Skibsbyggere   i Karrebæksminde


 Skibsbygningen i Danmark har i tidernes morgen, foregået der hvor råmaterialet var, nemlig på stranden og tæt på skovene.
Det var ikke det store udstyr man havde, en økse, sav, bor, hamre, drivjern og nogle simple måleredskaber, så var man i stand til at bygge skibe. Skibene blev ikke bygget efter tegninger, men på klamp.
Man strakte en køl af en kendt længde, som regel efter erfaring fra tidligere bygget fartøj, herefter rejste man midtspantet, derefter de følgende spanter. Indvending holdes det hele sammen med klamperne, herefter hugger man med øksen, de mange planker til. Heraf navnet  klamphugger, hvilket betyder, at noget er hugget til efterhånden som det skal tilpasses, en form for erfaring/øjemål anvendt i praksis.
Det var først omkring 1840 man begynder med tegninger, der angiver skibets form og størrelse.

Som det fremgår tidligere, anlagde man ikke faste steder for skibsbygning, bortset fra Kongen der havde orlogsværfter på
Slotø ved Nakskov og i København.
På grund af diverse krige, forbyder kongen, at der sælges civile skibe til udlandet, med mindre de er over 6-10 år gamle.
Endvidere ønskede kongen at have mere styr på skibsbygningen i Danmark, da man opkrævede afgifter for nybygget tonnage.
Kongen forbyder derfor senere, at skibsbygning kun må foregå på steder, i og ved havne hvor der kan holdes opsyn.

Enhver kunne bygge sig et skib/fartøj, blot der udstedes et Bilbrev (attest der angiver fartøjets dimension, byggested, osv.), men ikke alle havde den fornødne viden om dette arbejde, derfor rejste flere skibsbygmestre rundt i landet, ofte med sine egne svende, for at bygge skibe til de lokale købmænd m.fl.
Efter Napoleonskrigene 1807-1814 kommer der et opsving i Europa, fra Danmark udskibes der store mængder korn, især til Norge og England.

Værfterne i Karrebæksminde  -  ca. 100 år

I Karrebæksminde har man netop åbnet den nye havn (1812), omsætningen af korn, brænde, teglsten mmm øges igennem årene. Flere familier slår sig ned i Karrebæk/Karrebæksminde og Enø. I midten af 1800-tallet har man kendskab til de første skibe bygget i Karrebæksminde.
Skibene blev sandsynligvis bygget (de første) ved det man i dag kender som "Christian Sørens havn" og senere i havnen/kanalen i Karrebæksminde, også kaldet "Pramåen".
Ved "Chr. Sørens havn", har der nok været noget, der kunne ligne et værft/skibsbyggeri af permanent karakter, idet man var uden for havnens område/areal, derimod blev Karrebæksminde havns arealer lejet af den pågældende skibsbygger, når en kontrakt var underskrevet. Skibsbyggeren lejede så et areal  på havnen, for en kortere el. længere periode, afhængig af fartøjet størrelse, antal, pramreparationens varighed mm. Skibsbygning på Karrebæksminde havn, foregik der hvor Kvindeligt Arbejderforbund har deres kursusejendom,  arealet blev så brugt til oplagsplads af tømmer, begkogeri, svedekasse samt selve pladsen for opbygningen af fartøjet. Fartøjerne blev så senere søsat, umiddelbart vest af restaurant "Kabyssen", der dengang virkede som kornmagasin for købmand/skibsreder C.M. Witussen i Næstved.
Fra havnens Takstblad fra 1874, fremgår det: For fartøjers bygning paa havnepladsen pr. tons, afgift: 33 øre.
I 1918 indgår skibsbygger E.M.Jacobsen en lejeaftale med Næstved havn, her fremgår bl.a. følgende: Lejemaalet vedvarer i et aar fra den dag at regne, da pladsen saaledes tages i brug, dog senest den 15. Maj 1918. Lejeafgiften er sat til 320 kr. for dette aar. Er skibet ikke fuldendt inden da, regnes lejen pr. rate 1/365, Lejemaalet ophører dog i hvert fald den 1. September 1919. Skibet som E.M.Jacobsen her skulle bygge, blev galeasen "Gaunø" med en lasteevne på ca. 120 ts.
I 1992 er skibet stadig registreret under navnet: "Gaunø", ejer: T.Hedegaard, København.
Man har bygget søgående skibe i ca. 75 år, (fra ca. 1850-1925) man har kendskab til ca. 50 lastfartøjer, 7 pramme til Næstved havnevæsen samt en del quaser,fiskefartøjer og joller.
Da nybyggeriet ophører, fortsætter den sidste skibsbygger (Erik Magnus Jacobsen) med vedligeholdelse af havnens pramme, fiskefartøjer mv. Da Jacobsen dør i 1945, ophører de sidste tegn på træskibsbyggeri/reparation af skibe/fartøjer.

