Retur


Forår

Forår

Etablering af 2 typer naturbede


I foråret 2021 etableres det store vilde blomsterbed ud fra den grundregel, at vilde planter fremmes ved at tage næring fra jorden. Derfor blev der fjernet græstørv og tilført grus.

Der blev sået frø fra følgende vilde gamle danske blomstersorter:

Almindelig røllike, Blæresmælde, Blåklokke, Blåhat, Brunelle, Cikorie, Dagpragtstjerne, Brunelle, Dunet vejbred, Gul snerre, Farvet gåseurt, Hvid okseøje, Hulkravet kodriver, Knopurt, Knoldet mjødurt, Kornblomst, Kornvalmue, Klinte, Kællingetand, Nældebladet klokke, Nikkende limurt, Moskus katost, Merian, Prikbladet perikon, Skovforglemmigej, Slangehoved, Smalbladet klokke, Tjærenellike, Trævlekrone

                         


Til højre for det store bed er indrammet et stykke af den tidligere græsplæne. Dette stykke græsplæne arbejdes der på at udpine over tid ved at undgå græsklipning andet end 1 gang sidst på vinteren. Dette vil fremme vækst af de hjemmehørende planter, der voksede der, før græsset blev sået. Dette bed vil over tid vise os hvilke historiske planter, der har vokset lige netop der. Frø ligger i dvale i jorden i mange hundrede år og kan spire og gror ved de rette vækstbetingelser. Det er disse betingelser der arbejdes efter i dette bed.
For begge bede gælder det, at de plejes som naturbede gennem året.

Det betyder, at:

·         de planter, der forsøger at overtagene bedene fjernes med nænsom hånd

·         vedligeholde bedene som næringsfattige

·         nedfaldent løv og græs

·         vanding foregår primært ved naturlig regn