Retur


Sidste nyt 2016


2016

Per Liljegren fra EDC mæglerne i Karrebæksminde overrakte Inge Eriksen,

formand for Karrebæksminde Fiskeri-og Bymuseum et beløb på 10.000 kr.
 Pengene kommer fra Poul Erik Beck fonden,

der støtter op om foreninger og ildsjæle,

der bidrager positivt til lokalsamfundet

og gives bl.a. til kulturelle aktiviteter.
 Når valget faldt på Karrebæksminde Fiskeri-og Bymuseum, s

kyldes det, at museet er et godt eksempel, der via frivillige kræfter formidler museet

områdets historie og skaber liv i byen.
 Inge Eriksen oplyste,  at pengene vil blive brugt til belysning i museets lokaler.

Museet er beliggende i Karrebæksmindes ældste bygning,

den tidligere Materialegård. Arbejdet med ombygning,

vedligeholdelse og drift af dem gamle Materialegård

er udelukkende frivillig arbejdskraft.

Museet har 265 medlemmer. Der er en permanent udstilling

og i sommermånederne har museet tillige skiftende udstillinger

af kunstmalere og Kunsthåndværkere."