Karre bækken

Stednavne som Karrebæk og Karrebæksminde, har sin oprindelse fra bækken der løb fra engene (søeng) umiddelbart nord for Karrebæk kirke og møllen.
Bækken som løber ud i Karrebæk fjord, fik sit navn efter den metode man anvendte ved fiskeriet. I bækken lavede man en slags fælder, sammensat af grene og kviste hvori fiskene svømmede ind i, en såkaldt karre. I sin udformning er det forløberen for fiskekuben og den moderne ruse.
I dag (2002) er ca. 700 m. af bækken åben, store dele er lagt i rør og markerne forbundet med et net af drænrør, forbundet til brønde og pumper, der så udmønter sig i nye landbrugsarealer.
På gamle kort over området ved Karrebæk, fremgår det, at betydelige arealer stod under vand, en gård hed "Søhulegaard".


Søengen, Karrebæk mølle tv.

©
Her kommer Karre bækken frem, fortsætter mod sydøst til Karrebæk fjord. I baggrunden Karrebæk mølle og kirke.

©
bækken fra sin pæne side                                       brønd, drænrør og pumpe = agerland

©
Karrebæk landsby                                                                               Karre bækken øst for landevejen, Næstved-Karrebæksminde

©
Der findes flere overgange af bækken, her to af dem.

©
Lidt vådområde er det blevet til

©
Karre bækken øst for Karrebæk by                                           Karre bækkens udløb i Karrebæk fjord, i baggrunden øen Lindholm.


 

Retur  til   oversigten