Retur


Ombygning

Ombygning 2008

Ombygning 2008
Steen Urstad og Kaj Christiansen

beundrer gavlen


1


Rammen til glasdørene i hovedporten monteres


2


Kaj Christiansen


3


Erik Hansen


4


Thomas hansen, Søren ?, Steen Urstad  og Knud Martens


5


Kaj Christiansen og Erik Hansen


6


Kaj Christiansen

7

Kaj Christiansen

8

Eckhart ? og Kaj Christiansen


9


Eckhart ? og Kaj Christiansen


10

 


Eckhart ? og Kaj Christiansen


11

 


Kaj Christiansen
og hans svendestykke

12

Eckhart ?


13


Robert Westh

14

15

Eckhart ?


16


Ib Kyhn og Alfred Olsen

17

Ib Kyhn og Alfred Olsen

18

19

Sydgavlen kalkes

20

Sydgavlen kalkes

Eckhart ?


21


Ib Kyhn og Alfred Olsen

22

Alfred Olsen og Ib Kyhn


23


Eckhart ?, Dan Madsen og Steen Urstad


24Willy Christiansen


25


Willy Christiansen og Knud Martens


26


De nye vinduer males

Kaj Christiansen


27


De nye vinduer males

Kaj Christiansen


28


Willy Christiansen og Robert Westh


29


Willy Christiansen, Kaj Christiansen og Robert Westh


30


Knud Martens og Willy Christiansen

31

Willy Christiansen og Robert Westh


32


Knud Martens og Dan Madsen


33


Knud Martens


34


Dan Madsen og Knud Martens


35


Knud Martens og Kaj Christiansen


36


Knud Martens og Kaj Christiansen


37


Lene Martens og Grethe Munck


38


Grethe Munck


39


Lene Martens og Grethe Munck


40


Torben Andersen og Willy Christiansen


41


Torben Andersen og Willy Christiansen


42


Torben Andersen og Willy Christiansen


43


Eckhart ?

44

Dan Madsen og Eckhart ?


45


Eckhart ?

46

Dan Madsen og Eckhart ?


47

Dan Madsen og Eckhart ?


48Dan Madsen og Eckhart ?


49


Dan Madsen og Eckhart ?


50


Eckhart ?

51

Dan Madsen og Eckhart ?


52


Eckhart ?


53


Eckhart ?


Eckhart ?


54


Nordgavlen Renoveres

Eckhart


55


Nordgavlen Renoveres


56


Nordgavlen Renoveres

af firmaet Børge Jacobsen og søn


57


Nordgavlen Renoveres

af firmaet Børge Jacobsen og søn

Kaj Christiansen og Knud Martens


58


Nordgavlen Renoveres

af firmaet Børge Jacobsen og søn

Dan Madsen og Knud Martens


59


Nordgavlen Renoveres

af firmaet Børge Jacobsen og søn

Torben Andersen


60


Torben Andersen


61


Nordgavlen Renoveres

af firmaet Børge Jacobsen og søn

Kaj Christiansen og Knud Martens


62

Nordgavlen Renoveres

af firmaet Børge Jacobsen og søn

Dan Madsen, Knud Martens og Kaj Christiansen


63


Nordgavlen Renoveres

af firmaet Børge Jacobsen og søn


64


Nordgavlen Renoveres

af firmaet Børge Jacobsen og søn


65


Knud Martens, Torben Andersen og Dan Madsen


66


Sydgavlen Renoveres

af firmaet Børge Jacobsen og søn


67


Torben Andersen


68


Nordgavlen Renoveres

af firmaet Børge Jacobsen og søn


69


Vestsinden renoveres


70


Sydgavlen


71


Sydgavlen

72

Ole Vejby, Willy Christiansen og Kaj Christiansen


73


Ole Vejby, Willy Christiansen, Kaj Christiansen, ? og Dan Madsen


74


? og Robert Westh


75


Willy Christiansen, Dan Madsen, ?, ? og Robert Westh


76


Dan Madsen og Eckhart ?

i værkstedet


77


Knud Martens og Freddy Hansen

78