Pakhusene i Karrebæksminde
 

©
Det første pakhus i Karrebæksminde blev opført i 1840, af Købmand og Skibsreder Christian Martin Witussen,
han havde en større købmandsgård i Næstved. Foruden pakhus har bygningen været anvendt til skibshandel og
restaurant, i dag som restaurant "Kabyssen", adr.: Alleen 53.
foto tv.: den røde bygning i midten, Havnefoged og Lodsbolig, opført 1884. th. i billedet ses den første Havnefoged
og lodsbolig, da den røde bygning blev taget i brug 1884, flyttede Vægteren ind samt en lejlighed blev udlejet, det
meste af denne bygning er nu nedrevet og ny bygning opført, huser en restauration: "Brohjørnet", Alleen 36.
 
 

©
Pakhus nr. 2 i Karrebæksminde, blev opført 1854 af godsejeren på Saltø gods, foruden pakhus har bygningen
været brugt til indkvartering af soldater, kludeskofabrik, kakaomølle og til sidst indrettet som ejerlejligheder.
adressen: Alleen 47, Karrebæksminde
 
 


Pakhus nr. 3 er opført af Kornhandler Hans Jakobsen,
i 1855, senere solgt og delt op i to selvstændige afdelinger
med en brændmur i midten, anvendes nu af fiskerne til
opbevaring, reparation af garn mv.
adressen: Alleen 41 og 43, Karrebæksminde
 
 


Pakhus nr. 4 og 5 blev opført uden for byen, på Karrebæk mark,
bygningen i midten er opført af Skibsreder Erik Albertsen, ca.
1853, kornmagasinerne er opført 1864. Kornmagasinet tv. har
været anvendt til tømrervirksomhed, herunder et mindre udsalg
af søm, skuer, brædder mm., bygningen er for nylig sat i stand,
nye vinduer mm., fremtidig anvendelse kendes ikke.
Kornmagasinet th. har været anvendt til fiskeredskaber mv., senere
købt i spekulation, der er ingen jordarealer tilhørende bygningen, bygningen
anvendes pt. til opbevaring af gl. møbler mv., bygninger misligholdes og er
stærkt i forfald.
Bygninger ligger på adressen: Karrebækvej 993, 995 og 997.


Tilbage  til   oversigten