 oalen (319 m2)
Bebygget 345 oalen (136 m2)
Ubebygget 465 oalen (183 m2)
ejer /bruger: Smed H.P.Lunds enke (1878)
Smed Hans Hansen (1888)
Fisker Hans Peder Ditlevsen (1900)
Otto Møller (1955)
Kaptajn Søren Topp (1963)
Arnold Naef (1965)
Katrin og P. Pedersen
anm.: -
Lbr.nr.: 12 Alleen 16
gl. matr. nr.:
nyt matr. nr.:
283
119
Byggegrund med have, øst for forrige
Grund 1170 oalen (461 m2)
Bebygget 597 oalen (235 m2)
Ubebygget 573 oalen (226 m2)
Et tillejet vejareal, 10 alen (6,3 m.) bredt fra Skolegaden
ejer / bruger: Albert Johan Prætorius (1863)
Murermester Peter Hansen (1885)
Skomager Hans Peter Andersen (1894)
Rostgaard
anm.: Et tillejet vejareal 10 alen bredt fra Skolegaden (gl.Posthusvej).
dd. husnavn:  "Skomagergaarden"
Lbr.nr.:13 Alleen 14
gl.matr.nr.:
nyt matr.nr.:
280
117 / 118
Byggegrund med have, øst for forrige
Grund 1113¾ oalen (439 m2)
Bebygget 287 oalen ( 113 m2)
Ubebygget 826¾ oalen (326 m2)
ejer / bruger: Fisker Peder Hansen
Fisker P.Hansens arvinger v. K.Lindhardt (1927)
Amtsinspektør Rosendahl (1936)
Fabrikant Tarp (1938)
Telegrafass. Beier Andersen (1939)
Knud Børge Nielsen (1939)
Fiskeexportør H.C. Petersen (1943)
Skipper Peter Johansen (1944)
Fru Elna Marcussen (1945)
Rasmus Jørgen Rasmussen (1948)
Fru Karen K. Rasmussen (1977)
Lillian Ege Nielsen og Jørgen Steen Jensen (1981
Skibsfører Niels Skadborg (1984)
Claus Schiller (1991)
anm.: -
Lbr.nr.: 14 Alleen 12
gl. matr. nr.:
nyt matr.nr.:
277
117
Byggegrund med have, øst for forrige, paa hjørnet ved landevejen
Grund 1800 oalen (709 m2)
Bebygget 427 oalen (168 m2)
Ubebygget 1373 oalen (541 m2)
Arvefæstskjøde til Gottlieb Eriksen, pladsen 45 alen (28,25 m.) lang, 40 alen (25,11 m.) bred.
ejer / bruger: Gottlieb Eriksen (1843)
Konsul Christen Martin Wittusen (1880)
Christian Bønnelycke (1884)
Snedker Christian Kalum (1892)
Skibsfører Niels Peter Ferdinand Bønnelycke (1892)
Skibsklarerer Carl Andersen (1908)
Knud Helge Andersen (1932)
Lods Poul Lauritz Petersen (1935)
Skibshandler L. Petersen (1943)
anm.: Ejendommen er i dag (2001) privatbolig og ejendomshandel
Lbr. nr.: 15 Gammel Posthusvej 3
gl. matr.nr.:
nyt matr.nr.:
330
113
Byggegrund med have, nord for nr. 13 ved Sidegaden
Grund 1254 oalen (494 m2)
Bebygget 221 oalen (87 m2)
Ubebygget 1033 oalen (407 m2)
Facade 22 alen (13,81 m.), dybde 57 alen (35,78 m.) senere (1863) 60 alen (37,66m.)
ejer / bruger:  Murer Hans Jensen (1864)
Fiskeribetjent Alfred Bagger Jensen
Fru Inger Alvin Petersen (1946)
Tonny Rasmussen
anm.: I midten af 1800-tallet blev denne vej blot nævnt som: Sidegaden, senere da privatskolen blev oprettet (1878) Skolegaden for til sidst at hedde Gl.Posthusvej.
Den kendte kunstmaler L.A. Ring, var på et tidspunkt logerende i dette hus.
