Havneholme i Næstved

1:  Spansholm (under Sct. Mortens kirke)                                7:  Sct. Peders kirke
2:  Aborreholm (under Sct. Peders kirke)                                  8: Sct. Mortens kirke
3:  Fiskerholmen (under Herlufsholm)                                       9:  Magle mølle
4:  Susaa                                                                                    10:  Præstevængets huk
5:  Blegdammen                                                                        11:  Lille Næstved præstegaard
6:  Store  bro

Mellem Magle mølle og den Store bro, var dybden i aaen meget ringe, fra 2,25 kvarter (ca. 40 cm.)  til 2 alen 3,5 kvarter
(ca. 1,82  m.), lige nede for styrtedæmningen var dybden 3 alen 3,5 kvarter ( 2,44 m.). Desuden fandtes der flere smaa holme af grus, sand og smaasten; under Store bro var dybden 3 alen 3 kvarter, (ca. 2,35 m.), lige syd for var den 4 alen 2 tommer
(ca. 2,55 m.), ud for Bredstræde  3 kvarter (ca. 48 cm.) og ud for Kompagnistræde 2 kvarter 2 tommer (ca. 37 cm.).

Mellem Store bro og skibsbroen laa 3 holme, Spansholm  ud for Lille Næstved præstegaards have, og den tilhørte Sct. Mortens kirke. Aborreholm ud for Bredstræde, og den tilhørte Sct. Peders kirke, og Fiskerholmen syd for Kompagnistræde
og den tilhørte Herlufsholm. Vandet løb paa begge sider af dem.

I en afstand af ca. 200 alen (ca. 126 m.) fra Store bro, laa Fiskerholmen, der var 78 alen lang (ca. 49 m.) og 36 alen bred (ca. 22 m.)

Fiskerholmen delte aaen i to løb, dybden var kun ca. 13 tommer (ca. 35 cm.)

Ca. 300 alen (ca. 188 m.) fra Store bro dannede Præstens vænge paa Ll. Næstved siden et huk, der strakte sig 4 alen (ca. 2,5 m.) ud i aaen og hindrede dens løb.

Fiskerholmen og Præstevængets huk, var aarsag til store oversvømmelser i Ll. Næstved-omraadet i 1785.

Ovennævnte beskrivelse stammer fra en synsforretning, den 23 september 1774.

Tilbage til oversigt