Karrebæksminde Fiskeriforenings  100-års jubilæumsfest

Lørdag den 7. juni 2003 er det hundrede år siden, at fiskeriforeningen blev stiftet. I den anledning arrangerede fiskeri - foreningen en 100 års jubilæumsfest, alle kunne deltage. Festen blev holdt på "De Hvide Svaner" onsdag den 4 juni 2003 og varede til næste dag, ca. 150 feststemte mennesker mødte op for at fejre denne store dag, den tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen (el. var det komikeren Mogens Jensen) var indforskrevet som toastmaster, han overbragte iøvrigt en hilsen fra sin kone (Lone Dybkær) til de fremmødte.
Et større festmåltid var arrangeret, efterfulgt af bestyrelsens flerstemmige sang, taler fra bl.a. formanden for Danmarks fiskeri- forening Thorkild Førby, Vicepolitimester Otto Høj og "Poul Nyrup Rasmussen".
Formændene Thorkild Førby og Thomas H. Hansen fremførte ved hjælp af Mogens Jensen og "backing-gruppen" - en sang der var skrevet i dagens anledning.

J
Fiskeriforeningens bestyrelse på 100-års dagen, fra v.                    Formanden for Danmarks fiskeriforening Thorkild Førby og
Carl Martens, Thomas H.Hansen, Poul Erik Ditlevsen                     Formanden for Karrebæksminde fiskeriforening Thomas H. Hansen
Svend Ditlevsen og Henrik Petersen

J
Poul Nyrup Rasmussen, el. var det komikeren Mogens Jensen     Otto Høj, medlem af dommerpanelet ved den årlige kapsejlads,
                                                                                                                  høstede stor jubel og klapsalver på følgende bemærkninger:
                                                                                                                 Det er beklageligt, at det desværre er flere år siden, der er gjort
                                                                                                                  forsøg på at bestikke dommerne. Det er en stor fejl, for vi tager
                                                                                                                 gerne imod bestikkelse. Det hjælper bare ikke.

J
Fiskeriformændene fyrede den af, bistået af den til lejligheden       Bestyrelsen  sang på vers om deres store dag
indfanget backinggruppe: Ole Nørgaard, Tuborg-hans (Mogens
Jensen) og Ole Andersen.

J
Der blev festet hele aftenen og den halve nat ..........................

J
 

J


Ved fiskernes jubilæumsfest, onsdag den 4. juni 2003 på restaurant "De Hvide Svaner", mødte formanden for Danmarks Fiskeriforening, Thorkild Førby, op for at hylde den lokale Fiskeriforening, med følgende tale:

Citat
På vegne af Danmarks Fiskeriforening, hovedbestyrelsen og personalet i Danmarks Fiskeriforening vil jeg ønske Karrebæks-
minde Fiskeriforening hjertelig tillykke med de "næsten" 100 år. (man manglede 3 dage før de 100 år var nået).
På Birthe og mine vegne, siger vi hjertlig tak for invitationen til at være sammen med jer på denne festdag. Vi har glædet os meget til at komme til Karrebæksminde, jeg afslører jo nok ikke en stor hemmmelighed når jeg indrømmer min manglende lokal kendskab til dette område.
Derfor er det også dejligt at være inviteret hertil idag.

Som nyvalgt formand i hovedforeningen, får man jo mange henvendelser og opfordringer, plus mange gode og velmenende råd, fra nær og fjern, så de her knap to måneder hvor jeg har været formand er en stor del af tiden blevet brugt til at finde egne ben, samt indstille mig på en ny livsform, hvor basen der arbejdes ud fra er blevet København, hvor det tidligere hed Hanstholm, men det har også været et par måneder hvor omfanget af de problemer som fiskeriet aktuelt står i, ikke er blevet mindre, tænk bare på Østersø problematikken, med oplægning etc., Nordsøen med svigtende tobissæson, og et havdagesystem, som er svær at gennemskue og efterleve. Her hos jer kan jeg forstå, efter at have talt med Thomas et par gange, at det er et stort problem at omsætningen på ål ikke foregår på en tilfredsstillende måde, jeg ved det er en vanskelig sag vi har fat i her, men jeg håber at vi i et samarbejde om denne sag vil kunne opnå et vist fremdrift, men jeg vil ikke foregøgle jer at sagen er letløst.

