Retur

Fiskere og Godtfolk


Fiskere og Godtfolk


Fiskere og Godtfolk


Sildeeventyr 1939

Bernhard Hansen har været ude på bugten med kutteren "Emanuel" og røgte sildegarnene. Det har været en god dag. Nu hjælper sønnerne med at pille sildene af Herluf. Det er noget af et arbejde, når manskal undgå at beskadige sildene.

Her ses:  Herluf, Gerhard med pibe, Hvidtfelt Hansen,  dreng Carl Nielsen søn af Erik, Harry og Herman. Skovlvodfisker Ernst Rasmussen følger det omstændelige arbejde1

Optræk til kølhaling

 

KR 73 "Knudskov" er ved at blive trukket op på den nordlige bred af kanalen ca. 1933. Forest ejer Adreas Fischer. Ved torvet Edvard Sørensen, Albert Ditlevsen, Karl J. Martens, Harald Ditlevsen, Harry Ditlevsen, Poul Fischer. Resten ukendte. Drengen er Laurita Ditlevsen2Albert Ditlevsen, Peter Christiansen, ? og oldefar Hans Christiansen


3
Tolder  Nicolaisen på "Den grønne Plads". Han boede Alleen nr. 11.

4

Evard Sørensen, Thorvald Rasmussen, Valdemar Petersen, Peter Christiansen, Hans Carlsen, Bager Petersen, Hans Jensen, August Corfitzen, Kristian Bodil og Peter petersen5

"Det runde Bord" i gæstgivergården omkring 1870.

Fra venstre til højre, stående: Gæstgiver Eduard Theodor Sørensen (søn af lods Lars Sørensen), kaptajn C.M. Witussen, kaptajn Friis, havnefoged Frederik Ferdinand Nielsen, lods Niels Laurits Sørensen (søn af lods Lars Sørensen), magasinbestyrer Peter Olsen (Scheel-Plessens pakhus - cacaofabrikken) og kaptajn M. Pedersen.
Siddende: kornhandler Petersen, kaptajn Diderich Adolf Eriksen, møller og bager Chr. Bønnelykke, skibsbygger Lars Hansen, købmand J.H. Mogensen og kaptajn Ernst Adolf Sørensen (søn af lods Lars Sørensen).

Byens elite omkring det "Runde bord", fotoet er næsten et familiefoto, man ser bl.a. 3 x Sørensen, lods Lars Sørensens sønner, endvidere kaptajn Eriksen, hvis søster er gift med Lods Lars Sørensen.
Havnefoged Nielsen er gift med Ane Margrethe Elise Marie Eriksen (familie til kapt. Eriksen).


6

Bankdirektør Christensen,

Fisker Carl Martens,

Købmand Carl Severinsen,

 Gårdejer Hans Jørgensen,

Skibsmægler Hansen,

Fisker Robert Martens,

 Skibstømrer Magnus Jacobsen,

Skibsmægler Hansens broder

Billede ca. 19207

Karrebæksminde havn 1891

8

Karrebæksminde sommeren 1917
Foran i billedet: Henry Sørensen,
søn af Bodil Sørensen, der havde købmandsforretning i Alleen.
 (Dag og Nat)

9

Karrebæksminde sommeren 1917
Foran i billedet: Henry Sørensen,
søn af Bodil Sørensen, der havde købmandsforretning i Alleen.
 (Dag og Nat)


10

Kutteren "Mminerva"med ejer og familie11


Mand med ?, evt. den gamle
Robert Carl Joakim Martens


12

13

14
Jørgen Sørensen og Ernst Sørensen.
 De har fangeten brudge (haj art),
 der lever af plankton og er ufarlig
for mennesker. Ca. 1959

15
Anna Christiansen. Alleen 24. Ca. 1948

16
Anna Elenora Christiansen. Alleen 24. Ca. 1940

17
Mor Anna og søn Emil Christiansen, Alleen 24. 1946

18
Anna og Peter Christiansen. Alleen 24. Ca. 1950

19


 Udsigt på Longshave.
Hvem er disse skønne damer?

