Skibstrafik  på Næstved/Karrebæksminde  1707 - 1807:

 
År--- Antal < 5 kmcl.
(i alt)
Antal 5 --10 kmcl.
(i a-lt)
Antal 10-15 kmcl. 
(i alt)
Antal 15-20 kmcl.
(i alt)
Antal 20 >kmcl.
 (i alt)
Ialt
Antal
Ialt
kmcl.
1707 2 6,0- 2- 16-,5 1 12,0 3 53,5 1 22,0 note1 9 110,0
1708 2 6,0- 4 29,0 1 12,0 2 35,0 - - 9 82,0
1720 - -- - - 1 10,0 1 15,0 - - 2 25,0
1721 - -- - - 1 10,0 2 34,0 - - 3 44,0
1722 - - - - - - 1 15,0 - - 1 15,0
1724 - - - - 2- 23,0 1 15,0 - - 3 38,0
1725 1 0,5 - - 2 23,0 1 15,0 - - 4 38,5
1726 1 0,5 - - 23,0 1 15,0 - - 38,5
1727 1 0,5 2 12,5 1 11,0 1 15,0 - - 5 39,0
1728 1 2,0 1 7,0 1 11,0 1 15,0 - - 4 35,0
1729 1 2,0 2 14,0 - - - - - - 3 16,0
1730 1 2,0 2 15,0 - - - - - - 3 17,0
1731 - - 1 8,0 - - - - - - 1 8,0
1732 1 0,5 1 8,0 - - - - - - 2 8,5
1733 1 1,0 1 8,0 - - - - - se note 1 2 9,0
1734 1 1,0 2 17,5 - - - - - - 3 18,5
1735 1 1,0 1 9,5 - - - - - - 2 10,5
1736 - - 1 9,5 1 13,0 - - - - 2 22,5
1737 1 0,5 1 9,5 - - - - - - 2 10,0
1738 1 0,5 1 9,5 - - - - - - 10,0
1739 - - 1 9,5 - - - - - - 1 9,5
1740 - - 1 9,5 - - - - - - 1 9,5
1742 - - 1 9,5 - - - - - - 1 9,5
1743 - - 1 9,5 - - - - - - 1 9,5
1744 - - 1 9,5 - - - - - - 1 9,5
1745 - - - - - - - - - - - -
1746 - - 1 9,5 - - - - - - 1 9,5
1747 - - 1 9,5 - - - - - - 1 9,5
1748 - - 1 9,5 - - - - - - 1 9,5
1749 - - 1 9,5 - - - - - - 1 9,5
1750 - - 1 9,5 - - - - - - 1 9,5
1751 - - 1 9,5 - - - - - - 1 9,5
1752 - - 1 9,5 - - - - - - 1 9,5
1753 - - 1 9,5 - - - - - - 1 9,5
1754 - - 2 14,5 - - 1 15,5 - - 3 30,0
1755 - - 1 9,5 - - 1 15,5 - - 2 25,0
1756 - - 1 9,5 - - 1 15,5 - - 2 25,0
1757 - - 1 9,5 - - 1 15,5 - se note 1 2 25,0
1758 - - 1 9,5 - - 1 15,5 - - 2 25,0
1759 - - 1 9,5 - - 1 15,5 - - 2 25,0
1760 - - 1 9,5 - - 1 15,5 - - 2 25,0
1761 - - - - - - 1 15,5 - - 1 15,5
1762 - - - - - - - - - - - -
1763 2 2,5 - - - - - - - - 2 2,5
1764 2 2,5 - - - - - - - - 2 2,5
1765 3 6,5 - - - - - - - - 6,5
1766 1 0,5 - - - - - - - - 1 0,5
1767 - - - - - - - - - - - -
1768 - - - - - - - - - - - -
1769 - - - - - - - - - - - -
1770 1 4,0 - - - - - - - - 4,0
1771 1 4,0 - - - - - - - - 1 4,0
1772 1 4,0 - - - - 1 16,0 - - 2 20,0
1773 - - - - - - 1 16,0 - - 1 16,0
1774 - - - - - - 1 16,0 - - 1 16,0
1775 - - 1 5,0 - - 1 16,0 - - 2 21,0
1776 - - 1 5,0 - - - - - - 1 5,0
1777 - - 1 5,0 - - - - - - 1 5,0
1778 - - 1 5,0 - - - - - - 1 5,0
1779 - - 1 5,0 - - - - - - 1 5,0
1780 - - - - - - - - - - - -
1781 - - - - - - - - - - - -
1782 - - - - - - - - - - - -
1783 - - - - - - - - - se note 1 - -
1784 - - - - - - - - - - - -
1785 - - - - - - - - - - - -
1786 - - - - - - - - - - - -
1787 - - 1 5,0 - - - - - - 1 5,0
1788 - - - - - - - - - - - -
1789 - - - - - - - - - - - -
1790 - - - - - - - - - - - -
1791 - - - - - - - - - - - -
1792 - - - - - - - - - - - -
1793 - - - - - - - - - - - -
1794 - - - - - - - - - - - -
1795 - - 1 9,5 - - 1- 20,0 - - 2 29,5
1796 - - 2 16,5 - - 1- 20,0 - - 3 36,5
1798 - - 1 9,5 - - - - 2 41,0 3 50,5
1799 1 4,0 - - - - - - 2 41,0 3 45,0
1800 1 4,0 1 7,5 - - - - 2 41,0 4 52,5
1801 - - 1- 7,-5 - - 1- 1-7,0 2- 41,0 4 65,5
1802 1 3,5 1 7,5 1 14,0 1- 17-,0 2- 41,0 6 83,0
1805 - - - - - - - - - - 3 36,5
1806 - - 2 16,5 - - - - - - 2 16,5
1807 1 5,0 - - - - - - - se note 1 -1 5,0

