Retur


Ombygning

Ombygning 2006

Ombygning 2006Eckhart Altenburg, Kaj Christiansen og
Erik Hansen understøtter porten

1

Eckhart Altenburg og Dan Madsen
understøtter porten


2

Erik Hansen, Kaj Christiansen og
Ib Kyhn syner lemmen til loftet

3

Kaj Christiansen og Ib Kyhn

4

Thomas Hansen og Per Sørensen

5

Kaj Christiansen og Eckhart Altenburg

6

Kaj Christiansen og Eckhart Altenburg


7


Kaj Christiansen og Eckhart Altenburg

8

Kaj Christiansen


9


Kaj Christiansen

10

Kaj Christiansen og Eckhart Altenburg

11

Ib Kyhn. Kaj Christiansen, Eckhart Altenburg og Dan Madsen lægger nyt gulv


12


Willy Christiansen og Lars Rostgaard lægger nyt gulv


13


Steen Urstad skærer mursten til gulvet


14


Steen Urstad og Lars Rostgaard


15


Ib Kyhn, Alfred Olsen og Knud Martens lægger nyt gulv16


Ib Kyhn, Jess Larsen og Knud Martens

lægger nyt gulv


17


Eckhart Altenburg og Kaj Christiansen


18


Ib Kyhn, Willy Christiansen, Alfred Olsen  og Lars Rostgaaed lægger nyt gulv


19


Ib Kyhn, WillyChristiansen og Alfred Olsen lægger nyt gulv


20


Ib Kyhn lægger nyt gulv


21


Kaj Christiansen


22


Ib Kyhn, Lars Rostgaard, Willy Christiansen og Steen Urstad lægger nyt gulv


23


Eckhart Altenburg, Kaj Christiansen og Dan Madsen


24


Ib Kyhn, Willy Christiansen, Steen Urstad og ?  lægger nyt gulv


25


Dan Madsen, Kaj Christiansen, Lars Rostgaaed og Alfred Olsen understøtter porten


26