20
21
Else Mikkelsen og Emil Christiansen. Alleen 24. Ca. 1938

22
Else Mikkelsen og Grethe Ditlevsen. Alleen 24. Ca. 1938

23
Emil Christiansen, Anna Christiansen, Else Mikkelsen og ukendt. Alleen 24. ca. 1939

24
Astfalterbejder. Alleen 24 før fortorvet blev asfalteret. 1962


25
Emil Chrístiansen, Hjemmeværnskutter. 1946

26
Emil og Oluf Christiansen samt Henrik Birk Jensen. 1961

27
Emil og Oluf Christiansen. Kutter KR 105 Olga. Ca. 1950

28
Emil Sorterer fisk på kutteren Olga. Ca. 1950

29
Emil, Oluf og Karen

30
Emil, Oluf og Peter Christiansen, på havnen ved Kabyssen. Bemærk hønsegården i baggrunden. samt kludekogeren  hvor man opbevarede våben under krigen. på grunden ved Magnus Jacobsens skibsbyggeri. 1954

31
Enø 1957
Carl Jørgen, Leo Hansen og
Ove Christiansen (Guldsmeden)

32
Ernst Sørensen og Jørgen Sørensen
læsser nytjæret garn op på garnvognen

33
Fisker Robert Petersen søn af Henrik Petersen Karrebæk.

Brødre Max og Erling Ptersen34
Valdemar Rasmusen medarbejder hos fisker Poul Fischer

35
36
Robert Martens syer ruse

37
38
Carl Martens  med sønnen Valdemar Martens. Ved Pakhuset på Karrebækvej

39
Oluf Christiansen og Emil Christiansen


40

Jens Peter Christiansen, Carl Sørensen og

Ernst Sørensen med en fangst af  marsvin41
Til venstre med hvid kasket lods Kristensen, havnefoged Peter Svarre Nielsen, skjult Peter Rasmussen og havnearbejder Svend Petersen

Arbejdsbåden Codan42
Der fodres svaner langs kanalen.
Manden med spanden er Emil Christiansen
1946

43

Paul Fischer og Valdemar Rasmussen44
Fisker Oluf Christiansen
1936

45
"Levende fisk  sælges"

Emil Christiansen sælger fisk fra båden46
Max Petersen. Karrebæk

47
Max Petersen. Karrebæk


48
Robert Petersen og Max Petersen.
To brødre


49
Max Petersen


50
51
Farfar Peter Christiansen, Alleen 24

52

Max Petersen og Henrik Petersen.
Søn og far


53
Henrik Petersen, Max Petersen og
 Robert Petersen.
Far og to sønner


54
Skibstømrer hos Magnus Jacobsens
Skibsbyggeri. 1940


55

Skibstømrere fra Magnus Jacobesens værft56
Ernst Sørensen, Jørgen Sørensen, ?,
Carl Jørgens og Leo Hansen
afbarker bundgarnspæle ud ved
"Den finske Ambassade"57
Kutteren "Knudskov"

bygget hos bådbygger

Magnus Jacobsen

ejet af Paul Fischer58
59
60
Brødrene Oluf og Emil Christiansen

61
Poul Erik Ditlevsen. Ejer af "Ditlevsens Fiskehus". Med ryggen til Børge Rasmussen

 62

Emil Christiansen. Alleen 24. 1962


63
"Skipper" boede på Enø Camping. Ca. 1980

64

Opad styrehus Poul Fischer, Emil Christiansen,  Oluf Christiansen,  med pibe Valdemar Rasmussen.

På hyttefadet i forgrunden Holger Henriksen

 65
Oluf Christiansen. Alleen 24, ca. 1962

66
67
Paul Rasmussen med Børge Ditlevsen i styrehuset

68
Isvinter

69
Leif Hauge og Emil Christiansen. Alleen 24. 1960

70
Alleen 17 ca. 1963, Agnethe og Hans Chr. Sørensen

71
Peter Christiansen ombord på Olga. Ca.1950

72
Billeder
73
Alleen 17 ca. 1964, Søren Sørensen Fodby (farfar)

74
75
76

77
78
?
med gæster

79
Oluf Christiansen, Ved Klinteby klint. ca. 1950

80

81
Oluf Christiansen, Edvard Ditlevsen og Peter Christiansen. Alleen 24. Ca. 1940

82

Ernst Rasmussen83
Edvard Nielsen. 1961

84
Inge, Emil, Oluf, Anna, Peter, og Helge. Alleen 24. Ca. 1947

85
Martha gift med August Petersen  bådmand i lodseriet i Kbm. og Elna (Fru Petersen)

86
Albert Ditlevsen, Karrebæk

87
88
89
Emil Christiansen, født 1924, ejer af Pytniels og fisker i 3. generation

90
Direktør Svend Holst er formand for det interessentselskab, der ejer Kroen, og han er sjælen i arbejdet for at gøre den og badestedet kendt viden om

