Susåen, den nyåbnede Suså i 2000,  billedserie

I 1995 opstår ideen om at frilægge Susåen, da man pålægges at rense byens spildevand fra gader og stræder, opstår ideen med at bruge de betonkanaler der i 1930-erne blev etableret, for at føre Susåen under havnegade og ud i den nyetablerede havn.
Man arbejder videre med flere forslag, der skal munde ud i: FRILÆG  SUSÅEN.
 Næstved Museum går hurtigt i gang med sit gravearbejde, man finder spor/træværk fra middelalderen samt på et senere tidspunkt rester fra kajanlæg fra perioden 12-1300 årene, på strækningen fra Slagkildevej (Gasværket) til Kompanistræde.
Alt bliver optegnet og målt op, før det hele atter dækkes til med jord og fiberdug.

Man regner med at hele projektet vil løbe op omkring 60-65 millioner kroner, disse penge betales af  skatteborgerne, via kloakfonde og vandafledningsafgifter.

Tirsdag den 21. september 1999 tager formanden for Teknik og Miljø, Per Andersen, det første spadestik, til Susåens frilæggelse.
Eet år efter det første spadestik blev taget, er arbejdet nu så langt fremme, at man forventer Susåen vil løbe frit i den ca. 400 m. lange "nye" kanal, torsdag den 23 november 2000 blev den midlertidige sluseport, åbnet af byens borgmester Henning Jensen godt hjulpet af formanden for Teknik og miljø, Per Andersen. To år efter det første spadestik, til Projekt "Frilæg Susaaen" blev taget, er arbejdet så at sige ved sin slutning, den officielle åbning af hele "Frilæg Susaaen" - projektet, holdes på 2-års dagen fra første spadestik, nemlig 21 september 2001.
 Den nye Suså-strækning, ligger omtrent hvor Susåen oprindelig løb, omkring middelalderen.

xx
Træværk fra et ældre fartøj, fundet i området ved den frilagte Suså i Næstved

xx
Arbejdet med at frilægge Susåen, (janaur 2000) Havnegade th.


Fønix-krydset i baggrunden, set fra Bredstrædeparkeringen (jan. 2000)

xx
tv. "Borgmestergaarden" i baggrunden                                     Fundament fra gastanken


Den nye Suså, havnegade tv. (marts 200)


Del af Næstved Gamle havn, turbåden "Friheden" og Det Gule Pakhus, i midten.
(april 2000)

xx
Den nye Suså  (tv.)                                                        th. Det Gule Pakhus (turistkontoret/Information)

xx
Den nye Suså, april 2000

xx
tv. Den nye Suså, maj 2000                                                  Fundament til gl. gastank, ved den nye Suså, maj 2000

xx
Den nye Suså begynder at tage form, maj 2000

xx
Ved den gamle havn, østre basin                                            Havnegade, tæt ved Fabriksvej
xxx
Under Havnegade mod Fønixkrydset (19.11.00)                Åben å (hus)  langs Havnegade   (19.11.00)
xx
Så "går vandet" ..........                                                            Beredskabskorpset hjælper til ..........
xxx
Frilagte Suså, juli 2001                                                                Spor af gl. bolværk afdækket, juli 2001

xxx
Juli 2001                                                                                Juli 2001
xxx
Juli 2001                                                                                gl. kajanlæg (sten / pæle) fra ca. 12-1300årene
xxx
gl. kajanlæg                                                                            gl. kajanægxxx
efter div. opmålinger af gl. kajanlæg, overdækkes stedet
med fiberdug og jord.
xx
Susaaen løber under Fønix-krydset, igennem de gamle "rør", til højre ses en af de nye sluseporte, til regulering af vandet.
xx
Susaaen ved Fønix-krydset, 31 aug. 2001

Tilbage til oversigten