Skibsagenterne i Karrebæksminde

I 1839 udstykker Saltø gods, 5 store parceller på det daværende Karrebæk mark, det man i dag kan finde langs vejene: Fjordlodden, Fiskerlodden, Skipperlodden og Bryggerlodden.
Den nordligste parcel, 21b, bliver solgt til Skibsmægler Jens Jørgen Hornbegh. ( Denne parcel sælges i 1894 til havnefoged Frederik Ferdinand Nielsen).

Ved Folketællingen i 1840, fremgår følgende:
Skibsmægler Jens Jørgen Hornbegh, bopæl Karrebæk mark, født 1789.
 
 

Ved Folketællingen i 1890, fremgår følgende:
Skibsmægler og vognmand Ernst Adolf Sørensen, født i Karrebæksminde 22.11.1819, død i Karrebæksminde10.12.1890.
Ernst Adolf Sørensen, søn af Lods Lars Sørensen, sejlede i mange år i paketfart i mellem Næstved/Karrebæksminde - København, som reder/kaptajn på egne skibe.
E.A. Sørensen købte den 26.2. 1840, en stor grund på Karrebæk mark af Saltø gods, matr. nr. 21c, det vi i dag kender som Fiskerlodden.

Ved Folketællingen i 1906, fremgår følgende:
Skibsklarerer Carl  Andersen, født i Rudkøbing den 1.12.1862, indflyttet i Karrebæk sogn 1867 .

Fra midten af 1850-årene udvikler Karrebæksminde sig mere og mere som en større trafikhavn, især eksport af kornprodukter, Næstved / Karrebæksminde-tolddistrikt hørte til blandt de tre største havne i Danmark, hvorfra der blev eksporteret kornvarer !
Byen vokser i denne forbindelse, diverse myndigheder, håndværkere osv. slår sig ned i området. Med den større skibstrafik i
Karrebæksminde, må der nødvendigvis opstå et behov for "skibsagenters" virke. I tidernes morgen kunne kaptajnen ordne mange praktiske ting, på egen hånd. Til tider har store købmandsvirksomheder, skibshandlere taget sig af visse "forretninger", det må derfor være nærliggende at tro, at skibsreder/købmand/konsul Chr. Martin Witussen har taget vare på nogle af disse "forretninger" der bød sig ved diverse skibsanløb. Senere kan de større skibshandlere også have deltaget i et vist omfang.

Skibsmægler Hans Karl Emil Hansen (kaldet: Karl Emil Hansen)
Skibsmægler Karl Emil Hansen, var en af de første "rigtige" Skibsmæglere i Karrebæksminde. Karl Em. Hansen var søn af kaptajn Rasmus Hansen, der sejlede ud fra Karrebæksminde, på et tidspunkt flytter kapt. Rasmus Hansen til Nysted hvor han ansættes som Toldbetjent, hvor Karl Emil Hansen bliver født, den 15. jan. 1894.
Karl Em. Hansen vælger også sin levevej med tilknytning til det maritime, han kommer i lære hos skibmæglerfirmaet van der Hude i Svendborg fra 1908-11, senere Volontør hos Skibsreder H.A.Hansen på Thurø 1911-13, der havde part i 26 skonnerter og 2 dampskibe. Befragter hos Hecksher & Søn`s  eftf., København 1913-14. Herefter til Ø.K. i København i 1914-15, da 1.verdenskrig bryder ud, bliver han indkaldt til militæret, efter 25 måneders tjeneste i militæret i 1917, starter han sit eget rederi og befragtningsvirksomhed i Svendborg, 1918-23. Senere ansættes han som befragter, på sin gamle læreplads: Skibsmægler H.A.Hansen, Thurø, indtil 1927.
I juni måned 1919 kan man i avisen læse, at hr. Karl Hansen, Svendborg, søger at starte et rederi i Karrebæksminde, med det formål at drive fragtfart på såvel ind- som udland. Man havde allerede købt et brugt fartøj "Palma" for 39.000 kr., samt på udkig efter et skib der var under bygning i Karrebæksminde ("Gaunø").
I august måned indbyder Rhederiet a/s "Apollo" til tegning af aktier i selskabet, på dette tidspunkt stod flere af byens "penge-
stærke" mænd bag rederiet, foruden Karl Emil Hansen, var følgende med: Skibsbygmester E.M.Jacobsen, Karrebæksminde, Gårdejer Hans Jørgensen, Enø, Fiskeeksportør Carl Martens, Karrebæksminde og Fiskeeksportør Robert Martens, Karrebæksminde.
Som tidligere nævnt havde man indkøbt "Palma" et fartøj på ca. 70 brutto tons, næste fartøj blev nybygningen "Gaunø" fra Karrebæksminde skibsbyggeri, pris 80.000 kr., også på ca. 70 brt., lastevne ca. 140 tdw.
November 1919 forlades "Palma" synkefærdig i Nordsøen, hele besætningen på 5 mand reddes af svensk "Margrethe", under store vanskeligheder i østenstormen.
Skibet var på rejse med en ladning kul fra England til Svendborg.

