Retur                                         

 

Bestyrelsesmøder

 

13.09.2018

22.08.2018

23.05.2018

15.05.2018

11.04.2018

07.03.2018

24.01.2018

 

06.12.2017

09.11.2017

27.09.2017

30.08.2017

07.06.2017

18.04.2017

08.03.2017

11.01.2017

 

14.12.2016

02.11.2016

28.09.2016

24.08.2016

08.06.2016

27.04.2016

23.03.2016

20.01.2016

 

24.11.2015

19.10.2015

19.08.2015

17.06.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum

                                                                                                                                  28.09.2018

 

Bestyrelsesmøde

torsdag den 27. september 2018

kl. 14 – 15.30 på Museet  

 

Referat 

Til stede: Inge, Sonja, Merete, Inge-Lise, Alfred, Peter og Palle samt Willy og Frank. 

 

1. Godkendelse af referater fra møde 22.08. og arbejdsmøde 13.09.2018

Godkendt.

 

2. Økonomi

     Status: 80.691,21 kr., kassebeholdning 500 kr.

Medlemstal 281.

Elforbruget i september 94 KW mod 119 KW sidste år. Godt!

 

3. Bygningen

     Håndværkerne: Kai bygger podie til Karrebæk Mølle-modellen. Gruppen har klippet hæk mod nord og kørt 2 læs bort. Alfred har ryddet hylder i værkstedet til accession (nytilkomne genstande). Gruppen har tilført nyt sand til gulvet i særudstillingsrummet.

     Willy arbejder med nyt grafikkort til fjernsynsapparatet.

     Alfred efterlyser affaldscontainer til papir.

     Alfred indhenter tilbud fra Kim Tagdækker på nyt stråtag på nordsiden af huset. Taget bør kunne holde endnu ca. 5 år, men så skal det skiftes.

 

4. ”Julehule”- fremtid, tovholder

     Bestyrelsen diskuterede Julehulens fremtid og endte med at beslutte, at vi i år koncentrerer os om at gennemføre traditionen med juletræ.

Juletræet tændes søndag 25. november kl. 14, så pigerne fra ridecentret kan være med på deres heste.

Vi tilbyder alle fremmødte risengrød og varm saftevand (gratis) med gløgg til de voksne (betaling).

Alfred sørger for juletræ fra Vibo.

Vi spørger Knud, om han som æresmedlem vil tænde træet.

Inge og Peter står som tovholdere for dagen.

 

5. udstillingen i uge 42: Aage Berntsen – syv dages gensyn

     Palle gennemgik planen i henhold til referatet fra arbejdsgruppemødet 13.09.2018.

     Palle står for pressemeddelelse, som udsendes digitalt med vedhæftet plakat.

     Palle står for invitationen, som udsendes digitalt med vedhæftet plakat.

     Palle står for introtekst, som han forestiller sig printet hos Visuel Grafisk. Tilbud til formanden, som afgør, om det iværksættes eller ej.

 

6. Jubilæum 2019

     Museet holder 210-årsjubilæum for huset i sommeren 2019 (med udgangspunkt i 1809), som samtidig er museets 15-årsjubilæum i forhold til 2004. formanden forestiller sig en udstilling af billeder fra det gamle Karrebæksminde og fra museets arrangementer. Vi tænker videre.

 

7. Nyhedsbrev

Forslag til meddelelser:

kontingent for 2019,

oplysning om mulighed for at indbetale til Mobilpay,

omtale af julearrangement (se pkt. 4),

omtale af bankospil 2019,

omtale af generalforsamling 2019.

Nyhedsbrevet forventes udsendt omkring 1. november, primært i digital form på hjemmesiden.

 

8. Næste møde

     Næste bestyrelsesmøde afholdes fredag 19. oktober kl. 16 – 17.30.

Her fastlægges datoer for bankospil og generalforsamling 2019.

 

9. Eventuelt

     Næstved Turistforening har henvendt sig til os med ønske om forslag til nye bestyrelsesmedlemmer i Turistforeningen. Man ønsker et generationsskifte!

 

     Grundejerforeningen Mikkelhøj holder møde 19.10. kl. 19.30.

Frank påtog sig at åbne og lukke.

 

Alfred spurgte til placering af billeder i Veststuen, og efter fælles besigtigelse vedtog vi den kommende placering på de lave, lodrette vægge. Håndværkerne sørger for ophængning. 

 

Referat ved Palle Birk