Galionsfigurer

Galionsfigurer el. udsmykning af skibe går langt tilbage, i oldtiden anså man fartøjer for levende væsener idet man håbede på at de bevægede sig som fugle, heste, hjorte osv.hvorfor man anvendte disse figurer som udsmykning, endda dragehovedet blev taget i brug, da ondt skulle fordrives med ondt, havde man et dragehoved placeret foran i stævnen, da kunne dragen jage havets uhyrer bort. I perioden omkring 15 -1700érne var orlogsskibene overdådigt udsmykket, fra hakkebrædtet og ned til vandlinien var agterspejlet et mesterværk i udsmykning. Andre steder i verden har man i længere tid haft markeringer på forskibet, f.eks. påmalet øjne på fartøjer i Mellem- og fjernøsten, nogle steder anvender man endog røgelsespinde, alle markeringer på forskibet har til formål at jage onde ånder væk, beskytte skibet, bringe det sikkert over havene. En skipper på en kinesisk djunke gav følgende forklaring på disse øjne, naturligvis på Pidgin-engelsk: S´pose no got eye, no can see; no can see, no can walkee! Selve galionsfiguren kunne samtidig fortælle en historie, der havde relation til rederen og hans familie.
Mange af disse figurer har været vidner til meget, før i tiden var galionen den menige sømands sted, hvor han forrettede sin nødtørft.

©©©

            "Amphitrite"                                   "Eagle"                                                 "Spring"                                               "Neptune"
 
 

©©©

            "Omar Pasha"                            "Pilot"                                                 "Rederens Datter"                        "Sophie Kirk"
 
 

©

                                                                            "Nannie"    ("Cutty Sark")  *           "Tvillingerne" ("Pauline et Marie")
 
 


"Ran"  (fregatten "Jylland")

Efterhånden ebbede nybygning af sejlskibe ud, den store brug af galionsfigurer var et overstået kapitel.
I stedet for galionsfiguren begyndte man at påsvejse rederens mærke / firmasymbol i stævnen, ofte markeret med flere striber på begge sider af mærket (ofte kaldet: fartstriber).
Disse rederimærker vises ofte på stævnen, skorsten og rederiflaget, så ingen er i tvivl om hvilket rederi skibet tilhører eller er i Timecharter for. De gamle galionsfigurer havde som nævnt navn efter en eller anden relation omkring fartøjet og kun fremstillet til eet bestemt fartøj, de nyere rederimærker er ens på alle et rederi`s fartøjer, der er ikke den samme aura omkring disse mærker, ofte får de mere eller mindre flatterende øgenavne, f.eks. Rederiet J.Lauritzens kontorflag gik under navnet: "Pålægsbakken", Mercandia Rederiernes rederimærke (Merkus vinger, Codans bølger over et anker) gik under navnet: "Fladbukken", A.P.Møller: "Den syvtakkede" hver tak skulle stå for een arbejdsdag i ugen, osv. osv.

©©

                          "Pålægsbakken"                                          "Fladbukken"                                              "Den syvtakkede"
*)
Galionsfiguren "Nannie" der sidder på Clipperen "Cutty Sark" har sin helt egen historie, både skibet og fartøjet med stærke rødder i det Skotske.
I følge legenden red en bonde ved navn  Tam O`Shanter, hjemover sent om aftenen efter et længere ophold på pubben, da han passere en kirkegård ser han nogle hekse danse derinde. Een af dem kaldet "Nannie" var ung, utrolig smuk og yndefuld, Nannie var iført en kort (nat)kjole, Skotsk dialekt: Cutty sark.
Tam beundrede dansen og var helt forgabt i Nannie, pludeslig råber Tam: Weel done Cutty Sark, heksen Nannie får øje på Tam og vil have fat i ham, hun starter en forfølgelse af ham, Tam bliver hurtigt mere ædru og sporer sin hest ekstra hårdt for at komme væk, Nannie følger efter i løb (hun var jo heks), lige som Nannie får fat i hesten hale er Tam og hesten på vej over et mindre vandløb, Nannie kan ikke følge efter, idet en heks ikke kan passere rislende vand og her stod hun så med hestens hale i sine hænder.
På galionsfiguren ses hestehalen tydeligt. På et tidspunkt fik man udfærdiget en metalplade der var formet som en "Cutty Sark" (natkjole), denne blev sat på toppen af stormasten så ingen kunne være i tvivl om hvem der indhentede, overhalede dem !

Skibet "Cutty Sark" blev bygget i 1869, for at blive indsat i the transporten, Kina - England. Cutty Sark var bygget som et hurtigtsejlende skib, når the høsten i Kina gik i gang, gjaldt det om at komme førts til Markedet i London, de første og friske forsyninger gav den bedste pris.

Retur  til oversigten