Kuglekogeren

Før
]]]
Efter
]]]
Eftersommeren 2001 bliver Kugle/kludekogeren sandblæst og malet op, pladsen bliver belagt med brosten.


"Kugletovet" i Karrebæksminde  (manipuleret foto)


Kuglekogeren (rød kugle) foran det tidligere turistkontor og ex. Karrebæksminde Kro, hjørnet af Alleen og Brosvinget.
Kuglekogeren i Karrebæksminde, er een af  2 klude/halmkoger, fremstillet af Burmeister & Wain i København, ca. 1873, som:
roterende pladejerns-glober.

På den gamle Maglemølle Papirfabrik, der hvor Næstved kommunes administrationsbygning er placeret (Rådmandshaven), anvendte man bl.a. klude, halm, cellulose, blaar, tovværk etc. til papirfremstilling. Efter at kludene var sorteret og renset, som skete ved hjælp af kogning med lud el. kalk i kuglekogeren, kom råmassen i såkaldte Hollændere hvor det blev findelt og tilført forskellige materialer, klor, lim etc. afhængig af det papir der skulle produceres, trækpapir f.eks. var hovedmaterialet bomuldsklude el. uldklude.
Arbejdet på papirfabrikken med at sortere klude, var ikke særligt attraktivt, man så sig nødsaget til at importere fremmed arbejdskraft. Man ansatte en del Svenske piger på papirfabrikken, der udførte dette arbejde til een krone pr. dag.
Efter en kort årrække fandt man en bedre måde at rense råmaterialet, hvorfor kuglekogeren blev taget ud af produktions -
linien.

Kuglekogeren blev i en årrække anvendt som fortøjningsbøje for pramme og varp for større skibe i Karrebæksminde yderhavn, især ved forhalinger/udsejlinger, idet strøm/vind vanskeliggjorde udsejlingen, som på dette tidspunkt foregik ved en udsejling i en vest-nordvestlig retning i den nuværende nordlige stenmole, der hvor vesthavestranden nu ligger.
Kuglekogeren var fastgjort til et stort anker på 5000 kg., hvilket dog ikke altid var nok, idet kuglekogeren/forhalingsbøjen med anker, blev hevet over havnebunden af større skibe ved forhalinger.
Ankeret på de 5000 kg. er fremstillet i 1912, er i dag placeret på plænen i mellem Karrebæksmindebroen og Supermarkedet, Brosvinget nr. 28.
Det ståtækte hus, Brosvinget nr. 30, her startede Høker Hans Hansen en butik i 1855.

Kuglekogeren bliver af mange opfattet som en "mine" fra krigens tid. Se forskellen på Sømine / hornmine  og  Kludekogeren.

Tilbage til oversigt