91
Restaurant TAG DEN MED RO på Longshave - 1920-40.

92
Dagmar og Tuborg Christian, Købmandsforretning Longshave.
 Sommeren 1938

93
Tuborg Christian og Harry Sørensen. Købmandsforretning Longshave.
 Sommeren 1938

94
Ishuset på Longshave.
Sofie Bang med familie 1948

95
Strandkiosken på Longshave.
Ejet af Edith Petersen.

96
Strandkiosken på Longshave.
Ejet af Edith Petersen.


97
Strandkiosken på Longshave.
Ejet af Edith Petersen.


98
Henning Flindt Ditlevsen. 1963

99
Henning, Jens og Svend Ditlevsen. Den Grønne Plads. 1960

100
Emil Christiansen. Alleen 24. 1938.
Foran sin mor Anna Christiansens forretning
101
Emil Christiansen.Alleen 24. 1938-
  • Foran sin mor Anna Christiansens forretning

102
Emil Christiansen og Richard Corfitzen. Isskruninger på stranden. Ca. 1941

103
104
Henry Sørensen i Alleen 09.03.1931
Bemærk brødkusk Jensens brødbil fra Alleen 5.

105
Henning Ditlevsen. Den Grønne Plads. 1960

106
Jens og Henning Ditlevsen og Kaj Christiansen

107
Niels, Hans Henrik og Tommy Ditlevsen. Alleen. 1960

108
Richard Corfitzen og Emil Christiansen. Ved havnen. Ca. 1938109
Fiskerdrengene.
Jannik Ditlevsen, Peter Christiansen, Søren Ditlevsen, Tommy Ditlevsen, Jens Ditlevsen, Poul Erik Ditlevsen og Jens Nielsen.
"Kanalkroen" i baggrunden

110
111
Henning Ditlevsen. Alleen 24. 1963

112
Henning Flindt Ditlevsen. 1962

113
Svend, Valde, HansThorkil og Edvard. 1961

114
Ukendt, Tommy Ditlevsen, Ukendt og Poul Erik Ditlevsen. Ca. 1962

115
Fisker Rasmus Rasmussens fiskehus 1960.

116
117
118
Museumsgården 1943. Jens Kristensen søn af Lods Kristensen

119
Feriebørn (piger) fra Nora Mortensens minde

120
121

Lystbåd i kanalen ved Grønne Plads, 1935

122
Lodsbåden
123
Maskinchef Hansen og Hvidtfelt Hansen på "Suså" ca. 1939

124
Havnefoged Peter Svarre Nielsen og lodsformand A.M. Kristensen ude for at røgte garn

125
Lods Ib Kristensen og havnefoged Rainer Jokela

126
Lods Ib Kristensen ombord på lodsbåden.
1972 - 1977.

127
Bonny Corfitzen bådsmand på slæbebåden "Enø"

128
Tolder Nicolaisen bagerst til højre. Alle ansatte ved toldkontoret i Næstved

 129
130

Tolder Nicolaisen131
Familien Nicolaisen. med hustru og svigerdatter. Ca. 1952-53

132
Minerva med gæster

133
Minerva med gæster

134


KR 71, Valdemar Ditlevsens båd "Rene"
og VE 135 "Mathiessen" ålekvase Vejle. Kapsejlads på bugten


135

Minerva som dommerskib ved kapsejladsen på bugten

 136
Ernst Sørensens båd KR 20. Kapsejlads på bugten.

137
Oluf og Emil Christiansen. Kutter KR 105 Olga. Ca.1950

138
KR 137 Karl Nielsens "Niels Juel".

Under broreperation 1961.

139

KR 34 som færge
under broreperation 1961.


139a
Barber Poul Poulsen og Oluf Christiansen. Barberforretningen lå i Alleen nr. 33 og Oluf boede nr. 42

140
Steffen Petersen, Karrebæk, Per Pots far og Harry Ditlevsen

141

Robert Martens og Kaj Salling bestyrer af gastronomisk kursuscenter på Karrebæksminde kro.

Bemærk lysekronen. Findes i dag på museet

 142


Richard Jørgensen gårdejer Enø, gårdejer Frederik Nielsens søn, Frederik Hansen Overdrevsgården Enø og chauffør

143
Matrielgården (Kbm museum) får nyt stråtag ca. 1957.
Jens Kristensen, Bent Ditlevsen,  Erling Hansen og ?

144
Stranden Lungshave 1929

Dagny Kristensen datter af A.M. Kristensen  borgmester i Næsrved. Med frakke fru  Katrine Kristensen gift med borgmester A.M. Kristensen, ukendt, ukendt145
Vesterhave strand. Stående Vera Kristensen. Siddende Dagny, Gurli  Kristensen. Samt borgmester A.M. Kristensens frue  Katrine Kristensen. ca. 1928

