Stalin versus Enø

Diktator Josif Vissarionovitj i 1949 fyldte 70 år, blev der fra det officielle Danmark, via Folketinget sendt et lykønskningstelegram, idet ikke alle var lige imponeret af hr. Stalins meriter, kunne man derfor umiddelbart efter læse følgende notits i avisen:

På given foranledning gøres herved opmærksom på,
at den af det danske folk, via Gustav Rasmussen,
tilsendte lykønskning til hr. Joseph Stalin,
ikke omfatter undertegnede Chr. Hansen, Enø.

Annoncen var indrykket i Næstved Tidende i 1949, af gårdejer/skolemand Christian Hansen, Overdrevsgården, Enø, der under 2. verdenskrig havde været en ivrig modstandsmand og var kendt for sine verbale udfald mod dette og hint.
 

Tilbage til  oversigten