Posten

Postekspeditionen i Karrebæksminde.
 

Den 1. november 1865, i Alleen nr. 5, oprettes der et Brevsamlingssted i Karrebæksminde.

I 1877 (udenfor lønningsklasserne) oprettes en Postekspedition.

Den 1. okt. 1889, Postekspedition 1. kl. (IV.d.), honorar kr. 1100.- årligt

Den 1. sept. 1902, Posthus 1.kl. (IV.a.), honorar kr. 1200.- årligt

Den 1.10.1919, Posthus 1.kl. (VII).

Den 1. maj 1931 Postekspedition.

Følgende steder har der været Postekspedition/Posthus:

1. Alleen 38 (Havnefogedboligen) 1885, eet værelse kunne anvendes til Post- og Telegrafkontor, ved Postexpeditør Knudsen.
2. Alleen nr. 5. Postekspiditør/Postmester Christian Heinrich Tramm Knudsen ( † 22.5.1908) Niels Christian Nielsen (Læsø)
                        1.9.1908, afskediget 30.4.1931.
3. Gl. Posthusvej 4.  Karl Emil Hansen, Telegrafekspiditør/Skibsmægler, 1.5.1931 til 31.10.1937. JohannesSamuelsen,
                            Telegraf - ekspiditør, fhv. Postekspedient/Stationsforstander, 1. nov. 1937 til 31.1.1953
4. Brosvinget 15.  Egede Madsen, fhv. købmand, 1.2.1953 til 1964
                            Edith Agnete Knudsen, 1. maj 1964 til 31.10.1976
                            Hans Kurt Jensen, fhv. shippingmand, 1.11.1976 til1.maj 1990
5. Alleen 12a.       Hans Kurt Jensen, fhv. Shippingmand, 1.maj 1990 til 1. maj 1993
                            P & T, fra 1.6.1993 til Nov. 1993.
6. Brosvinget 28,  "Sparkøbmanden"  fra Nov. 1993 -

Retur til forsiden