m.s. Uno
Her vises et ganske almindeligt skibsanløb til Næstved havn. Lodsen sættes ombord på skibet, ca. 1 sømil sydvest af havnemolerne i Karrebæksminde. Er skibet for stort, stor dybgang, mørke, stærk strøm mm. kan skibet evnt. vente, indtil forholdene tillader en sikker passage. Turen fra Karrebæksminde red til Næstved havn er ca. 6 sømil.
For mindre skibe kan turen klares på godt een time, de større skibe benytter ofte 2-3 timer, alt afhængig af skibets dybgang, størrelse, strømmen mv.
De største skibe der kan anløbe Næstved havn, er ca. 120 meter lange og en dybgang på. ca. 5,40 m., svajebassinet i Næstved sætter grænsen for hvor lange skibe der kan tages ind, de skal jo vendes inden de skal ud igen !
Farvandet der skal gennemsejles er lodspligtig for skibe over 55 meters længde, hvilket svarer til skibe der kan laste ca. 750-800 tons, alle tankskibe er lodspligtige.
Grunden til denne lodstvang, er det strømfyldte og snævre farvand der skal gennemsejles, i Karrebæksminde kan strømmen løbe 3-4 knob, det er smalt og har flere bropassager.
Passagen i Karrebæksmindebroen er på 22 meter, flere skibe er 14-15 m. brede, svinget ved Rotteøen har en svingdiameter der begrænser skibenes længde i "at komme rundt".
Nedenstående billedserie er taget i forsommeren 2002, høj solskin og fladt vand, skibene tages også ind i storm. mørke og regn, er skibene ikke i nærheden af maximumgrænsen for vandstand, strøm har de aldrig ventet på lodsning, uanset vejret !

Størsteparten af billederne er taget fra pejlebroen (monkey island) ombord på m.s. "Uno"  af  Fredericia. "Uno" hører til den mellemstore gruppe af skibe til Næstved, det er 77,25 m. langt, 12,8 m. bredt og stikker 5,5 m. fuldt lastet. Skibet kom til Næstved i ballast fra Irland for at laste maltbyg til Sct. Petersburg i Rusland.

PS.
Den 11. juli 2002 var "Uno" indblandet i en kollission med et andet fartøj, i Kielkanalen, hvor det sank. Maskinmesteren mistede livet ved denne kollission.
"Uno" blev senere hævet, hovedmotoren solgt som reservedele og resten er hugget op i Klaipeda, Litauen.

©©
Lodsen er sat ombord, "l/f 138" returnere.          Karrebæksminde anes forude.                             Molerne skal passeres.

©©
Nu er der kun een vej tilbage, og det er fremad.      Nu gælder det om at holde kursen.                Endnu er "pletskud"

©©
Broen er snart passeret.                                       Byen gennemsejles.                                              Karrebæk fjord forude, Rotteøen om styrbord.

©©
Christian Sørens havn på bagbord bov.            Kanalen til Næstved anduves.                          Der er dybest i kanalens midte.

©©
Luftledningens fri gennemsejling er 33 m.         Svingbroen er åben.                                             Der er ikke langt til grundt vand.
Svingbroen forude.

©©
Man nærmer sig Næstved havn.                          Magle Mølle papirfabrik, til bagbord.               Der svajes i Næstved, ved egen hjælp.

©©
Kaptajn Schmidt og Lods Lassen har lagt        "Uno" klar til lastning, på "Skråkajen".             "Uno" assisteres af havnens slæbebåd "Enø"
"Uno" langs kaj.                                                                                                                                     p.g.a dens store dybgang efter lastningen.
 
 


"Uno" i Karrebæksminde yderhavn, lodslejderen er sat på bagbord side, snart er lodsen
på vej i land og "Uno" fortsætter mod Sct. Petersborg i Rusland,  Bon Voyage !!

Retur til  oversigten