Slæbebåde

Tjenestegørende slæbebåde i Næstved / Karrebæksmindes historie
 
 
Periode Navn
1847 - 1855 s/s "Dragen"
1869 - 1870
ca. 1886-92
s/s "Hekla"
s/s "Activ"
1892 - 1939 s/s "Susaa"
1914 - 1979 s/s (senere m/s) "Enø" (I)  "Enø" (Ia)
1979 - 1979 m/s "Od" (ex. "Vest")
1979 - m/s "Enø" (II)

s/s "ACTIV"
I slutningen af 1880-erne, lejer Næstved Havnevæsen, en lille bugserbåd: "Activ".
 

s/s "DRAGEN"

Den 5. august 1846, ankommer "Dragen" til Karrebæksminde, dagen efter til Næstved. "Dragen" skulle arbejde med
bugsering af pramme og sejle lystsejlads når tiden/vejret tillod dette
 
Byggested Korsør
Bygmester "en skibsbygmester fra Troense"
Byggeår 1842
Pris ca. 7.000 Rdl. (ca. 14.000 kr.)
Deplacement 2 ton
Tonnage 10 commerce-læster (ca. 20 brt.)
Maskine 16 Ihk (dampmaskine) fra Baumgarten & Burmeister, det
senere Burmesiter & Wain, maskinen var den første dansk
byggede dampmaskine
Ejer "Pram & Dampskibsentreprisen mellem Næstved og
Karrebæksminde"

I forbindelse med Treårkrigen (1848-50), krigen om Hertugdømmerne, bliver "Dragen" beslaglagt. Søtransportvæsenet under ledelse af Kaptajn Peter Wilhelm Tegner, havde bemyndigelse til beslaglæggelse af egnede fartøjer til krigstransport.
Allerede i marts 1848 er "Dragen" i Korsør, indsat i Krigs-transporttjenesten.
I 1848 køber havnekommissionen 40 aktier à 50 Rdl., selskabet opløses dog i 1856 uden at have givet udbytte, udbetalte kun havnekommissionen et mindre beløb af aktiekapitalen på 2000 rdl.
Den 4. juni 1855 ælges "Dragen" på aktion, køberen var en nordmand. I de næste 85 år blev skibet handlet flere gange, og det var igennem flere ombygninger.
Den 10. januar 1940 blev det slettet af skibsregistret og hugget op, 92 år gammel.

Kilde: Havnefoged P.Christensen, Rasmus Nielsen, "Øresund og skibene", Næstved Tidende 5.4.1997, B&W museet i København


s/s "HEKLA"
 
 
Type åben dampbåd
Tonnage 3¾ commerce-læst (ca. 7,5 brt.(

I 1869 annonceres der i avisen: Dampskibet "Hekla", udgang fra Næstved til Karrebæksminde, hvis vejret tillader det, hver: tirsdag, torsdag, søndag eftermiddag kl. 3. I tilfælde af ugunstig veir bortfalder touren.

I årene 1869-70 tilbydes sideløbende med udflugtsturene, slæbning af pramme, når vejer og strømmen tillader dette, prisen er en skilling pr. tønde sæd (ca. 2 øre).


s/s "Susaa"  af Næstved
                                                              s/s "Susaa" ved transportbåndet til gasværket (nuværende sodabro)

Bygget til Næstved havnekommission som Passager- og bugserdamper
 
 
Type Dampskib.pass./bgs. - stål - 2 BH (bulk heads=vandtætte skotter)
Call sign NFCS, senere udskiftet til OULW
Kontrol nr. H 92
Byggested Wilhemsbergs Mekaniske Verkstad, Gøteborg
Byggeår 4/1892
Byggepris 21.000 kr.
Maskine 60 ihk. - 2 cyl.compound, leveret af værftet
Antal dæk 1
Brt. 22,68 (1943: 18)
Nrt. 9,68   (1943: 0)
loa 45,6 eng. fod          46,3 dk.fod
brd. 13,7 eng. fod          13,4 dk.fod
dybg. 7,0 eng. fod             5,6  dk. fod

1934:          Afmeldt til passagerbrug, idet private overtog denne form for sejlads.

1939:          Den 15.8.1939 anmeldt solgt til skibsfører Alfred E.Lorentzen (bokseren), Aalborg. Nyt navn bliver "Goliath II".