146
Bente Edwin Hansen (Sorte Fjer) og Grethe Ditlevsen.


147
Karrebækvej 993 ca. 1964, Ingeborg Hansen (mormor)

148
Karrebækvej 993 ca. 1967 i baggården

149
Karrebækvej 993 ca. 1964

150
Karrebækvej 993 ca.1964  i baggården

151
Alleen 17, 10. maj 1964, Magny Sørensen

152
Gerda Sørensen ca. 1963 på Ernst Rasmussens kutter. Bemærk fiskehuset "Enø" i bagrunden.

153
Gerda Sørensen ca. 1963 ombord på Ernst Rasussens kutter

154
Johannes Hansen, Dykker Christian Mikkelsen, Emil Christiansen, Ove Ditlevsen, Børge Ditlevsen, Keld Ditlevsen og Tommy Ditlevsen

155
Børge Ditlevsen og Ernst Sørensen


156

Fisker Oluf Christiansen Med slagter Bentsens kølehus i baggrunden157

Hans Rasmussen (Myghans). Havnearbejder  for Næstved Havn. Ud for "Matrielhuset". Nu museum158


Smakkejollen "Anna" med Palle Birk, Karen Urth, ? og Jens Olsen

 159
Fra Gaunø kaproning

160


Lønnede kaffehus. Ved Gavnø.
Et yndet sted at tage på skovtur.
161
Familien Carlsen, Alleen 42

162
Ukendt, Anna og Emil Christiansen, ukendt. Ca.1945

163
Hans Christian, Søren Bang, Axel Bang og Frederik Bang. Ca. 1940

164
Borgmester fru A.M. Kristensen. 1930

Toldhuset ("Pandekagehuset") helt til venstre

Med Magnus Jacobsens skibsbyggeri ibaggrunden165
166
167
Svend Hammershøj, Karen Jensen, før Kähler og Helge Jensen

168

1949. Ejer af Karrebæksminde Badehotel og Kro Åge Nielsen. Ved datterens bryllup. Bliver gift med søn af Cornelius Nielsen, der boede i villa Pax på Karrebækvej.Havde tobaksforretningen på Hjutorvet i Næstved.Kørte også taxakørsel i Karrebæksminde.

På billedet ses bagers nr. 2 Agnete Bang, nr. 3 Poul Bang rutebilejer, nr. 4 Lods Arne Kristensen (Den store Lods). Række 2  nr. 4 Emma Kristensen gift med Arne Kristensen.


 169
170
1936 Sommerhusejer på Vesterhave Johannes Grandal til højre min mor Kirsten Grandal


171
Ida Petersen født Martens og Karl Jørgen til fest på Skipperlodden i 1965
172
Fisker Valdemar Martens og havneassistet Kaj Helleberg, 1965173

Karl Jørgens kone, Smedestræde
og Emil Kæstel købmandsgården 53. 1965


174
Edith Kæstel gift med Emil Kæstel fra købmandsgården og August Petersen Alleen 36, bådmand i Karrebæk lodeseri og Jørgen Jørn (Den Gamle Gartner).
 1965


175

176
Tysklandstur 1954,  Poul, Søren og Agnete Bang

177
Udendørs ved Kanalkroen


178

Røde Kors hus på Lungshave. Jens Kristensen på besøg. 1945.

Røde Kors folk var livreddere på stranden. De arbejdede på skift og boede i dette hus179

Museumsgården. Sonja Hansen. 1950
180

181


Hans Frederik Karlsen og ?. Alleen 42

Hans Frederik Karlsen har lige fået politikasket på som havnefoged182

Ove Ditlevsen. Slæbestedet ved broen.


183

På skovtur med lodsbåden til Svinø "Bølgely". 11  personer, den gang uden redningsvest. 1952184

Broen under reperation. Køer sejles til Sjælland i en fiskekutter. 1961


185

Fisker Hans Torkild Kristiansen og søster Ingeborg hjemme fra USA. August 1946

186

Fiskerkonerne paa Axeltorvet


187

Hans Thorkild Christiansen, ca. 1953


188

Hans Thorkild og Dagmar Christiansen og ?189

Kanalen ved vintertid.1964190

? og Hans Thorkild Christiansen med skibshund, ca. 1945


191

Broen blev lukket i 1961. ?, Kaj Hellebjerg havneassisten, Politibetjent ? og Peter Svarre Nielsen Havnefoged


192
Da broen blev åbnet igen efter reparationen i efteråret 1961

193
Hr. og fru Hellebjerg


194

Enø Strand ?


195

196

197