Lbr.nr.: 16 Alleen 10
gl. matr.nr.:
nyt matr.nr.:
314
116
Byggegrund med have, øst for forrige ved landevejen
Grund 1272 oalen (501 m2)
Bebygget 193 oalen (76 m2)
Ubebygget 1079 oalen (425 m2)
Ejendommen har medejendomsret til en brønd paa matr. 315 (Alleen 8).
Facade 22¼ alen (13,97 m.)
ejer / bruger:  Skibstømrer H.P.Hansen
Fisker F.Nielsen
Forhv. Buschauffør Erik Hansen
anm.: Facade: 22 ¼ alen
Ejendommen har medejendomsret til en brønd paa matr.nr. 315 (Alleen 8).
Lbr.nr.: 17 Alleen 8
gl. matr.nr.:
nyt matr.nr.:
315
115
Bygning med have, nord for forrige, paa hjørnet af Landevejen og Sidegaden (gl.Posthusvej)
Grund 1272 oalen (501 m2)
Bebygget 244 oalen (96 m2)
Ubebygget 1028 oalen (405 m2)
ejer / bruger: Skipper J.C.Johansen
Skibsfører Jens Nielsen
Gerda Louise Nielsen (datter af Jens Nielsen)
Mekaniker Egon Jørgensen (1970)
M. Jørgensen
anm.: -
Lbr.nr.: 18 Gammel Posthusvej 6
gl.matr.nr.:
nyt matr.nr.:
-
112
Byggegrund med have, nordlig ved Sidegaden (gl.Posthusvej)
Grund 1300 oalen (512 m2)
Bebygget 246 oalen (97 m2)
Ubebygget 1054 oalen (415 m2)
Grundfacade 20 alen (12,55 m.) dybde 65 alen (40,80 m.)
Hertil lejet matr. 111 fra 1/5 1879, 105 oalen (41,37 m2), den 1/4 1947 lejet endnu 114 oalen (45 m2)
ejer / bruger:  Skibsfører Peter Olsen Mortensen (1878)
Fiskehandler Hans Peter Rasmussen (1907)
Fisker Ernst Rasmussen
Ebba Rasmussen
anm.: facade 20 alen
1879: lejet 105 oalen fra matr.nr.: 111, 1947 ændret til: 114oalen.
I midten af 1800-tallet blev vejen kaldt for Sidegaden, senere Skolegaden
Lbr.nr.:19 Gammel Posthusvej 4
gl. matr.nr.:
nyt matr.nr.:
320
110
Byggegrund med have, øst for forrige
Grund 2489 oalen (981 m2)
Bebygget 350 oalen (138 m2)
Ubebygget 2139 oalen (843 m2)
ejer / bruger:  Interessenterne i Skolen, 1857: 
Toldkontrollør Birck, Havnefoged Nielsen og Skibsbygger L.Hansen
Skibsfører Lars Pedersen (1888)
Tømrermester N.P.Christensen (1894)
C.Thomsen (1895)
Fr. Vilh.H.Knudsen (1910)
Post & Telegrafvæsenet, (1914-1931)
Skibsmægler Karl Emil Hansen (1931-38)
Postmester Knudsen
Postmester Samuelsen
Poul Overgaard Nielsen
Fisker Ove Henriksen
anm.: Skolen / grunden er afgiftsfri så længe der drives skole. De Kongelige skatter blev nedsat til 1 kr.
I midten af 1800-tallet blev vejen kaldt: Sidegaden, senere Skolegaden
Lbr.nr.: 20 Alleen 6
gl. matr.nr.:
nyt matr. nr.:
284
108
Byggegrund med have, øst for forrige, paa hjørnet af Sidegaden og Landevej
Grund 1664 oalen (656 m2)
Bebygget 350 oalen (138 m2)
Ubebygget 1314 oalen (518 m2)
1884 en tilbygning 105 oalen (41,37 m2)
ejer / bruger: Jens Zachariasen (1873)
Ole Christensen (1890) købt for 3.500 kr.
Handelsmand C.E.Harder (1896)
L.F.Hansen (1909)
Købmand Hans Martin Mortensen (1929)
Bodil Sørensen, drev købmandsforretning fra 1929 - ca. 1950 (enke efter mælkehandler Chr. Å. Sørensen, født i Alleen 20).