1943:          Dampmaskinen bliver udskiftet med en dieselmotor på 186 hk, samtidig foretages der ændringer i tonnagen:
                   brt. ændres fra 22,68 til 18,0 og nrt. ændres fra 9,68 til 0,0.

1959:          den 3.9.1959 overgår skibet til i/s Bugserselskabet Goliath, Aalborg, samtidig ændres navnet til "Goliath Gøl".

1977:          I december 1977 sælges skibet til dykker Bent Toft Jensen, redder Per Juhl Nielsen, Støvring og konsulent
                   Bent Schmidt, NørreSundby, skibet ændres til lystfartøj, siges at have sejlet under navnene: "Calypso" og
                   "Wotan".

1980:         I januar 1980 solgt til dykker Aage Jensen (ham med U-båden ved Anholt), Aarhus og omdøbt til m/s "Inge-Ilona".


m/s "OD"  ex. m/s "VEST"

Bugserbåden "Vest" var charteret af Næstved havnevæsen, for en periode af 3 måneder, indtil nybygget "ENØ" (II) blev
leveret fra Sakskøbing skibsværft, efteråret 1979.
 
 
Navn OD
Hjemsted København, senere Frederikshavn
Type bugserfartøj
Call sign XP 9108
Byggested Belgien (dækslast hos D.F.D.S. til Danmark)
Byggeår 19
Ejer DFDS fra nybyg. til 1971, 1971-1981 Fr.havn trosseføring
og Em.Z.Svitzer
Ophugget H.I.Hansen, Odense  1981
loa 13,74 m.
lpp 12,87 m.
br. 3,81 m. incl. fendere
br. 3,60 m. excl. fendere
dybg. 1,75 m.
Brt. 15,6
Nrt. 1,67
Maskine MWM, 8 cyl.  232 hk
fart 10 kn.


s/s "ENØ"  (I)    ( m/s fra 1953)
 
 
Navn Enø
Hjemsted Næstved
Type  Bugserfartøj
Call sign.: (1920)
Call sign
N S V G
OYCQ
Kontrol nr. G 89
Byggested N.V.Scheepswerven, Martenshoek Holland
Bygmester Brdr. G.&H. Bodeswes
Byggeår 1914,  pris: 25.500 gylden, ca. 38.300 kr.
Maskine 100 ihk.compound (damp)
Materiale Stål, 4 BH (vandtætte skotter)
loa 59,9 fod
brd. 15,9 fod
dybg. 6,9 fod
brt. 42
nrt. 7
Vandballast FP: 8 ts.   AP: 7 ts.
Kulbunker 4 ts.
1920:          Kaptajn: L. Nielsen
1953:          Dampmaskinen udskiftes med en Alpha Diesel på ca. 500 hk, nedbremses til 350 hk (denne maskine er nu
                   installeret på m.s. "Enø" (II) (1999).

1971:          "Enø" gennemgår større ombygning, træstyrehuset udskiftes med et af aluminium (er nu på "Enø" (II)), installering
                   af Furuno Ekkolod og VHF, denne ombygning foregik hos J.Ring Andersen i Svendborg.

1979:          Under isbrydning på Karrebæk fjord/kanal får "Enø" så store skader/lækager, at det besluttes at ophugge skibet.
                   Den 21. september 1979 forsejles "Enø" til Sakskøbing skibsværft for ophugning, styrehus, pullerter mv.
                   demonteres for senere montering i nybygget "Enø" (II) fra Sakskøbing skibsværft.


m/s "ENØ" (II) 
 
 
Navn Enø
Hjemsted Næstved
Ejer Næstved havnevæsen
Type Bugserbåd / isbryder
Call sign OXZK
Kontrol nr. H 802
Byggested Sakskøbing skibsværft
Byggeår 1979
Byggepris 1,2 mill. kr.
Byggenr. 22
Afleveret 15 december 1979
Materiale stål
Maskine Alpha diesel  256 kw (fra "Enø" (I) )
loa 17,0 m.
br. 5,5 m.
dybg. 2,2 m.
brt. 48
nrt. 0,0
m.s. "Enø" (II) fik installeret radar og joystick, ud over andet udstyr fra "Enø" (I).
Tilbage til oversigt