Kirkeskibe

Karrebæk kirke er opført i munkesten, omkring 1275
xxxxxxxxxx
Karrebæk kirke set fra Syd           Kirken set fra øst                          Kirken / møllen set fra Sydvest

Kirkeskibe i Karrebæk kirke

"HAABET"  ex. "LÖWEN"


 

I Karrebæk kirke findes to skibsmodeller, tremasteren "Löwen" fra år 1803, en gave fra lods Jens Johansen Mentzer. I 1914 blev navnet ændret til "HAABET", samtidig blev "Haabet" istandsat af lodsmedhjælper Hans Frederik Carlsen og bådebygger
Karl Andersen. Dengang fandt man et dokument i skibet. Det oplyser: Anno 1803 blev dette skib forfærdiget af Jens Johansen Mentzer, lods ved Karrebæksminde og indkommende (?) nytaar forærede jeg samme til Karrebæk kirke.
Det er gjort af mig i min alders 26. aar.  Gud laed alt tied bevares (?)  til dit navns ære. Dette ønskes af din hengivne Tjener J.J.Mentzer. Dette skrift haver jeg nedlagt for i fred (?) dette ringe inventarium skulle opnaa en hoy.......

"Haabet" hænger i gangen ved Karrebæksminde-siden (sydsiden).
Skibet er en efterligning, som Mentzer var marinesoldat på. Modellen er 64 cm. lang.
"Haabet" blev repareret/istandsat igen i året 1984.
 
 

"LODSEN"

Det andet skib hedder "Lodsen", en to-mastet topsejlskonnert, der hænger i hovedgangen i Karrebæk kirke, skibet blev ophængt februar 1844, pastor Münter indviede det til kirkens ejendom.
"Lodsen" er bygget af skibsfører og lods Frederik Christian Sørensen, der var i slægt med lods Mentzer. I februar 1875 bliver "Lodsen" istandsat og får monteret sejl, arbejdet udføres af bygmesteren. Modellen er 72 cm. lang.
"Lodsen" er en model af et slægtskib der har været i lods Sørensens eje i 3 slægtsled, indtil det forliste.
Ved istandsættelsen i 1857 skriver bygmesteren et dokument der så lægges i skibet:
Navnet "Lodsen" har jeg givet det til ære for min fader Lars Sørensen, som var lods ved Karrebæksminde og almindeligt afholdt og agtet af sine medmennesker.
Han døde af sorg og græmmelse den 9 juni 1852.
4 sønner: Poul, Christian, Adolf og Niels.

(skrevet af Frederik Christian Sørensen).

Dateret 20 februar 1857

Frederik Christian Sørensen`s  moder, Ane Marie Sørensen, født Eriksen, er nu 62 år, hendes fader var lods Poul Eriksen i Karrebæksminde.

"Lodsen" oppudset 1896, udført af skibsfører I.T.A.Jensen, Karrebæksminde, søn af lods Jakob Jensen i Bisserup, og gift med
lods Jakobsens datter Katrine fra Karrebæksminde.

"Lodsen" atter istandsat i året 1919.
 

"IMMANUEL"

I Karrebæk kirke har hængt en anden model: "Immanuel" (var ophængt i Kirken 1755), en 3-mastet fuldrigger, bygget af sømand Mathis Olsson, der havde mistet det ene ben i ankerketting.
"Immanuel" faldt ned og fuldstændig ødelagt i 1904. Stumperne blev brændt.
 
 

Lysekrone

Lysekronen i Karrebæk kirke er givet af Anna Pederdatter til minde om hendes 4 søegange mænd.
Giveren er begravet i kirken.
 

Kilde: Karrebæk kirkeblad, april 1978, Årbog 1997 Historisk Samfund for Sorø Amt.
 

Tilbage til oversigt