Retur


Sidste nyt 2021


Sidste nyt 2021Den 16.november 2021 er der gang i tilretning/beskærng af de to træer på museet

Efter hårdt arbejde er det endnu en gang lykkedes for

Frank Sørensen at skaffe penge til museet

Den 16. november 2021 blev museet betænkt med 25.000 kr.

fra benzinselskabet Go'on fonden.

På billedet ses fra venstre formand Peter Christiansen,

Line Go'on, Paulo Go'on, Frank Sørensen og Holm Go'on
Vinderen af årets tipskonkurrence blev Jørgen Søndergaard,

som her får overrakt  sin præmie af museets kasserer Sonja Hansen
Under lodtrækningen blev der observet to personer,

som trængte til at opfriske deres skole kundskaberHJÆLP TIL MUSEET.

 

Med baggrund i benzinselskabet GOÓN ( der er repræsenteret i Karrebæksminde ) har en fond

der uddeler midler en gang om året til ÅRETS ILDSJÆL, ÅRETS FORENING,

har jeg fået optaget Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum under ÅRETS FORENING.

 

Der åbnes for stemmeafgivning – via nettet – MANDAG den 20. september til 29. oktober.

 

Jeg vil derfor bede jer ALLE gøre en indsats for afgivelse af stemme / stemmer med lynets hast.

Samtidig må hver især også gerne videregive denne orientering til den enkeltes netværk – stort som småt,

idet vi jo alle der er nomineret har en chance for at få et beløb – STORT SOM LILLE, så hvorfor ikke. ??

Guide til afstemning:

Stem på os som ÅRETS LOKALE indsats på: STØTDELOKALE.NU,

hvorefter afstemningen gives til Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum,

afstemingen finder sted via FACEBOOK – og den virker nu efter der fra Goòn

har været supporter over deres interne system.

Her fra hjemmet er det testet, og det virker.

Glæder mig til jeres fulde opbakning.Sidste Nyt 2021

Fra generalforsamlingenEn stor tak til Merete Lorenzen som efter mange år fratrådte posten som bestyrelsesmedlemNye montre

   

Palle Birk Hansen har modtaget nye montre fra Boderne i Næstved.
De er nu samlet og  museumsgenstandene
opdateretForårsklargøring


   

Palle Birk Hansen og Frank Sørensen                                                               Robert Westh og Mogens Larsen

   

Robert Westh                                Merete Lorenzen og Inge-Lise Frost


Alfred Olsen
BlomsterbedKære alle

Vi har i dag haft et lille, men vigtigt møde ved Muset.

Til stede udendørs var Willy, Mogens, Ralph, Mona Eilschou og undertegnede.

Alfred sluttede sig senere til gruppen.

 

Mona og Anette har - som I ved - ansøgt om at måtte anlægge et vildbed ved Museet,

og nu skulle vi finde ud af, hvor dette bed bedst kan anlægges.

For at gøre historien kort: Vi fandt frem til, at bedet skal anlægges ved hækken

ind til Paradisets grund. Her er der sol, og frøene flyver ikke direkte ind i Paradisets have,

fordi naboens bagvæg står bag hækken.

Bedet kan blive op til ca. 20 m2 stort, for det er det areal, Mona og Anette har frø til.

Frøene til 28 arter er leveret af Danmarks Naturfredningsforening.

Vi har indrettet det, så vi bevarer et parti græs med pomeranshøgeurt, som Mona fandt.

Glæd jer til de blomstrer! Her gør vi intet bortset fra, at Willy undlader at slå området,

indtil vi når efteråret.

Ved siden af har vi udstukket et felt, hvor Mona og Anette fjerner græstørven,

som de lægger med jordsiden opad i et lille dige omkring bedet. Willy slår græs uden om diget.

Det handler om, at bunden skal være så næringsfattig som muligt, for at de vilde planter kan trives.

Er der muld, overtager nogle få arter. Vi vil gerne have en broget blomstereng.

Formålet er dels at kunne glæde os over blomsterne. Dels at give plads til mange af

de frygteligt truede insektarter, som vi i vor enøjede visdom har givet trange vilkår

gennem sprøjtning og monokulturer.

Død over giften – længe leve mangfoldigheden! Men vi skal selvfølgelig til at lære,

hvad der nu er pænt: ikke kun det kortklippede græs, som er en ørken,

men også naturens egen udfoldelse.

Vi skal have udarbejdet en orienteringstavle, som kan stå ved kanten af bedet.

 

For at få det her på plads, måtte vi finde en ny plads til vor netvogn med de flotte, nye hjul!

Fantastisk, at vi har en levende hjulmager blandt os!

Det endte med den indlysende idé, at vi stiller vognen foran østgavlen på Museet,

så den ses fra Brosvinget hen over Ankerpladsen.

Håndværkergruppen skal lige have malet vinduerne og træværket oppe på gavlen færdige.

Når det er sket, kører vi vognen på plads.

Lige nu står den tættere på smakkejollen. Vognen har fået nye betonfliser, meget mindre,

som passer fint til hjulene og formålet, som er at hæve hjulene over græsset,

så de ikke tager skade af fugten.

 

Endelig skal det lige nævnes, at materialerne til nyt lys over foredragssalen er i hus.

Mogens og Willy går i gang med at installere.

Det var alt for nu.

Bedste hilsener

Palle

 Fjordbåd

   

Vi har fået en fin, hjemmebygget båd af Bjarne Ditlevsen.

Båden har fået plads foran museet under egetræet


   

Her ses Bjarne Ditlevsen ved bygning af båden                                 Her er båden søsat i Karrebæk havn


Fjordbåden "Berit" af Karrebæk

er bygget 1972 i Karrebæk af tømrer Bjarne Ditlevsen (f. 1938) og

hans far fisker Evald Ditlevsen (1913-1998) til Evald Ditlevsens brug.

Fjordbåden er bygget af lærk, eg og douglasgran.

Det er den sidste, som er bygget lokalt.

Evald Ditlevsen brugte båden til fjordfiskeri på Karrebæk Fjord og omliggende fjorde,

hvor han fiskede med kroge, kasteruser, reje- og ålegarn.

Fra 2. verdenskrig og mange år frem sad Evald Ditlevsen om vinteren og bandt sine garn.

Bjarne Ditlevsen har skænket fjordbåden til Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum i april 2021