Note 1:
Af Kongerigets totale kommerce-læster, er Næstved tolddistrikt placeret med % af den Danske flåde:

år 1701 : 1,8% af landets flåde på 6130 kommercelæster
år1733 : 0,2 %            ''               5906½        ''
år 1757 : 0,3 %            ''               7943½        ''
år 1783 :  ej oplyst
år 1807 : 0,0                ''               13334         ''

(1869: Hjemmehørende i Karrebæksminde, over 2 kmcl., 22 fartøjer på i alt 744,75 kmcl.).
 

Indkomne fartøjer til Næstved / Karrebæksminde
 
 
 
Fra År  1733
Antal       kmcl.
År 1769
Antal       kmcl.
År 1798
Antal       kmcl.
København 03              26 11              154½ 41              941
øvr. kongedømme 31             101 24              110½ 23              229
Hertugdømmerne 05              25½ 03                67 53              312½
Norge 08              120½ 30              595 26              535
Sverige 07                82 02                44 02                10
Lubeck 08                50 01                 4 05                26½
øvr. østersøhavne - 01               16 02                11
Amsterdam - - -
øvrige udland - - 01                59½
uoplyst - - -
Total 62              406 72             991 155             2124½

År 1769
Skibene som anløb Næstved / Karrebæksminde var hjemmehørende som følger:
 
 
Antal Kmcl.
Egne skibe 0 0
Dragør-skibe 2 45
Københavnske 0 0
øvr. kongerige 29 196
Ærøske 2 8
øvr. hertugdømmer 15 247½
Norske 22 450½
Svenske 2 44
øvr. udenlandske 0 0
uoplyst 0 0

Ankommen kommerce-læster (tonnage) til Næstved/Karrebæksminde
 
 
år 1769 år  1786 år  1792 år  1798 år  1805
991 kmcl. 1182½ kmcl. 1920 kmcl. 2124½ kmcl. ukendt

Skibe (antal) samt kmcl.:

år  1767 : 62 fartøjer  670½ kmcl.
år  1768 : 48     ''       519,0   ''
år  1769 : 72    ''        991,0  ''
år  1770 : 63    ''        778,0  ''
år  1771 : 67   ''         630,5  ''

Slår man ned på et af de største udsving, i årene 1768 - 70, viser det sig her at være norske fartøjer, som i 1768 og 1770 anløb et antal af 10, hvorimod der i 1769 kom usædvanlig mange, hele 22.
Et større byggeri i Næstved eller omegn kan være forklaringen.

Skibe til København fra Næstved / Karrebæksminde:

år  1725  18 fartøjer passere Helsingør (Øresundstolden) efter afgang fra Karrebæksminde
år  1733  19 kmcl.
år  1769  70½  kmcl.
år  1798  954  kmcl.
 

Tilbage til oversigt