Der har været en del skibsbyggere i Karrebæksminde, flere på kortvarig visit, men den mest produktive skibsbygger i Karrebæksminde, kom fra Nyborg, nemlig Lars Hansen.

Her følger en liste over skibsbygmesterne samt fartøjerne de byggede, sidste rubrik indeholder skibe hvor skibbygmesterns navn er ukendt. Skulle du ønske yderligere oplysninger om skibenes dimensioner, ejerforhold, hjemsted osv. kan du kontakte mig via e-mail. (Jeg har begrænset plads til min hjemmeside !!!!!!!).
 
 
 
Skibsbygmester  Lars Hansen Byggeperiode:  1847 - 1876
År Skibstype Skibsnavn
1847 Topsejlskonnert Herluf Trolle
1848 Skonnert Dannebrog
1850 Skonnert Peter Johansen
1851 Skonnert Nestved
1853 Skonnert Christian Martin Wittusen
1857 Skonnert Hertha
1858 Skonnert De To Søstre
1858 Skonnertbrig Isis
1859 Jagt Johanne Camilla
1863 Skonnert Prindsesse Alexandra
1865 Brig Peter
1867 Skonnert Lauritz
1869 Skonnertbrig Katrine
1876 Skonnert Saltø
ialt 14 (kendte) skibe
 
 
 
Skibsbygmester  J.C.Sørensen Byggeperiode:  1867 - 1877
År Skibstype Skibsnavn
1867 2-mastet bramsejlsskonnert Arengott & Thora
1868 2-mastet bramsejlsskonnert Alexia
1877 2-mastet bramsejlsskonnert Karrebæk
ialt 3 (kendte) skibe
 
 
 
Skibsbygmester  Frederik Christian Sørensen Byggeperiode:  1875 -
År Skibstype Skibsnavn
1875 2-mastet fore and aftskonnert Birgitte Gøye
ialt 1 (kendt) skib
 
 
 
Skibsbygmester  Hans Jacobsen Byggeperiode:  1879 -
År Skibstype Skibsnavn
1879 Skonnert De To Søstre
ialt 1 (kendt)  skib
 
 
 
Skibsbygmester  Peter Grønvold Hermansen Byggeperiode:  1891 - 1899
År Skibstype Skibsnavn
1891 Galease Fut
1892 Pram Nr. 13
1893 Pram Nr. 12
1897 Galease Ellen
1898 Pram Nr. 7
1898 Pram Nr. 6
1899 Pram Nr. 8
ialt 7 (kendte)  fartøjer
 
 
 
Skibsbygmester  Erik Magnus Jacobsen Byggeperiode:  1904 - 1923
År Skibstype Skibsnavn
1904 Pram Nr. 15
1905 Pram Nr. 16
1908 Quase Minerva
1910 Smakke Anna
1919 Galease Gaunø
1922 Fiskefartøj Lindholm
1923
1932 (ca.)
1943 (ca.)
--
Fiskefartøj
hyttefad (til Martens)
Dagmar
Knudskov
("prammen")
ialt 9 (kendte) fartøjer
 
 
Ukendte skibsbygmestre Byggeperiode:  1830 - 1895
År Skibstype Skibsnavn
1830 Brig Henriette Marie
1833 Jagt Caroline
1840 Skonnert Bien
1843 Galease Emilie
1846 Quase Birthe Marie
1846 Skonnert Reetz-Thott
1857 Jagt Cathrine
1857 Skonnert De Tre Løver
1858 Skonnert Helge
1858 Skonnert Pauline
1859 Jagt Olga
1861 Quase Trefoldigheden
1866 Skonnert     (bygmester Jørgen Ring Andersen ?) Petrine
1867 Skonnert Sophie
1868 Skonnert Anna Kirstine
1868 -- Havfruen
1868 Skonnert Charlotta
1868 Skonnert Charlotte
1891 Galease Georg
1891 Jagt Valkyrien
1893 Galease Kvik
1895 Skonnert Activ
ialt 23 (kendte) fartøjer
 

Over en periode på knapt 100 år, er der nybygget mindst 56 skibe/fartøjer, i Karrebæksminde. Endvidere er der bygget flere større el. mindre fiskefartøjer/joller, især til de lokale fiskere.

Det sidste større skib der blev bygget i Karrebæksminde, blev galeasen "Gaunø" i 1919.

Foruden nybyggeri kom en del udenbys redere/skippere til Karrebæksminde, hvor flere skibe blev ombygget, endvidere havde man en del renoveringarbejde med havnens pramme. Ved åbningen af Næstved havn, faldt vedligeholdelsesarbejdet med havnens pramme bort. Den sidste aktive skibbygger i Karrebæksminde, Erik Magnus Jacobsen, døde i 1945.
 

Tilbage til oversigt