Hvordan byggede man Karrebæksmindebroen ? (bro nr. 4)

Billedserie der viser byggeriet af Karrebæksmindebroen 1935/36,(bro nr. 4 gennem tiderne). Broen blev taget i brug på grundlovsdagen, 5. juni 1936, nogen officiel indvielse fandt ikke sted.
Den nye Karrebæksmindebro var et led i det store kanal og havnebyggeri i Næstved, der officielt blev indviet den 21 maj 1938.  Kongeskibet "Dannebrog" ankom den 21 maj kl. 11:00 og afgik allerede samme dag kl. 13:30, ombord var den kongelige familie, med Kong Christian den X i spidsen for det store projekts indvielse.
De sidste to foto viser slæbebåden "Susaa" og en meget kraftig udgående strøm i kanalen ved den gamle Karrebæksmindebro,
strømmen løber måske med 4-6 knob !
Alle foto er taget af tilsynsførende Ingeniør E.C.C.Bollerup, Næstved
 

x
Stangjern ligger klar til bygning af bro nr. 4.                           Jernbindere sætter op til den sydlige bropille, bropillen støbes
Huset tv. lods/vægterbolig, før den østlige del af huset            på "bar jord", senere graver man ned indvendig i bropillen som
rives ned til fordel for vejen.                                                  så efterhånden synker ned til den endelige placering.
 

x
Bropillerne er ved at være færdigstøbte, gravemaskinerne kommer senere for at fjerne/udvide kanalen, på foto tv. ses
tydeligt, at den sydlige bropille er bygget på land !
 

x
Den sydlige del af broens anlæg, på toppen placeres            Bro nr. 4 tager form i landskabet, set fra den gamle bro.
kontravægten.
 

x
Jerndragere/profiler "bakses" på plads og nittes.                   Broen tager form.
 

x
Broen nærmer sig færdiggørelse, kontravægten er på ca. 140 tons, elmotoren der åbner broen er på ca. 20 hk., foto viser første teståbning, den 3. maj 1936, kl. 20.
 

x
"Susaa" med 2 pramme, har netop passeret bro nr. 3            kraftig udgående strøm, 1936
skorstenen er lagt ned for at komme under. Foto er
tager fra den nye bro (nr.4).
 
 

Retur til  oversigten