J.P.Jensen
H.Chr. Nielsen
Søren Baumannn
anm.: Tilbygning opført 1884
Lbr.nr.: 21 Alleen 4
gl. matr.nr.:
nyt matr. nr.:
279
107
Byggegrund med have, nord for forrige til Karrebæk skjellet.
Grund 1632 oalen (643 m2)
Bebygget 893 oalen (352 m2)
Ubebygget 739 oalen (291 m2)
ejer / bruger:  Brygger Anders Rasmussen (1880)
Lars Nielsen ( 1893)
Christen Christensen (1894)
Urmager August Joost (1919)
Købmand L.P.Hansen (1924)
Fisker Villy Hansen (1941)
anm.: Byggegrund med have, nord for forrige (lbr.nr. 20) til Karrebæk skjellet.
I bygningen har der bl.a. været bryggeri, købmandshandel og antik-handel.
Lbr.nr.: 22 Alleen 5
gl. matr.nr.:
nyt matr.nr.:
317
93 (hartkorn 1¼ alb.)
Byggegrund med have, øst for landevejen, nordligst
Grund 1521 oalen (599 m2)
Bebygget 328 oalen (129 m2)
Ubebygget 1193 oalen (470 m2)
ejer / bruger:  Peder Andersen (1857)
Snedker Niels Rasmussen Larsen (1863)
Baadfører F.Carlsen (1909)
fru Anna Sofie Marie Kjær, gift m. tandlæge A.Kjær, Næstved (1913)
Købmand Carl Severinsen, Næstved (1919)
Brødkusk Hans Jensen (1924)
Borchersen/Krogager
anm.: Byggegrund med have, nordligst (mod Karrebæk mark / Skellet)
Lbr. nr.: 23 Alleen 7
gl. matr.nr.:
nyt matr.nr.:
273
94
Byggegrund med have, syd for forrige
Grund 1600 oalen (630 m2)
Bebygget 157 oalen (62 m2)
Ubebygget 1443 oalen (568 m2)
ejer / bruger: Hjulmand Christoffer Nielsen (1842)
Murer N.P.Christoffersen (1883)
arvingerne til N.P.Christoffersen (1888)
Søgren/Nielsen
Søren Knudsen (2002)
anm.: -
Lbr.nr.: 24 Alleen 9
gl. matr.nr.:
nyt matr.nr.:
272
95
Byggegrund med have, syd for forrige
Grund 2154 oalen (849 m2)
Bebygget 365 oalen (144 m2)
Ubebygget 1789 oalen (705 m2)
ejer / bruger: Lods Tønne Tønnesen (1840)
Skibskaptajn Johan Winckler (1856)
Postkontrahent Hans Pedersen (1890)
Postkontrolant Frederik Petersen (1911)
Fisker Peter Petersen (1921)
Petra Ditlev
Palle Andersen (1998)
anm.: grund paa 2154 oalen
Lbr.nr.: - Alleen 11
gl. matr. nr.:
nyt matr. nr.:
-
96
ejer / bruger:  1813 - 1969 Tolddirektoratet
1969, ejendommen købt af Hans & Jytte Rasmussen, pris: 90.000 kr.
anm.: Toldirektoratet var fritaget for afgift af ejendommen samt kontorbygningen på nordlige side af havnen (pandekage/ishus).
Lbr. nr.: 25 Alleen 13
gl. matr.nr.:
nyt matr. nr.:
265
97
Byggegrund med have, syd for Kontrollørboligen
Grund 2064 oalen (813 m2)
Bebygget 189 oalen (74 m2)
Ubebygget 1875 oalen (739 m2)
ejer / bruger: Johannes Hansen (1877)
Fiskerne Jacob Larsen og Jens Chr. Larsen (1880)
Fisker Jacob Larsen
Fru Købmand Scheel-Bech
J.E.Scheel-Bech
anm.: grund paa 2064 oalen
Lbr.nr.: 26 Alleen 15
gl. matr. nr.:
nyt matr.nr.:
319
99 + 98
Byggegrund med have, østlig paa gadens sydside, nemlig den opr. ejendom, hvortil er lejet til havebrug  10 x 28¾ alen, ialt 313½ oalen (124 m29) senere lejes endnu 72 oalen (28 m2).
