Retur


BlomsterbedVilde naturbede

Vilde natur bede

I disse to bede bidrager museet til den landsdækkende indsats for at fremme vild natur til gavn for

insekt - og fugleliv i Danmark.

Vilde planter fremmes på forskellige måder men ud fra samme grundregel:

·        jorden skal være og forblive næringsfattig for at de vilde planter kan gro

·        frø kan ligge i dvale i jorden i mange år, hvorfor det tager tid før de spirer

·        bedene plejes ved at hæmme dominerende planter og understøtte balancen i bedet

I bedet til venstre er græstørven gravet af, og jorden er tilført 5-10 cm bakkegrus, inden de vilde

blomsterfrø er sået. Der er sået frø fra følgende danske vilde blomster:

Almindelig røllike, Blæresmælde, Blåklokke, Blåhat, Brunelle, Cikorie, Dagpragtstjerne,

Brunelle, Dunet vejbred, Gul snerre, Farvet gåseurt, Hvid okseøje, Hulkravet kodriver,

Knopurt, Knoldet mjødurt, Kornblomst, Kornvalmue, Klinte, Kællingetand, Nældebladet

klokke, Nikkende limurt, Moskus katost, Merian, Prikbladet perikon, Skovforglemmigej,

Slangehoved, Smalbladet klokke, Tjærenellike, Trævlekrone

I bedet til højre fremmer vi vækst for hjemmehørende planter, hvis frø ligger i dvale i jorden. Det

gør vi ved at minimere græsklipning, så planterne får mulighed for at udfolde sig.                                 


1

2

3

Blå  kornblomst, Hvid okseøje

og KinteKrybende potentil

i det hjemmehørende bed

5