Sidste sogneraad - i Karrebæk sogn

Ved kommunesammenlægninger i slutningen af 1960-erne, blev Karrebæk sogn lagt til Næstved Kommune. Sognets økonomiske formue - vist nok et par hundrede tusinde kroner - blev overført til Næstved kommunekasse.

Det sidste sogneraad i Karrebæk sogn, bestod af:

Sogneraadsformand  N.E.Wissing
Brobetjent Kaj Hellebjerg
Fisker Ernst Sørensen
Poul Jørgensen
Niels Poulsen
Verner Andersen
Ejlif Nielsen
Walther Ingdal Jensen
Fisker Henning Petersen

Kommunekasserer Karna Jespersen

Sogneraadet havde til huse i bygningen på Vesterhavevej 1 (Hjørnet af Bygaden/Vesterhavevej) Karrebæk.
Ejendommen opført omkring år 1880, som en firelænget gård med en del jord til, ejendommen blev indrettet som "Fattiggaard", da  "Fattighuset" bygaden 10 var for lille. Det oprindelige fattighus, lå ved "Silkenborg huse", hjørnet af Skælskørvejen/Saltøvej (Nord for Skelskørvejen).
Omkring 1920 bliver stedet ændret til Alderdomshjem (De Gamles Hjem),  mange ældre ville ikke flytte ind, da ordet "Fattigården" stadig hang ved.
I den ene ende af bygningen, havde Sogneraadet deres virksomhed,  indtil 1969 da Karrebæk sogn kom under Næstved Kommune, ved kommunesammenlægningen.

I dag (2002) er bygningen moderniseret, elevator indstalleret og i det hele taget gjort brugervenlig for beborene.
I den nærmeste fremtid vil plejehjemmet endda blive udbygget.

Retur til  Tidslinien
 

Retur til forsiden