Denne tegning menes at være den første fra Karrebæksminde. Tegningen er udført af lærer J.F.Meier († 21.12.1856).
Lærer Meier findes nederst på tegningen.
Tegningen kan være tegnet i året 1855, med baggrund i at Alleen 40-42 (opført 1853) er med på tegningen, Lærer Meier
dør 21 december 1856.
Skibet på beddingen kan være "Reetz Thott", søsat 1855.

Originaltegningen er indleveret til Næstved Museum 1975, af Ebba Køie, Karrebæk.
Tegningens dims.: 22,5 x 15 cm.

Tilbage til oversigt