Retur                                                                                                                                       

 

Sidste nyt

 

 

2020

 

2019

 

2018

 

2017

 

2016

 

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021

Nye montre

      

Palle Birk Hansen har modtaget nye montre fra Boderne i Næstved. Dem har han nu samlet og opdateret museumsgenstandene.


Forårsklargøring

             

Palle Birk Hansen Og Frank Sørensen                                                                      Robert Westh

 

     

Robert Westh og Mogens Larsen                                                         Merete Lorenzen og Inge-Lise Frost

Alfred Olsen


Blomsterbed

 

 

Kære alle

Vi har i dag haft et lille, men vigtigt møde ved Muset.

Til stede udendørs var Willy, Mogens, Ralph, Mona Eilschou og undertegnede. Alfred sluttede sig senere til gruppen.

 

Mona og Anette har - som I ved - ansøgt om at måtte anlægge et vildbed ved Museet, og nu skulle vi finde ud af, hvor dette bed bedst kan anlægges.

For at gøre historien kort: Vi fandt frem til, at bedet skal anlægges ved hækken ind til Paradisets grund. Her er der sol, og frøene flyver ikke direkte ind i Paradisets have, fordi naboens bagvæg står bag hækken.

Bedet kan blive op til ca. 20 m2 stort, for det er det areal, Mona og Anette har frø til. Frøene til 28 arter er leveret af Danmarks Naturfredningsforening.

Vi har indrettet det, så vi bevarer et parti græs med pomeranshøgeurt, som Mona fandt. Glæd jer til de blomstrer! Her gør vi intet bortset fra, at Willy undlader at slå området, indtil vi når efteråret.

Ved siden af har vi udstukket et felt, hvor Mona og Anette fjerner græstørven, som de lægger med jordsiden opad i et lille dige omkring bedet. Willy slår græs uden om diget.

Det handler om, at bunden skal være så næringsfattig som muligt, for at de vilde planter kan trives. Er der muld, overtager nogle få arter. Vi vil gerne have en broget blomstereng.

Formålet er dels at kunne glæde os over blomsterne. Dels at give plads til mange af de frygteligt truede insektarter, som vi i vor enøjede visdom har givet trange vilkår gennem sprøjtning og monokulturer.

Død over giften – længe leve mangfoldigheden! Men vi skal selvfølgelig til at lære, hvad der nu er pænt: ikke kun det kortklippede græs, som er en ørken, men også naturens egen udfoldelse.

Vi skal have udarbejdet en orienteringstavle, som kan stå ved kanten af bedet.

 

For at få det her på plads, måtte vi finde en ny plads til vor netvogn med de flotte, nye hjul! Fantastisk, at vi har en levende hjulmager blandt os!

Det endte med den indlysende idé, at vi stiller vognen foran østgavlen på Museet, så den ses fra Brosvinget hen over Ankerpladsen.

Håndværkergruppen skal lige have malet vinduerne og træværket oppe på gavlen færdige. Når det er sket, kører vi vognen på plads.

Lige nu står den tættere på smakkejollen. Vognen har fået nye betonfliser, meget mindre, som passer fint til hjulene og formålet, som er at hæve hjulene over græsset, så de ikke tager skade af fugten.

 

Endelig skal det lige nævnes, at materialerne til nyt lys over foredragssalen er i hus. Mogens og Willy går i gang med at installere.

Det var alt for nu.

Bedste hilsener

Palle

 


 

Fjordpram

 

    

Vi har fået en fin, hjemmebygget pram af Bjarne Ditlevsen. Prammen har fået plads foran museet under egetræet

 

                       

Her ses Bjarne Ditlevsen ved bygning af prammen                                                 Her er prammen søsat i Karrebæk havn