Retur

Privatpolitik


Privatpolitik 

Privatlivspolitik for Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum

25.5.2018
Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum`s dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik,

der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring

af en fair og gennemsigtig behandling. 

Kontaktoplysninger på de dataansvarlige:

Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum er dataansvarlig, og vi sikrer,

at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktpersoner: ​ Sonja Hansen, Peter Christiansen.

Adresse: ​ Alleèn 38 A, 4736 Karrebæksminde

CVR: ​ 31 56 42 55

 Tlf.: ​ 55 73 53 81

Mail: ​ info@kbm-museum.dk

Hjemmeside: ​ www.kbm-museum.dk

Behandling af personoplysninger:

Navn

Adresse

Mailadresse

Evt. tlf. nr. 

Hvor indsamler vi oplysninger fra:

Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum indsamler

 kun oplysninger fra medlemmerne.

Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum formål

med behandling af dine personoplysninger:

Oplysning om medlemskab

Kommunikation med medlemmerne

Kontrol af kontingentbetaling

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger:

Personoplysninger opbevares hos Kassereren.

Oplysningerne slettes ved udmeldelse af foreningen.

Medlemmer kan altid få oplyst, hvad der er registret om dem.

Vi videregiver ikke dine oplysninger til tredje part.

Revidering af privatpolitik:

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik.

Ved ændringer vil datoen øverst i privatpolitikken blive ændret.

Den til en hver tid gældende privatpolitik vil kunne ses på vores hjemmeside.