Næstved import

Næstved import, via Karrebæksminde 1733

Næstved havde i 1733 kun en stor jagt på 8 læster samt en båd på 4 læster og besejlingen af byen var af forholdsvis ringe omfang. Kun 12 % af den indgående tonnage var med eget skib(e); man måtte ty til at befragte fartøjer, som det er fremgået, bl.a. fra nabodistrikterne (Skelskør, Korsør m.fl.).
Dette var endda vanskeligt, hvis man skal tro indberetningen fra Næstved, idet fremmede skippere satte fragten dyrere og alle slags varer højere på grund af de besværlige forhold for sejladsen. Der fortoldes ved Karrebæksminde en god mils vej fra byen, hvilket allerede var galt nok, men selv her var forholdene så dårlige, sagde man, at knap en pram kunne indflyde på grund af bolværkets slette stand og den almindelige tilstopning. Sejlet blev der dog på Karrebæksminde og i relativt stort omfang fra Norge (tømmer og delvis korn retur), hvorfra små 30 % af den indløbne tonnage kom  -  omend kun fordelt på 8 skibsanløb.
To Nyborgskippere og en af Læsø tegnede sig for den danske andel, to norske for de øvrige. Halvdelen indkom fra Bergen, hvortil ovenikøbet kom en Bergenskipper, som først havde anløbet Køge. Hertil svarer da 4500 tdr. malt afsendt til Norge ifølge eksportstatistikken, hvorimod der næsten ikke gik noget til det øvrige Danmark, tværtimod. De mange anløb af småfartøjer fra resten af kongeriget bestod for størsteparten af både og jagter fra Bandholm - 10 i tallet - hvilket stemmer godt overens med de 450 tdr. hvede i importstatistikken.

Til dette kom et kontingent mindre Slesvigske jagter samt større Hertugdømmerfartøjer med kalk fra Gotland. Den overraskende høje procent for skibe indkommet fra Sverige - 20 % - har den ganske specielle forklaring, at Herlufsholm var under reparation på denne tid. I tidsrummet fra slutningen af maj til begyndelsen af august indkom således 5 ladninger fra Gotland - toldstatistikken siger 186½ læst kalk - med fartøjer bemandet med skippere fra Aabenraa, Stockholm og Visby.
Fænomenet må naturligvis siges at have foregået over nogle år; indberetningen har udtrykkeligt også en bemærkning om kalk, tømmer, tjære og brædder fra Gotland og Sverige. Men ser man bort fra disse lejlighedsvise Gotlandsfarer, får besejlingen af Norge relativt større vægt, og kommer derved på linie med den tilsvarende fra Kalundborg, Korsør og Skelskør.

Endelig genfinder man i Næstved den obligate Lübecker-fart, varetaget af Næstveds eneste Jagt samt af to naboskippere fra Korsør og Skelskør. Tre skippere med tilsammen 8 rejser. Alt tyder på, at denne afhentning af varer var et betroet stykke arbejde. Årets sidste ladning fra Lübeck kom ind med skipper Mandahl af Skelskør, den 14. november 1733 og giver i sin alsidige sammensætning et glimrende indtryk af, hvad man her hentede til dækning af vinterens forbrug inden næste sæson gav anledning til at fylde de i sandhed små lagre op. Det er derfor valgt at gengive hele toldbogens varespecifikation (uden toldafgift):

No. 63 Dend 14 november: Hans Jørgen Mandahl af Skielskør kommer fra Lubeck med sin galiot dr 9 lester og indehafte:

For Christian Polsen af Nestved

5 td. fransk salt
3 td. luneburg salt
1 td. Allun  w  18  lpd
1 td. Smack  w 160  lpd
2 td. med glas og bottelier  verdie  3 rd.
2/2 td. med Poppentøy  verdie  4 rd.
½ td. brun brisal  w 50 pd
½ td. Rødt dito  w  50 pd
½ td. Victril  w  150 pd
¼ td. Rosiner  w 50 pd
¼ td. Corender  w 53 pd
¼ td. Ingefer  w 25 pd
¼ td. Risengryn  80 pd
en pache med 20  all filtbay og 6 alen Kirsey
6 bt. hør  w  20 lpd
6 poser humle  1½ skpd
1 ancher fransk vin
 
 
 

Frederich Hoernemann

¼ td. Corender  w 25 pd
¼ td. Risengryn  80 pd
¼ td. Ingefer  w 25 pd
½ td. der udi: Neglcher 1 pd, Cartemomme 1 pd, Moskatblomme 1 pd, Mønne 2 pd, Mandler 8 pd, Canel 2 pd,
                      Indigo 2 pd.
½ td. blebhvidt  50 pd
¼ td. Victril 70 pd
1 lade med 25 pd hvid sebe
2  riis  tryckte papier
1  riis skrifpapir
2  riis graapapier
4  td. glas og bouttellier verdie  8 rdl.
1 Ame  fransk vin
3  poser humle
25  pd  sage
2  dusin knappenaale 60 breve
50  dusin Hegter og Maller
1  dusin Saxe verdie  1 rd.
½  td. Poppentøy
2  td. Lyneborg salt
4  td  fransk salt
4  bunter  hør  w  20 lpd
en paque der udi: 6 par uldne ermer, 6 stk. ulden nathuer, 6 par uldne Mandsstrømper.
1  kiste gemeen  vindv  glas
½  td med 102 pd  topsucher
 

Olluf  Lelling

3  seche humle  30 lpd
3  td. Lyneborg salt
10 bunter hør  w  30 lpd
4  secher Blaar  w 2 skpd
2/2  stk  filt bay  45 allen
1  td  glas og bouttellier  verd  3 rd.
2/3  td.  Corender  100 pd
2/2  td  Rosiner
¼  td. Spis Commen  40 pd
½  td.  Svedsker
¼  td. Okkergel  50 pd
¼ td. Annis  40 pd
¼ td. Eble
1/8 td. Sandblaa  30  pd  verd  2 rd.
En tønde der udi: Umbra 20 pd, Kugellack 4 pd, Canel 10 pd, Neglicher 10 pd, Cartenmomme 10 pd, Moskarblomme
                             1 pd, Safren ½ pd.

Opdelingen af ladningen på flere købmænd var gængs; det var sjældent, at skippere destineret til Lübeck kun havde en bestillinsseddel med. Ladningseksempler med væsentlig længere opregninger af vareposter kunne anføres, men ovenstående gengiver udmærket den karakteristiske blanding af isenkram, krydderier, farvestoffer, klæde, glas, sukker og papir. Alt i meget små kvantiteter. De eneste varer fra Lübeck, som fyldte og vejede noget, var hør og hamp. Ofte hjemtog de lidt større fartøjer dog mursten som ballast.

Tilbage til oversigt