Fiskernes årlige kapsejlads

Næste kapsejlads:  Søndag d. 11. juli 2004, kl. 13:00

Fiskerne ved og omkring Karrebæk fjord og Karrebæksminde bugt, har i snart 100 år afholdt en årlig kapsejlads. Enkelte år under 2.verdenkrig kunne man ikke genneføre kapsejladsen, da der var ration på brændstof. Denne dyst går ikke på "hvem kommer først" osv., dysten går ud på at gennemsejle en en rute, afmærket med bøjer, den der kan gennemsejle ruten, 2 gange på samme tid eller tættest på samme tid, er vinder.
Fiskerne har så meget kendskab til fartøjets egenskaber, selv med en del ekstra mandskab i dagens anledning, at han ofte gennemsejler ruten på en meget fin tid.
I gennem mange år er dysten afholdt den 2. søndag i juli, om formiddagen planlægges området for dysten, her er vejret af afgørende betydning, om sejladsen skal forgå på Karrebæk fjord eller ude på bugten: Karrebæksminde bugt.
Formiddagen går med at bringe den fornødne proviant mv. ombord, der skal noget til idet man denne dag normalt påmønstre en større feststemt "besætning", ja nogle har endog deres eget orkester med, alle fartøjerne har sat dannebrog, her til kommer alverdens forskellige reklamebannere og flag der pryder hele armadaen.
Kl. 13:00 går starten, præcisionsejladsen er igang, efter godt en time har de første gennesejlet banen 2 gange og begynder nu at trække ind mod havnen i Karrebæksminde.
I dagens anledning er det meste af byen flagsmykket, flere tusinde mennesker har taget plads langs den gamle "pramå", sådan en dag findes der utroligt mange "vandhuller", hvor enhver kan få slukket tørsten.
Efterhånden som fartøjerne kommer ind i havnen, sker der ting og sager, folk fra fartøjerne hopper/smides i vandet, andre besætninger gør store anstrengelser for at oversprøjte tilskuerne, andre fartøjer har den store fornøjelse, at sprænge en del store kanonslag af, så både folk og dyr, især hunde farer forskræmte sammen og andre nyder bare dette farverige spil.
Sidst på eftermiddagen har dommerpanelet fundet dagens vinder(e), endvidere præmieres for udsmykning af fartøjerne, kl. 18:00 uddeles så præmierne.
Først på eftermiddagen starter der forskellige orkestre og kunstnere, kendte og ukendte, for at afslutte "kapsejladsen" ud på aftenen.

©
             Dommerbåden under proviantering ..........                      Dommerpanelet er ved at være klar ..

©

             Første båd stryger over startlinien                                   "Søkadetterne" linet op med en hilsen til dommerbåden

©

             "Havet" med Gerhard Hansen ombord, vinder år 2002      Hovmesteren bakker op

©

             Det første hold fartøjer nærmer sig                                 Flot og festligt skal det være

©

             Det gælder om at holde samme fart og tid ved gennemsejlingen af banen, 2 gange, bådene er nu på vej i havn

©

             Dommerpanelet indtager deres obligatoriske ål (røget)     Publikum venter spændt på halløj i havnen

©

©

©

©

             Alle "vandhuller" er godt besøgt......                               Vinderen år 2002, Gerhard Hansen (gul skjorte).

©
             Ovenstående 2 foto viser DR1 (TV) under TV-optagelse om Karrebæksminde fiskeriet (år 2002)

tilbage til oversigten