Retur

Lokale udstille


Lokale udstille   
                                             

Ved udstilling i lokalerne rettes der henvendelse til:

Formand Peter Christiansen

tlf.: 23 21 50 59


Mail: formand@kbm-museum.dk

 

Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum

Instruks eller regler for sommerudstillinger i Vestrummet 

 Juni 2021

Generelt

Har man lyst til at udstille, så tager man kontakt til Museets formand,

som har mandat fra bestyrelsen til at tage de nødvendige afgørelser om deltagelse og tidsrum.

Det er en betingelse for deltagelse, at man er medlem af det foreningsejede museum,

der drives af bestyrelsen uden faste offentlige midler.

Kontingent for enkeltmedlem er p.t. 125 kr.

Det er en betingelse for deltagelse, at man betaler det fastsatte beløb

 (p.t. 1250 kr./uge) for den planlagte periode.

Beløbet 1250 kr./uge kan deles mellem flere udstillere,

 men udstillingsarealet er det samme, nemlig ca. 20 m2 væg plus podier og montre.

Museet beregner sig 0 % i provision af salg af udstillerens værker.

Til gengæld er det en betingelse for deltagelse, at man indgår aktivt i en aftale

 om at passe udstillingen og museets kiosk i perioden.

Udstilleren sælger altså sideløbende egne værker og Museets varer.

Udstilleren holder i løbet af dagen øje med toilettet,

så det er rent og indbydende for publikum.

Man har som udstiller naturligvis fri adgang til Museets køkken med dets faciliteter.

Bestyrelsens medlemmer står på skift for alarm, morgenåbning og aftenlukning.

Udstiller har kontakt med vagthavende.

Udstiller efterlader absolut ikke Museet uden opsyn i åbningstiden.

Åbningstiden på 6 timer ligger som udgangspunkt i tidsrummet 11 – 17.

Eventuelle udvidelser aftales med vagthavende og afhænger af dennes velvilje og muligheder.

Der er ikke parkering på Museets arealer. Parkering henvises til offentlig parkering

på kajen lige over for Museet. Det er dog tilladt at holde kortvarigt ved Museets port under af - og pålæsning.

Alle respekterer tiderne. Det afgående hold skal have fred og ro til at pakke ned torsdag kl. 17-19,

 før næste hold hænger op eventuelt torsag aften eller fredag morgen før kl. 11. Tiderne aftales med vagthavende.

Om udstillingsrummet, kaldet Vestrummet.

Da der hen over sommeren er en lang række udstillinger, som afløser hinanden hurtigt,

 skal alle følge museets faste regler vedrørende udstillingsrummet:

·       De udstillede værker ophænges på de dertil ophængte 10 plader á 200 x 122 cm,

hvilket giver ca. 20 m2 (én plade er lavere) til direkte ophængning,

egnet til mellem 10 og ca. 40 billedværker. Pladerne er gennemfarvede gråsorte MDF-plader,

hvilket medfører den fordel, at søm - og skruehuller efterlades uden spartling og maling.

 ·       Hver udstiller fjerner egne stifter og skruer torsdag,

så næste udstiller står frit i egen ophængning.

·       Man anvender så små skruer og stifter som muligt for at efterlade så små huller som muligt.

 Museet leverer et passende udvalg af stifter og skruer. Man er også velkommen

til at hænge ting fra pladernes overkant (19 mm) fx i egne, medbragte kroge.

·       Man skal anvende Powerstrips (uden limstof) til opsætning af tekster,

så vi undgår grimme lim - og fedtpletter på pladerne. Powerstrips købes af museet eller i byggemarked.

·       Man må ikke montere udstillede genstande eller tekster på bindingsværket mellem pladerne,

 som netop har til formål at skåne husets bevaringsværdige bindingsværk mod ødelæggelse.

·       De etablerede strømførende skinner bærer det eksisterende antal spotlights,

 som man må fordele så godt som muligt. Porten står åben i udstillingsperioden.

To vinduer er blændede. Derved kan vore spotlights bruges optimalt.

·       Museet råder over et mindre antal podier af forskellig type,

som står til udstillernes disposition. Det gælder ikke de podier, som allerede er i brug

 i Museets egen udstilling i midterrummet. Man er velkommen til at bruge egne podier.

·       Museet har investeret i en låsbar montre, som har fast placering, og som ikke må flyttes.

Montren har tre glashylder. Bruger man ikke montren, må Museet bruge den i pågældende periode til egne varer. 

Bestyrelsen

Juni 2021