Grund 182½ oalen (72 m2)
Bebygget 181 oalen (71 m2)
Ubebygget 1½ oalen (1 m2)
ejer / bruger: Fisker Ole Rasmussen (1857)
Fisker Jens Olsen (1883)
Malermester Niels Juul Nielsen
Ole Juul Nielsen (1969)
anm.: særskilt lejekontrakt for matr. nr. 98 (1959)
Lbr.nr.: 27 Alleen 17
gl. matr.nr.:
nyt matr. nr.:
318
100 og 101
Byggegrund med have, vest for forrige
Grund 310 oalen (122 m2)
Bebygget 148 oalen (58 m2)
Ubebygget 162 oalen (64 m2)
ejer / lejer: Niels Christensen (1863)
Snedker Jens Peder Calum (1863)
Snedker Anton Julius Calum (1902) (søn af Jens Peder Calum)
Snedkermester Peter Emil Larsen (1914)
Niels Bager Hansen (1925)
Tømrermester Fr. Nielsen (1931)
Tømrermester Aage Hansen (1937)
Tømrer H.Chr. Sørensen (1944)
De Vanføres Boligselskab (1966)
Administrationsselskabet af 1948, Taarnby torv 9, Kastrup
A.M.Nielsen
anm.: særskilt lejekontrak for matr. nr. 101
Lbr. nr.: 28 Alleen 19
gl. matr. nr.:
nyt matr. nr.:
329
102 og 103
Byggergrund med have, vest for forrige, nemlig den opr. ejendom, hvortil er lejet til havebrug 19 x 28¾ alen (546 oalen) (215 m2)
Grund 346¾ oalen (137 m2)
Bebygget 263 oalen (104 m2)
Ubebygget 83¾ oalen (33 m2).
Et areal der indeholder 924 oalen (364 m2) (ved Alleen 42) hvorpaa der er bygget 1 træskur og svedekiste (til formning af træ til skibsbrug, range osv.)
ejer / bruger:  Fisker Jens Nielsen (1863)
Skibstømrer Hans Jacobsen (1878)
Malermester Fr. Poulus Christensen
Chauffør Aksel Sørensen, Fodby (1945)
Fisker Harry Ditlevsen (1947)
Tagdækker Eskild Petersen (1974)
M.Petersen
anm.: Et areal der indeholder 924 oalen hvorpaa der er bygget 1 træskur og svedekiste. (lige vest for Alleen 42)
Lbr. nr.: 29 Alleen 21
gl. matr.nr.:
nyt matr.nr.:
-
104
Byggegrund med have, vest for forrige
Grund 549 oalen (216 m2)
Bebygget 253 oalen (100 m2)
Ubebygget 296 oalen (116 m2)
Lejet til havebrug 243 oalen (96 m2)
ejer / bruger: Jens Pedersen (1867)
Fisker H.Hansen (1885)
Stabstrompeter Sønderby, Randers (1920)
Landpost Valdemar Emil Hansen (1925)
Dykker Chr. Mikkelsen ("dykkerchristian") 
Hans Jørgensen
anm.: -
Lbr. nr.: 30 Alleen 31
gl. matr.nr.:
nyt matr.nr.:
-
148
Byggegrund med have ved sydsiden af gaden, vest for vejen til Enø
Grund 488 oalen (192 m2)
Bebygget 215 oalen (85 m2)
Ubebygget 273 oalen (107 m2)
lejer / bruger: Sejlmager P.O.Andersen (1868)
Sejlmager Carl Andersen (1892)
Fisker Eduard Sørensen (1908)
Fisker Ernst Sørensen
J.Frederiksen (2001)
anm.: -
Lbr. nr.: 31 Alleen 33
gl. matr. nr.:
nyt matr. nr.:
328
146
Byggegrund med have, vest for forrige, men med mellemligg. vej, nemlig den opr. ejendom, hvortil er lejet til havebrug 19 x 12¼ (232 oalen = 91 m2)
Grund 346 oalen (137 m2)
Bebygget 236 oalen (93 m2)
Ubebygget 110¾ oalen (44 m2)
ejer / bruger: F.C.Bott (1863)
Skomager Niels Peter Christiansen (1897) (Skipperen)
L.Larsen (1903)
Skrædder Carl Thorkil Andersen (1905)
Diskontobanken, Næstved
anm.:  1970-erne var der en Herrefrisør i bygningen
Lbr. nr.:32 Alleen 35
gl. matr. nr.:
nyt matr. nr.:
326
144 + 145
Byggegrund med have, vest for forrige, nemlig den opr. ejendom, hvortil er lejet til havebrug 16 x 12¼ (196 oalen = 77 m2)
