Retur

Nyhedsbreve


Nyhedsbreve


2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015Nyhedsbrev marts 2024 

Nyhedsbrev marts 2024

                                                                                                        19. marts 2024

 

Kære medlemmer af foreningen

Nu nærmer tiden sig, da vi mødes til årets generalforsamling,

hvor foreningen udstikker retningslinjerne for det kommende år.

I bestyrelsen arbejder vi lige nu med at lave dagsordenen for årets generalforsamling.

Det er for så vidt enkelt, for vi bruger naturligvis vedtægterne i den seneste udgave fra 2021, hvor alt står.

Det er lidt som Grønspættebogen, hvor Rip, Rap og Rup finder svar på absolut alt.

Vi har mange frivillige, som arbejder for museet, men for banken og vore fonde er det ikke tilstrækkeligt.

De vil have en bestyrelse, som er ansvarlig for driften og økonomien!

Men vi har et problem: Vi mangler bestyrelsesmedlemmer. Vedtægterne slår fast, at bestyrelsen skal omfatte 7 personer,

men vi er faktisk kun 6 for tiden, idet én blev syg og forlod bestyrelsen. To har yderligere meddelt, at de slutter nu.
Vi har ganske vist 2 suppleanter, men ingen af dem har ønsket at gå ind i bestyrelsen, og nu har den ene sagt op!

Samtidig har mange af os i bestyrelsen en betragtelig alder, vi er typisk i 70’erne og begyndelsen af 80’erne.

Jamen så finder vi da bare nogle nye bestyrelsesmedlemmer. Men hvor nemt er lige det?

Vi skal finde nogle mennesker, gerne yngre, som kunne tænke sig at være med ombord. Derfor spørger vi nu jer medlemmer af foreningen,

om I kender nogle gode kvinder eller mænd, som kunne tænke sig at stille op som kandidater, så vi kan få valgt en stærk bestyrelse.

Vi fire resterende bestyrelsesmedlemmer sidder parat til at svare på spørgsmål om, hvordan det fungerer i bestyrelsen.

Men helt generelt kan vi sige, at det er både lærerigt, hyggeligt og sjovt at have ansvaret for skuden Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum.

 

Med de bedste hilsener

Bestyrelsen