Retur


Ombygning

Ombygning 2007


Ombygning 2007


Gamle mursten sorteres.
Robert Westh og Alfred Olsen

Plænen foran museet afrettes.
Frederik Hansen i rendegraveren og Willy Christiansen

Bindingsværket smøres med finsk trætjære af Knud Martens

Oprydning i baghaven. Alfred Olsen, Thomas Hansen, Thomas junior, Dan Madsen og Robert Westh

Hovedbjælken i museet er lagt op og undertøttet

Oprydning foranmuseet. Knud Martens, Willy Christiansen

Topbjælken skal løftes op på plads. Knud Martens, ?, Kaj Christiansen.?, ? og ?

Topbjælken næsren på plads. Alfred Olsen, ?, Kaj Christiansen og Willy Christiansen

Topbjælken på plads. ?, Kaj Christiansen, Alfred Olsen, ?, Og ?

Topbjælken på plads
Knud Martens og ?

Nyt bindingsværk opsættes i vestgavlen. Willy Christiansen og Kaj Christiansen

Nyt bindingsværk opsættes i vestgavlen. Knud Martens, Willy Christiansen og ?

Nyt bindingsværk opsættes i vestgavlen. ? og Kaj Christiansen

Nyt bindingsværk opsættes i vestgavlen. Knud Martens ogWilly Christiansen

Vestgavlen nedrives.
? og ?

Museets bagside ombygges. Robrt Westh og Dan Madsen

Rengøring inde i museet. Dan Madsen

Vestgavlen nedrives. Berndt Hansen, Jan ?, ?, Ib Kyhn

Gamle mursten afrenses.
Robert Westh, Grethe Munck, Willy Christiansen og Arne Hansen

Sydgavlen inden nedrivning


Nedtagning af sydgavlen


Nedtagning af sydgavlen


Jan ?, Willy Christiansen og Arne Hansen


Jan ? og Willy Christiansen

afrenser gamle murstenNedtagning af sydgavlen

Thomas Hansen, ?, og ?


Nedtagning af sydgavlen

Thomas Hansen, ?, og ?


Nedtagning af sydgavlen

 

? og Thomas Hansen


Nedtagning af sydgavlen

 

? og Thomas Hansen


Afrensning af musten

Willy Christiansen og Robert Westh


Afrensning af musten

Arne Hansen, Willy Christiansen og Robert Westh


Afrensning af musten

Robert Westh


Robert Westh understøtter bindingsværket


Robert Westh og Dan Madsen understøtter bindingsværket


Murværket i forfald

Nedtagning af sydgavlen

Thomas Hansen, Ib Kyhn og  ?


Nedtagning af sydgavlen

 Ib Kyhn, ? og Thomas Hansen,


Nedtagning af sydgavlen

 Ib Kyhn, Thomas Hansen og ?


Arne Hansen, Thomas Hansen junior og Marlene Hansen


Grethe Munck, Jan ?, Bernt Hansen og Willy Christiansen afrenser gamle mursten


Jan ?, Grethe Munck, Marlene Hansen og Bernt Hansen afrenser gamle mursten


Marlene Hansen og Thomas junior

Grethe Munck, Bernt Hansen, Jan ? og Thomas Hansen afrenser gamle mursten


Willy Christiansen, Jan ?, Bernt Hansen og Knud Martens


Ib Kyhn og Thomas Hansen med junior


Bernt Hansen, Ib Kyhn og ?


Dan Madsen ? og Thomas Hansen

3


 ? og IbKyhn


Jan?, Arne Hansen, Robert Westh, Willy Christiansen og ?Robert Westh, Grethe Munck, Willy Christiansen og Arne Hansen afrenser gamle mursten


Arne Hansen, Robert Westh, Bernt Hansen og Jan ? afrenser gamle mursten


Sydgavlen er nu helt fjernet og en indervæg er opsat


Tiltrængt frokost. Gert Vestergård, Ib Kyhn, Dan Madsen og Knud Martens

Sydgavlen under opbygning.

Kaj Christiansen


Sydgavlen under opbygning

Kaj Christiansen

 


Sydgavlen under opbygning

?


Sydgavlen under opbygning

Kaj Christiansen og Eckhart ?


Sydgavlen under opbygning

 ?