Grund 292 oalen (115 m2)
Bebygget 215 oalen (85 m2)
Ubebygget 77 oalen (30 m2)
ejer / bruger: Skrædder Jørgen Jørgensen (1864)
Tøffelmager Svend Georg Petersen
Havnearb. Oluf Petersen
J.Ditlevsen
anm.: lejeareal matr.nr. : 145
Lbr. nr.: 33 Alleen 39
gl. matr. nr.:
nyt matr.nr.:
323
142
Byggegrund med have, vest for forrige, nemlig den opr. ejendom som ovenanført. Tilkjøbt 20 alen (12,55 m.), 18¼ alen (11,46 m.), lejet til havebrug 35 x 12¼ alen = 428¾ oalen (169 m2)
Grund 638¾ oalen (252 m2)
Bebygget 343 oalen (135 m2)
Ubebygget 295¾ oalen (117 m2)
ejer / bruger: Konsul Christen Martin Wittusen (1859)
C.Bønnelycke (1888)
Kvaseskipper R. Martens (1891)
Sagfører Johs. Clausen (1932)
Knud Martens
anm.: matr. 142a: Emilie Martens (343 oalen = 135 m2)
matr. 142b: Hermine Martens (180 oalen = 71 m2)
Lbr. nr.: 34 Alleen 41
gl. matr. nr.:
nyt matr.nr.:
310
141a og 141b
Magasinbygning paa havnepladsen, vest for forrige, nemlig den opr. ejendom 36¼ x 18 alen = 652½ oalen (257 m2), dermed forenet 6 x 18 + 42¼ x ¼ alen= 119 oalen (47 m2)
Lejet 38¼ x 12¼ = 468  9/16 oalen (185 m2)
Herunder henlagt tvende grundstykker til nr. 310 nærmere betegnede i skjødet læst 29/9 1879
Grund 771½ oalen (304 m2)
Bebygget 654 oalen (258 m2)
Ubebygget 117½ oalen (46 m2)
ejer / bruger: Kammerherre Carl v. Scheel-Plessen af Saltø gods (1857)
M.Wecke (1879)
Næstved Diskontobank (1879)
Kjøbmand Huus (1909)
Fisker Ditlevsen
anm.: Magasinbygning paa havnepladsen
Lbr. nr.: 35 Alleen 47
gl. matr. nr.:
nyt matr. nr.:
308
140
Magasinbygning paa havnepladsen, sydvest for forrige.
Grund 900 oalen (355 m2)
Bebygget 420 oalen (165 m2)
Ubebygget 480 oalen (189 m2)
ejer / bruger:  Kammerherre Carl v. Scheel-Plessen af Saltø gods
Hans Jørgensen
anm.: Ejendommen har været anvendt til lagerbygning, indkvatering af soldater, kludeskofabrik, kakaofabrik. Nu indrettet til butik og ejerlejligheder
Lbr. nr.:36 Alleen 53
gl. matr. nr.:
nyt matr. nr.: 
271
139
Magasinbygning paa havnepladsen, vest for forrige ved kanalen
Grund 1000 oalen (394 m2)
Bebygget 643 oalen (253 m2)
Ubebygget 357 oalen (141 m2)
ejer / Lejer: Konsul Ckr. M. Wittusen (1841)
Frk. Catinka Drewsen, Baronesse v. Bülow, Proffesor dr.md. M.le Maire, frk. Louise le Maire og Generalinde Thora le Maire (1927)
Købmand Egede Madsen
Købmand Kæsel
Købmand Schiller
Hans Jørgensen
Jytte Rasmussen
anm.: Opført som magasinbygning, senere ændret til skibshandel/købmandshandel og nu til Restaurant "Kabyssen"
Lbr. nr.: 37 Ved Broen 2a
gl. matr. nr.:
nyt matr.nr.:
298
157
Byggegrund med have, syd for havnen i sydvest ved stranden
Grund 1800 oalen (709 m2)
Bebygget 397 oalen (156 m2)
Ubebygget 1403 oalen (553 m2)
ejer / lejer: Fiskeskipper Henning Ditlev Ernst Dibbert (1851)
Fisker H.C. Dibbert (1864)
Edv. Chr. F. Dibbert (1904)
a/s Strandhotellet (Kbm-kro ved A. Guldberg Lassen) 1946
Carl Rasmussen (1950)
Charles Møller (1965)
Fru Ingrid Møller (1971)
Svend Alexandersen (1976)
anm.: I ejendommen har der været cykelforretning og nu cafeteria
Lbr. nr. 38 Ved Broen 2
gl. matr. nr.:
nyt matr. nr.: 
274a
156
Byggegrund med have, nord for forrige.
