Den gamle Toldbygning i Karrebæksminde

Siden 1613, er der i Karrebæksminde udført Toldforretninger. I 1620 opføres der en bygning til Toldkarlene, med et påbud om, at der ikke måtte holdes krovirksomhed for de lokale bønder.
Senere på året udpeges et område på Lungshave, ca. 30  x  30 meter, til en ny Toldergård. Området ligger i dag på den Sydøstlige del af Lungshave, et grønt område på arealet ved Dansk Folkeferie.
Allerede i 1621 påbegyndes opkrævning af "søslingstold" på stedet, midlerne skulle bl.a. anvendes til vedligehold af losse/lastestederne i Mindegabet (bl.a. isning af pæle) og Næstved.
1680 Søslingstolden bortfalder.
1680 forflyttes een toldembedsmand, fra Næstved Toldkammer til Toldergaarden ved Mindet.
I 1814 nedlægges Toldergaarden på Lungshave, idet en ny toldbygning opføres ved den gennemgravede kanal, også kladet "pramaaen" i Karrebæksminde (nuværende gennemsejlingskanal).
Igennem tiderne blev havnen i Næstved, kanalen og Susåen, uddybet flere gange, den nye kanal bygget i 1930-erne, efterhånden blev toldbygningen ikke brugt til sit formål, i 1964 afstod Toldetaten bygningen til Næstved Havnekommission.

Toldbygningen har gennem de sidste år, været anvendt til forskellige formål, bl.a. keramikudsalg, på et tidspunkt blev der primært slogt franske pandekager og is (frk. Salling). Huset/bygningen fik dengang navnet: Pandekagehuset, dette navn bærer bygningen stadig (2001).
I dag (2001) anvendes Det gamle Toldhus stadig som Isbod, dog kun i sommerperioden.
 

xx

x
xx

Retur til  oversigten