Skibstyper , hjemmehørende i Næstved/Karrebæksminde, 1816 - 1946

 
Skibstype Antal
Brig 4
Skonnertbrig 7
2-mastet bramsejlskonnert 2
Topsejlskonnert 1
Skonnert 47
2-mastet fore and aft skonnert 1
Galease 11
Jagt 29
Kuf 1
Tjalk 1
Slup 6
2-mastet smakke 1
Andet: dampskibe, slæbebåde, ukendte typer 28
Fartøjer i alt 147

Tilbage til oversigt