Den samlede ejendom (Ved broen 2 + 4) er i det oprindelige arvefæsteskjøde angivet til 1800 oalen = ca. 709 m2.
Ved Broen 2 er: Bebygget 583 oalen (229,7 m2)
Ubebygget 410½oalen (162 m2)
år 1880 en tilbygning paa 42 oalen (16,55 m2)
ejer / lejer: Murer Hans Jensen (1842)
Slagter Hans Chr. Bagger (1871)
Poul og Grethe Jakobsen
anm.: matr. nr.: 274b har vandøsningsret !
Lbr. nr.: 39 Ved Broen 4
gl. matr. nr.:
nyt matr. nr.:
274b
155
Bygning med have, øst for forrige
Grund 825¾ oalen (325 m2)
Bebygget 149 oalen (59 m2)
Ubebygget 676¾ oalen (266 m2)

Et areal, se Lbr.nr. 28, med 1 skur og svedekiste ved kajen (Alleen 42)

se også under: Lbr. nr. om areal / vandøsningsret.

ejer / bruger:  Lars Hansen (1842)
Husejer Hans Jensen (1860)
Skibsbygger Erik Magnus Jacobsen (1908)
Bagermester Carlsen
Søren Carlsen
anm.: Skjøde paa 825¾ oalen.
Ved Broen 4 er: 149 oalen (58,7 m2) bebygget og 676¾ oalen (267 m2)  ubebygget.
har vandøsningsret hos matr. nr. 274a
Skibsbygger Jacobsen, et areal, se lbr.nr. 28, Skur og svedekiste ved kajen.

 
Lbr. nr.: 40 Ved Broen 6
gl. matr. nr.:
nyt matr.nr.:
276  (møllen = matr. nr. 289)
154
Byggegrund med have, øst for forrige, og en mølleplads ved vejen til Enø
Grund(e) 2824 oalen (1112 m2)
(bagerigrunden 1880 oalen = 709 m2)
(møllegrunden 1024 oalen = 403 m2)
Bebygget 1015 oalen (400 m2)
Ubebygget 1809 oalen (712 m2)
ejer / bruger:  Møller Carl Frederik Dibbert (1840)
Kirstine Dibbert (1843)
Møller Chr. Bønnelykke (1849)
Christen Jensen (ca. 1863)
Møller L.Hansen (1884)
Carl Christian Madsen (1890)
Bagermester Hans P.Petersen (1899)
A.Petersen og F.Petersen (1915)
Claus Nielsen
anm.: Ved Broen nr. 6 har altid virket som bager/bagerforretning, på et tidspunkt var der conditori-virksomhed i baghaven (mod syd).
