Kilder:

Baggrunden/oplysningerne der danner grundlag for Karrebæksmindes Maritime sider, er bl.a. baseret på nedenstående kilder:

Arkiv fra Karrebæk sogn.
Arkiv fra Karrebæk skole/bibliotek.
Arkiv fra Næstved Havnekontor, herunder materiale fra Karrebæksminde Havnekontor.
Biblioteket på Kronborg.
"Dansk Illustreret Skibsliste",  diverse årgange.
"Danmarks Skibsliste", diverse årgange.
"Danmarks Søfart og Søhandel" bind I + II (1919)
"Dansk Søfarts Historie" bind I - VII (2000)
Diverse Aviser fra Næstved og Omegn.
Diverse foredrag, Boderne i Næstved.
Diverse Skibslister/Flagbøger.
Diverse Maritime bøger, blade og tidsskrifter.
Egnshistorisk Museum i Næstved.
Solrød Lokalhistorisk Arkiv
"Fortegnelse over de i Kongeriget Danmark og Hertugdømmerne og Holsten hjemmehørende fartøjer af 10 Commerce-læsters drægtighed og derover".
Handel- og Søfartsmuseet, Kronborg.
"Mercantil Calender for det Danske Monarchie".
Karrebæk Lodseri.
Korsør Museum.
Landsarkivet i København.
Landsbiblioteket, Aarhus
Lokalhistoriske kurser, Næstveds Vestegn.
Lokale folk med tilknytning, især til det maritime, omkring fjorden.
Lübeck bymuseum.
Næstved Bibliotek
Næstved Købstads Historie, del I ,  1925.
Næstved Museum.
Næstved  Toldkammer.
Rødvig Skibsmotormuseum.
"Saxo Gramaticus" , Danmarks Krønike.
Skelskør Museum.
"Søfart"  Position - Maritim Bulletin.
"Årbøger"  fra Historisk Samfund.
                                                                                                                                                                                        mmm.
 

Tilbage til   Oversigten