Karrebæksminde Fiskeriforening som vi fejrer i dag har jo en lang historie som en af Danmarks mest betydende foreninger for bundgarnsfiskere, dette fiskeri er jo desværre i lighed med mange andre fiskerier blevet stærkt reduceret, denne udvikling har jo mange årsager, som det vil føre for vidt at komme ind på i dag.

Jeg har til dagen forsøgt at kikke lidt i historien, ved at bladre lidt i gamle fiskeriblade, og jeg kan jo se at man også for 100 år siden havde problemer i fiskeriet. Foreningen her er kommet til verden efter et søndagsmøde den 24.05.1903 hvor 40 fiskere var forsamlede på "Karrebæksminde Gæstgiveri", man havde fået Carl Hansen fra Kallehave til at fortælle om deres forening - det var vodfiskeriet som var årsagen til oprettelsen af Ulfsund Fiskeriforening.
På mødet i Karrebæksminde blev blandt andet omtalt problemerne med udledning fra Maglemølle Papirfabrik, giftstofferne fra fabrikken løber ud i åen og derfra i fjorden.
Vedrørende vodfiskeriet havde man arbejdet i 8 år med at få fredningsforbudet for maj måned hævet, men det var nu lykkedes til gavn for vodfiskeriet som var bedst i maj måned.

Fisker Peter Olsen, Karrebæk ville vide om fiskeriet var i fremgang på hans hjemplads, da fiskeriet ved Karrebæk var i stærk tilbagegang, så fiskerne arbejdede sig fattigere og fattigere.
Forsamlingen vedtog på mødet at oprette en forening til at klare de praktiske problemer vedrørende foreningens oprettelse. Der blev nedsat et 7-mands udvalg.
Fiskepriserne på denne tid var i København:
Aal 30 - 60 øre pr. pund
Laks 65 - 100 kr. pr. pund
Rejer  75 - 100 øre pr. pund
Rødspætte  3 - 9 kr. pr. lispund
Sild 50 - 125 øre pr. pund
Hornfisk 50 - 300 øre pr. snes

50 år senere i 1953 kan man læse fra generalforsamlingen her, at der var en stor tilslutning til generalforsamlingen, og vigtige spørgsmål var på dagsordenen, hvoraf særlig blev omtalt kvalitetsloven, hvor formanden mente, at når man krævede loven overholdt hos fiskerne, burde myndighederne evt. Rigsdagen gribe ind over for de nugældende forhold vedr. Gl. Strand.  Dette også i lyset af Gl. Strands betydning for afsætning af indvandsfiskernes produkter.
Dernæst havde man haft en stor protestsag vedr. inddæmning af Dynsø Fjord og en stor del af Karrebæk Fjord.
Protestmødet blev afholdt i Næstved, hvor mødedeltagerne repræsenterede 412 erhvervsfiskere direkte berørt vil være 70 fiskere og karakteren af forslaget kan ligestilles med konfiskation og ekspropriation af århundredgamle rettigheder. Samme år skriver Niels Bergmann fra Hals om den svigtende interesse blandt unge for at blive fisker- og fartøjsejer.
Konklusioner er: får vi ikke organisationsapparatet udbygget, og får mere kontrol med fangst og afsætning vil interessen for egen kutter og fiskeredskaber sikkert blive skæbnesvangert nedadgående.
I Dansk Fiskeritidende fra 05.06.1953 meddeler "Karrebæk Fiskeriforening" følgende: "der afholdes 50 års jubilæumsfest på Karrebæksminde Kro den 7. juni kl. 18.00 med fællesspisning.  Tale ved Dansk Fiskeriforenings formand Niels Bjerregaard, faneindvielse, selskabeligt samvær og dans".
Ålepriserne var der ikke noget godt at sige om. H.Petersen, Kolding afviste at det var købernes skyld, der var for øvrigt landet 547.074 Kg. i føste halvår af ål.

