Retur                                         

Bestyrelsesmøder

 

14.04.2021

 

17.11.2020

20.10.2020

21.09.2020

04.08.2020

02.06.2020

13.05.2020

15.04.2020

25.02.2020

07.01.2020

 

20.11.2019

07.10.2019

02.09.2019

25.06.2019

29.05.2019

07.05.2019

24.04.2019

27.02.2019

29.01.2019

 

03.12.2018

19.10.2018

27.09.2018

13.09.2018

22.08.2018

23.05.2018

15.05.2018

11.04.2018

07.03.2018

24.01.2018

 

06.12.2017

09.11.2017

27.09.2017

30.08.2017

07.06.2017

18.04.2017

08.03.2017

11.01.2017

 

14.12.2016

02.11.2016

28.09.2016

24.08.2016

08.06.2016

27.04.2016

23.03.2016

20.01.2016

 

24.11.2015

19.10.2015

19.08.2015

17.06.2015

 

 

 

 

 

 

 

Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum 

                                                                                                                                   05.05.2021 

 

Bestyrelsesmøde

Tirsdag 4. maj 2021

kl. 13-15 på Museet   

Referat

 

Til stede: Peter, Merete, Ralph, Inge-Lise, Sonja og Palle samt Frank og Willy. 

 

1.                 Godkendelse af referat 14. april 2020

Godkendt.

 

2.                 Økonomi

             2.1 Antal medlemmer           252

             2.2 Status, bank                     224.504,43 kr.                                         

             2.3 Kassebeholdning             1.115 kr.

             2.4 Trykning af magneter og postkort er sat i værk. Vi genoptrykker desuden postkort og dækkeserviet ved luftfoto af Enø i henholdsvis 100 og 50 eksemplarer.

2.5 Nyt emne til bestyrelse eller arbejdsgruppe, Peter kontakter vedkommende.

                        

3.                 Bygningen

             3.1 Elforbrug april måned 298 KW.

             3.2 Håndværkergruppens arbejdsopgaver.

o   Lys i foredragssalen

o   Vinduer males

o   Vindskeder skal males

3.3 Nyt stråtag på bygningens nordside. Frank og Ralph har haft møde med Palle Fobian, som efter 2 år opjusterer tilbuddet med ca. 25.000 til ca. 235.000 kr. til næste forår. Vi satser på start april 2022. Vi tager beslutning på næste møde, når vi har det ny tilbud.

Frank har afsendt og fået kvittering for 3 ansøgninger (Varelotteriet, Sydbank og Møns Bank) og arbejder foreløbig med et par mere (Spar Nord og Sparekassen Sjælland-Fyn). Inge-Lise arbejder også med et par ansøgninger.

3.4 Vildbed er anlagt af Mona og Anette. Vi åbner for vand på gavlen.

3.5 Montrer, 5 stk. til den faste udstilling. Det undersøges, om Mogens kan havde montrerne i sin kassevogn, ellers bestiller Palle en vognmand. De to gamle montrer kasseres med tak for god indsats.

3.6 Store rengøringsdag før sæsonstart er fastlagt til 19. maj kl. 9 til vi er færdige.

                                     

4.                 Sommerudstillingerne 2021

Udstillingsperioden er de 14 uger 21 – 34. Alt går efter planen.               

 

5.            Generalforsamling 2021

Vi har reserveret tirsdag 7. september kl. 19- til formålet.

            

6.                 Forslag til vedtægtsændringer 2021

Vi arbejder fortsat med forslag til vedtægtsændringer af 17. november 2020.

 

7.                 De næste bookinger

LM Lille Mødelokale, SM Store Mødelokale, FS Foredragssalen

GF generalforsamling

 

04/05 Grundejerforening Lungshave, kl. 17.45-20         SM                Frank

04/05 Grundejerforening Mikkelhøj, kl. 19-                   LM                Frank

08/05 Grundejerforening Lundegaarden, kl. 10-12         ?                    Frank

09/05 Grundejerforening Strandgaarden, kl. 14-16         LM                Peter

11/05 Lokalrådet, kl. 19-                                                  LM                Peter

15/06 Karrebæk Vandværk GF, kl. 18-                            SM                Peter

07/09    vor egen GF, kl. 19                                              FS                 alle

            

26/02 2022 Banko på 3F, det er sidste gang, eftersom 3F sælger Smålandshavet.  

               

8.                 Næste møde

Onsdag 16. juni kl. 13-15

 

9.                 Eventuelt

Sonja: Alfred har en optagelse med Henning Petersen på USB-nøgle, vi låner og Willy kopierer.

 

Sagen om navne til mødelokalerne er sat i bero, medens vi overvejer andre navne end Bødestuen og Skipperstuen, som ingen reelt bruger, fx Store Lokale/Vest og Lille Lokale/Øst. Gode forslag modtages.

 

Frank undersøger med Skat, om vi kan få refunderet moms, hvis vi behandler udskiftningen af nordsidens stråtag som et projekt løsrevet fra den daglige administration.

 

Vi overvejer kraftigt emnet for efterårsudstillingen. Der er flere navne i spil: Holscher, Mads Stage, ? ?

 

Det undersøges i forbindelse med den kommende nytækning, om den eksisterende kvist med lemme på nordsiden af huset kan åbnes og forsynes med glasvindue for at give lidt lys til foredragssalen. 

 

Referat ved Palle Birk Hansen