I 1927 kan man læse, at Skibsmægler Karl Emil Hansen virker i byen som skibsmægler, samt som Postekspeditør og bestyrer af Haandværker, Handels- og Landbrugsbankens afdeling i Karrebæksminde.
Karl Em. Hansen åbner officielt i Karrebæksminde, den 1. januar 1928, hvor han oplyser at han åbner en Skibsmægler, Stevedore- og Speditionsforretning.
I 1928 bliver Hans Karl Emil Hansen, konstitueret som Skibsmægler i Næstved og Karrebæksminde havne, af Politimesteren i Næstved (dateret Næstved Tidende torsdag den, 8. marts 1928).
I  1931 køber han Posthuset/bygningen af Post & Telegrafvæsenet, indtil han atter sælger i 1937, da han flytter sin virksomhed ind til Næstved, hvor en helt ny havn etableres.

Skibsmægler Karl Emil Hansen fortsætter sin udbygning i Næstved, på adressen Vestre kaj 14.  Umiddelbart efter at Karl. Em. Hansen flyttede til Næstved, åbnes den nye havn i Næstved, det meste af skibstrafikken kommer nu ind til Næstved og eventuelle "agent-forretninger" i Karrebæksminde, kan klares pr. bil fra Næstved.

Efterhånden som skibstrafikken øges i Næstved havn, vokser Mægler Hansen's virksomhed, hvilket betød en øget medarbejderstab, ikke så få af senere mæglere/skibsagenter, er uddannet hos Karl Emil Hansen på Vestre kaj.
Skibsmægler Karl Em. Hansens søn, Karl Åge Karrebæk Hansen var indtrådt i firmaet, da Karl Emil dør 2.9.1959, han fortsætter firmaet indtil han selv dør, hvorefter Karl Åge's hustru fortsætter firmaet med hjælp fra et par "mæglere".
Skibsmæglerfirmaet, Karl Emil Hansen er stadig still going strong, fra Vestre kaj i Næstved, firmaet drives i dag (marts 2001) af D`herre  Ole Lindegaard og Bjarne Rasmussen.

Skibsmægler- og agentvirksomhed med adresse i Karrebæksminde, forsvandt i 1937, men varetages af mæglerfirmaerne i Næstved. Hertil skal siges, at det hører til sjældenheder, at fartøjer kommer til Karrebæksminde, hvor skibsagenternes hjælp / service er påkrævet, men opstår behovet er der flere mæglerforretninger i Næstved der løser disse opgaver.

Igennem tiderne har flere skibsmæglere haft deres virke i Næstved, for blot at nævne nogle i flæng: Gørgens, Sivertsen, Karl Em. Hansen (se ovenfor), Gefion, Alpina, Mønsted, LH-shipping, Thership og Broegaard, flere af de her nævnte firmaer har stadig deres virke.
Skibsmæglernes virke i dag, består ikke kun at servicere skibe mv., der kommer til Næstved havn, man kan evnt. have skibe i andre havne, skaffe laster til andre rederiers skibe osv., med den moderne teknik der i dag er til rådighed, har mæglervirsomhederne endnu større "spændvidde" inden for transportsektoren, over alt på jorden !
 

Retur til oversigten