Lbr. nr.: 41 Ved Broen 8
gl. matr.nr.:
nyt matr.nr.:
282
152
Bygning med have, øst for forrige
Grund 1288 oalen (507 m2)
Bebygget 191 oalen (75 m2)
Ubebygget 1097 oalen (432 m2)
Oprindeligt areal i alt 1768 oalen (697 m2)
ejer / bruger: Prammand Lars Hansen (1847)
Fisker Peder Nielsen (1886)
Montør Karl Fr. Nielsen (1926)
Andersen
anm.: Ved Broen 8 og 10 er delt matr.nr. 282
Lbr. nr.: 42 Ved Broen 10
gl. matr. nr.:
nyt matr. nr.:
del af 282
153
Byggegrund med have, op til forrige
Grund 480 oalen (189 m2)
Bebygget 165 oalen (65 m2)
Ubebygget 315 oalen (124 m2)
Længde af grunden 15 alen (9,42 m.), dybde 32 alen (20 m.)
ejer / bruger: Prammand Lars Hansen (1847)
Johannes Hansen (1871)
Stenfisker Sofus Hansen 
Fisker Bernhard Hansen (1912)
anm.: -
Lbr. nr.: 43 Ved Broen 12
gl. matr. nr.:
nyt matr.nr.:
-
151
Byggegrund med have, øst for de 2 forrige
Grund 1550 oalen (611 m2)
Bebygget 134 oalen (53 m2)
Ubebygget 1416 oalen (558 m2)
ejer / bruger: Arbejdsmand Lars Andersen
Anders Christian Larsen (1913)
Henning Petersen
anm.: -
Lbr.nr.: 44 Ved Broen 14
gl. matr. nr.:
nyt matr.nr.:
-
150
Byggegrund med have, øst for forrige
Grund 900 oalen (355 m2)
Bebygget 134 oalen (53 m2)
Ubebygget 766 oalen (302 m2)
Facade 18 alen (11,30 m.), dybde 50 alen (31,39 m.)
ejer / bruger: H.P.Møller (1866)
Reservelods Lars Larsen (1877)
Hans Christiansen (1903)
B.Mortensen
H.Jakobsen
anm.: -
Lbr. nr.: 45 Ved Broen 16
gl. matr. nr.:
nyt matr.nr.:
292
149
Byggegrund med have, øst for forrige
Grund 1000 oalen (394 m2)
Bebygget 247 oalen (97 m2)
Ubebygget 753 oalen (297 m2)
1884 en tilbygning, 26 oalen (10,24 m2)
ejer / bruger: Jens Jensen (1867)
Hans Larsen, Taarnmark (1868)
Fisker Hans Poulsen (1876)
Skibstømrer Søren Olsen (1882)
Tømrer Hans Peter Johan Jensen (1914)
Bagermester Søren Villum Jensen 
I.Jensen
anm.: -
Lbr. nr. (46) (slettet)  Marken sydøst for Dansk Folkeferie
gl. matr.nr.:
nyt matr.nr.:
261
-
ejer / bruger: Toldvæsenet
anm.: Areal 1046 oalen = 412 m2).
Udgaar som tilbagekjøbt af Havnevæsenet, huset er nu nedrevet.
Opr. beliggende paa sydøstenden af Lungshave, over for Enø.
Skjøde 10/12 1843 fra Næstved havnevæsen til L.Pedersen.
Skifteattest 14/6 1871 som adkomst for enken Ellen Nielsen paa matr.nr. 261.
Skjøde af 24/5 1871 fra Ellen Nielsen til Næstved havnevæsen.
Skjøde 28/6 1868 fra Mathias Christensen til Jens Nielsen.
På denne grund lå den første Toldergård og Kontrollørbolig.
Lbr. nr.: 46 Ved Broen 18
gl. matr. nr.:
nyt matr.nr.:
60y
148
Grund med have øst for lbr. nr. 45
Grund paa 960 oalen (378 m2)
Bebygget 169 oalen ( 67 m2)
Ubebygget 791 oalen (312 m2).
ejer / bruger:  Reservelods Christian Sofus Hansen
Lars E.Larsen
anm.: -
Lbr. nr.: 47 Ved Broen 20
gl. matr. nr.:
nyt matr. nr.:
60r
147
Byggegrund med have, øst for forrige
Grund paa 962 oalen
Bebygget 195 oalen (77 m2)
Ubebygget 767½ oalen (302 m2)
ejer / bruger:  Fisker Søren Sørensen
Holm / Jeppesen
anm.: -

Her slutter Listen

Tilbage til oversigten