Retur                                         

Bestyrelsesmøder

 

29.05.2019

07.05.2019

24.04.2019

27.02.2019

29.01.2019

 

03.12.2018

19.10.2018

27.09.2018

13.09.2018

22.08.2018

23.05.2018

15.05.2018

11.04.2018

07.03.2018

24.01.2018

 

06.12.2017

09.11.2017

27.09.2017

30.08.2017

07.06.2017

18.04.2017

08.03.2017

11.01.2017

 

14.12.2016

02.11.2016

28.09.2016

24.08.2016

08.06.2016

27.04.2016

23.03.2016

20.01.2016

 

24.11.2015

19.10.2015

19.08.2015

17.06.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum

 

26.06.2019

Referat

 

          Bestyrelsesmøde

          tirsdag den 25. juni 2019

          kl. 14-16 på Museet

 

          Til stede: Inge, Peter, Sonja, Merete, Ralph og Palle samt Willy.  

 

1.     Godkendelse af referat fra sidste møde 29. maj 2019

Godkendt.

 

2.     Økonomi og medlemstal

Saldo 95.051,81 kr.

Kasse 2.315,05 kr.

Medlemmer 274 (3 nye og 1 nyt firmamedlemskab)

 

3.     Bygningen og el

Håndværkergruppen holder sommerferie.

Palle spurgte Willy, om Håndværkergruppen kan bygge en rimeligt sikret akryloverbygning til et af vore podier, så Peters smukke oldsager kan udstilles standsmæssigt. Willy tager hånd om sagen.

Elektricitet, intet som sådan at sige, det er sommer, og varmepumperne står stille.

Der har i øvrigt været serviceeftersyn på varmepumperne i mandags.

Der er behov for udskiftning af vort HFI-relæ, som er for følsomt.

 

4.     Diger

Inge, Peter og Palle har været til orienteringsmøde om behovet for forhøjede diger i Karrebæksminde på Sjællandssiden. Vi afventer den færdige rapport med beskrivelse af forslag til finansieringen. Vort udgangspunkt er, at Museet ingen penge har afsat til digebygning. Vi følger sagen med opmærksomhed.

 

5.     Skrivelse fra skatteministeriet v. Frank

Udsat til næste møde, når Frank er til stede. 

 

6.     Indkøb af kunst

Formanden fremlagde forslaget om at investere 2.000 kr. i en meget smuk skål, skabt af keramiker Lillian Bannister, Næstved. Skålen er signeret LB, dateringen indhentes. Tanken er, at skålen skal pryde det store mødebord i Bødestuen.

Bestyrelsen godkendte indkøbet.

 

7.     Sommerudstillingen

Det går fint.

Indtil videre er der kun mindre problemer med udstillere, som ikke følger retningslinjerne. Der er slået enkelte søm i bindingsværket, og der er brugt private klæbepuder med fedtstof. Men ellers respekterer man vejledningen.

Der er til vor glæde generelt stor tilfredshed med de gråsorte plader som baggrund for kunsten.

 

8.     Udstilling i uge 42

Palle har fået oplysninger om nogle meget smukke fuglemalerier, udført af den vestjyske kunstner Olav Martinsen, se www.olavs-malerier.dk, afsnittet ”fugle”. Olav er principielt glad for vor henvendelse og vil gerne udstille, men peger på to problemer: Den korte udstillingsperiode på en uge og hans omkostninger på ca. 2.000 kr. ved at skulle transportere malerierne til Karrebæksminde og hjem igen.

Inge havde på Bornholm mødt en repræsentant fra kulturafdelingen i Næstved Kommune, som havde peget på muligheden af at søge støtte i kommunen fra aktivitetsmidlerne til et sådant projekt.

Vi er principielt interesserede, men lader foreløbig projektet hvile til næste år.

Vi drøftede en anden mulighed til efterårets udstilling, nemlig at invitere vor lokale kunstner Jørgen Erik Scheel-Bech på ca. 85 til at udstille 10 værker (malerier og grafik), også gerne skulptur om muligt.

Bestyrelsen vedtog at lade formanden undersøge denne mulighed.

 

9.     Næste møde

Bestyrelsen mødes mandag 2. september kl. 14-16 i Museet.

 

Billedudvalget mødes mandag 5. august kl. 13-16 i Museet.

 

Vagter:

Sonja tager vagten 7. juli kl. 10 for en grundejerforening fra Enø.

Ralph tager vagten 27. august kl. 19 for Grundejerforeningen Mikkelhøj.

Palle tager en omvisning 4. september kl. 15-16 for Margit Jocondes gruppe.

 

10.  Eventuelt

Intet.

 

          Referat ved Palle Birk