Det Runde bord på Karrebæksminde Kro
( nu på restaurant "Kabyssen" år 2003)


(foto: 1867)
Fra venstre til højre, stående: Gæstgiver Eduard Theodor Sørensen (søn af lods Lars Sørensen), kaptajn C.M. Witussen, kaptajn Friis, havnefoged Frederik Ferdinand Nielsen, lods Niels Laurits Sørensen (søn af lods Lars Sørensen), magasinbestyrer Peter Olsen (Scheel-Plessens pakhus - cacaofabrikken) og kaptajn M. Pedersen.
Siddende: kornhandler Petersen, kaptajn Diderich Adolf Eriksen, møller og bager Chr. Bønnelykke, skibsbygger Lars Hansen, købmand J.H. Mogensen og kaptajn Ernst Adolf Sørensen (søn af lods Lars Sørensen).

Byens elite omkring det "Runde bord", fotoet er næsten et familiefoto, man ser bl.a. 3 x Sørensen, lods Lars Sørensens sønner, endvidere kaptajn Eriksen, hvis søster er gift med Lods Lars Sørensen.
Havnefoged Nielsen er gift med Ane Margrethe Elise Marie Eriksen (familie til kapt. Eriksen).

"Det Runde Bord" har sikkert været en del af "slyngelstuen", siden kroen blev opført i 1851. Mange historier og genstande har passeret dette bord.  Byens mere eller mindre "magtfulde" mænd har betragtet det som deres "stambord", der har ligefrem været en skjult dagsorden, for at bevare dette bord. Man har altid sat pris på, at bordet stod med sine fine overflade udækket, på et tidspunkt havde en krovært, fundet på at lime linoleum på overflade, men allerede dagen efter måtte det rives af, fordi fiskerne krævede det.
På et tidspunkt i 1970-erne, var der en aften en del tumult på krostuen, og det gamle bord blev slemt skadet, med det resultat, at Restautør Kaj Salling, smed bordet ud. I løbet af kort tid, indkom der små "gaver" fra fiskerne, indtil der var penge nok til, at bordet kunne restaureres.
Da Karrebæksminde kro i midten af 1980-erne skal ombygges til ejerlejligheder, bliver "Det runde bord" ført i procession fra
"Slyngelstuen" på Karrebæksminde kro, til sit nuværende domicil: "Kabyssen" i Karrebæksminde.

Tilbage  til   oversigten