Den ukendte bro  - Karrebæksmindebroens lillebror

Ved gennemgravningen af Ydernæs, 1936-38, ved det store kanalbyggeri der skulle give Næstved status som "søkøbstad", er det ved at gå i glemmebogen, at der i denne periode blev bygget en midlertidig klapbro over Susåen.
Broen førte over Susåen hvor Strandjægerne i dag (2002) har deres tilholdssted og tæt ved Skarøksen, her gik broen over, primært for trafik med damplokomotivet og dets tipvogne, fyldt med opgravet materiale fra den kommende vandvej.
Umiddelbart efter havnen var færdig, blev broen fjernet. Nu fører en asfalteret vej fra Næstved til kanalens begyndelse ved Karrebæk fjord og den nyetablerede havn for Næstved sejlklub.

©

           "Norma", havnens inspektionsfartøj for udgående.       "Miniatureklapbroen", i baggrunden ses Susågård. På broen
            Ved kontravægten ses signalmasten for skibsfarten.    ses damplokomotivet med fyldte tipvogne.

Retur  til  oversigten