Så gik der 25 år og den 03.06.1978 kunne Dansk Fiskertidende i sin overskrift meddele "smertefuld proces forestår".
Økonomisk støtte i en overgangsperiode, men med det i sigte at flåden skal nedskæres og erhversfiskeriet omstruktureres.
Formanden for Danmark Havfiskeriforening Laurids Tørnæs udtaler til bladet: nu må uvisheden høre op. Der må udarbejdes en fremadrettet politik, som kan gøre det muligt at bevare selvejet i dansk fiskeri, og som kan give erhversfiskerne rimelige vilkår indenfor en fastlagt fiskeripolitik.
På generalforsamlingen i Centralforeningen for Øst og Sydsjælland udtalte formanden Niels Erik Jensen: bade og lystbådsinteresser er vigtigere end fiskeriet.
Det var også det år hvor ca. 400 fartøjer deltog i en protestsejlads til København.

Jeg har ikke fundet noget om et 75 års jubilæum det år hos Karrebæksminde Fiskeriforening.

Men som jeg har illustreret  -  fiskeriet har aldrig været uden problemer, det er ikke erhvervet man skal vælge hvis man ønsker at skaffe sig føden på en nem og behagelig måde, alligevel tror jeg på, at vi er mange fiskere som har været tilfredse trods alt. Jeg tror også på et fortsat dansk fiskerierhverv, reduceret javel af mange forskellige grunde, men trods alt et fiskerierhverv som vi godt kan tilbyde også til unge fiskere, de vil få mere plads, der går flere ud på grund af alder end der kommer ind.
Jeg håber også her at i her på pladsen kan bevare jeres forening og fiskeri i fremtiden, sidst men ikke mindst tror jeg på at det er meget vigtigt for os uanset hvor få vi måtte være at vi holder sammen, udadtil, selv om interessen nogle gange naturligt nok, går lidt på tværs.

Til slut tak for ordet

Jeg vil bede forsamlingen rejse sig og sammen med mig udbringe et trefoldigt leve for Karrebæksminde Fiskeriforening.

Citat slut

I anledning af Fiskeriforeningens 100 års jubilæum, havde bestyrelsen sammenfattet nedenstående festtale:

Citat

Karrebæksminde Fiskeriforening   -   100 års Jubilæuumsfest den 4. juni 2003
Bestyrelsens Festtale

(Thomas)
Velkommen til fest på De Hvide Svaner
Til fiskerpige og til fiskermand
Ja, faktisk til alle der sidder og glaner
Og aldrig har rørt hverken fisk eller vand.

(Poul Erik)
Se, dette er festens festlige tale
Som formand Thomas vistnok sku´ ha´ holdt
Men han ville ikke la´ nogen dvale
Så talen den blev til bestyrelsen solgt

(alle)
Så nu står vi her sådan alle sammen
Men ville hel´re side ned
Men det skal nok blive fryd og gammen
Med bævrende knæer, tårer og sved

(Carl)
For vores forening bli`r  hundrede år
Og deraf er vi faktisk stolte
Vi tænker på dem der gik foran os
Skønt starten også problemer dem voldte

(alle)
Foreningsarbejde er aldrig let
Det kræver at nogen vil slide
Vi kigger nu rundt på de yngre her
Og håber I også vil gide !

(Svend)
For der er skam nok at rive i
Skønt tempoet er til at følge
Vi kræver jo hverken storm eller sus
Men nøj´s  med en passende bølge.

(Henrik)
Og sikke en historie vi har:
Sejladser og baller og banko
Men som kasser´ må jeg li´ forklar`
Hos os er der ingen manko

(Thomas)
Og derfor får I denne fest
Hvor I godt nok selv må til lommen
Men det I selvsagt betaler for
Er det at I selv får fyldt vommen.

(Poul Erik)
Vi havde længe planer om
At lave en maskerade
Men tænk sig hvis vi tog masker på
Hvor ville børnene græde !

(Carl)
Så derfor får I et program
Med sange, musik og quizzer
Og hvis I rigtigt er heldige her
Ser I også en dame der ... (hedder Kisser)

(Svend)
Men generalforsamling er det her ikke
Med klager over vind og vejr
Og lange taler om dårlige priser
Og formandens ømme tæer

(Henrik)
Så lad nu festhumøret sejre
Og fat om jeres glas
Og rejs jer op og lad os fejre
Et hundred-års kalas

(folk rejser sig)

(alle)

Tillykke til vor` forening
Med spætter og skrubber og ål
De næste 100 år fejrer
Med stort TILLYKKE  og  SKÅL

(folk skåler)
(Thomas udbringer et trefoldigt leve for Karrebæksminde Fiskeriforening).

Citat slut

Retur til  oversigten