Retur                                         

Bestyrelsesmøde

03.12.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum 

                                                                                                                                                                                                                                                                      4. december 2018 

 

Bestyrelsesmøde

 

Mandag den 3. december 2018

Kl. 14 – 16.30 i Museet 

 

Referat

 

Til stede: Inge, Alfred, Sonja, Inge-Lise, Merete, Peter og Palle samt Frank.

 

1. Godkendelse af referat fra møde 19.10.2018

     Godkendt.

 

2. Økonomi, medlemstal, el

     Saldo på 83.376,08 kr.

     Kontantbeholdning 500 kr.

     Medlemmer: 293

 

     El: forbruget har været ganske højt.

Vi vedtog i den forbindelse, at Lokalrådet skal betale for elektricitet under deres igangværende kurser med 250 kr. pr. gang. I øvrigt låner de efter aftale lokalerne gratis til de 2 eller 3 hjertestarterkurser.

     Der er i øvrigt problemer med vore elinstallationer. Derfor beder vi elektriker Louis snarest gennemgå systemet for at finde fejlen, før den afstedkommer en katastrofe.

     Endelig udarbejder Frank en brugervenlig manual til varmepumpen på 1. sal. Alfred gav foreløbig alle en hurtig                       introduktion til fjernbetjeningen til apparatet.

 

3. Bygningen

     I salen på 1. sal er et af lysstofarmaturerne gået i stykker. I stedet for at skifte det og de øvrige armaturer, efterhånden som de bryder ned, undersøger vi, hvad det vil koste at skifte lyset i salen ud med nye armaturer, der: kan skabe fleksibelt orienteringslys, er baseret på LED-lys og kan lysdæmpes.

     Projektet indarbejdes i budgettet for 2019.

     I det østvendte mødelokale trænger de to gamle elradiatorer kraftigt til udskiftning, og vi iværksætter udskiftningen allerede i indeværende år.

 

     Generelt indskærper formanden over for bestyrelsen og Håndværkerne, at der først udarbejdes budget til godkendelse, før nye arbejder og projekter sættes i gang.

 

     Renoveringen af vor smakkejolle er beregnet til at ville koste ca. 5.000 kr. Bestyrelsen godkender, at arbejdet foregår i Vestrummet inden for porten i den kommende vinter, månederne januar til og med april.

     Alfred orienterede om, hvilke opgaver, Håndværker-gruppen har løst i efteråret:

Montering af to lanterner, sand på gulvet, opsætning og maling af lister til ophængning af billeder, vægmontering af fotostater, renovering af skiltet på østgavlen, ordning af vestgavlen.

     Alfred kunne fortælle, at tækkemanden har afgivet tilbud på oplægning af nyt stråtag på nordsiden af huset, pris 292.000 kr. Alfred indhenter et alternativt tilbud. Det gamle tag kan holde ca. 5 år endnu, så der er tid til at finde fondsmidler til opgaven.

 

4. Arbejdsgruppe vedrørende gamle billeder

     Formanden spurgte til Billed-gruppens arbejde. Gruppen har holdt to møder og er godt i gang med opgaven, nemlig at få styr på samlingen af gamle billeder, som gennem årene er indleveret til museet.

Målet er at kunne scanne og derefter at lægge materialet på hjemmesiden, samtidig med, at de originale positiver opbevares hensigtsmæssigt. Arbejdet fortsætter med et møde 8. januar og siden efter behov.

 

5. Julefrokost 10. december 2018 kl. 13

     En optælling viser, at vi kan blive 19 personer til frokosten i Museet.

 

     Vi fastlagde madplanen og fordelingen af opgaverne således:

                                                                                                         Inge:  rugbrød, smør, fedt

                                                                                                         Sonja: 2 x sild

                                                                                                         Peter: iskefileter

                                                                                                         Inge: leverpostej med bacon og surt

                                                                                                         Palle:  grønlangkål

                                                                                                         Frank:  medister (eller anden kødmad) til grønlangkålen

                                                                                                        Alfred: mørbradbøffer

                                                                                                        Merete: ost og kiks

      Bestyrelsen mødes kl. 12 for at rigge an.

 

6. Bankospil den 23. februar 2019

     Alfred er som sædvanligt tovholder for arrangementet.

Sonja har booket Tårnsalen på Smålandshavet med plads til 150 personer til 23.02.2019.

     Vi vedtog at sætte prisen pr. deltager til 230 kr. (mod hidtil 200 kr.), idet prisen for lokale og mad er steget siden sidste år, men vi vil fordele den affødte stigning i pris over et par år.

     Prisen dækker deltagelse med mad samt 3 bankoplader.

     Alfred opsøger som sædvanligt præmierne hos gamle og gerne nye sponsorer.

     Palle udarbejder en pressemeddelelse, som sendes til lokalpressen med henblik på, at pressen kan orientere om arrangementet.

Tilmelding sker fra 15. januar. Ingen er tilmeldt før da!

Til det amerikanske lotteri laver Sonja 250 poser, hver med 6 lodder, som sælges for 25 kr. pr. pose.

Inge har sørget for musikken: Jens Olsen og sandsynligvis to andre spiller. Han er tilfreds med samme betaling som sidste år: god vin til musikerne. Palle sørger for vinen.

Opråber er Frank, assistent er Sonja.

Priser for drikkevarer: vand 20 kr., øl 30 kr., vin 165 kr. pr. flaske. 

 

7. Evaluering af julearrangement søndag 25. november

     Formanden indledte med at konstatere, at hun oplevede arrangementet som en succes!

     De øvrige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer havde samme oplevelse!

Der var mange mennesker, herunder mange børn, ca. 60 til juletræstændingen, ca. 100 gæster i museet efterfølgende til risengrød og gløgg. Der blev snakket og hygget i rigt mål. Vi vurderer, at det er en god investering at servere gratis denne dag (med gløggen som sponsorstøtte fra Smålandshavet). Det giver megen goodwill, som kan gavne os i det daglige arbejde.

Vi vedtog i den forbindelse, at vi selv dækker udgiften til juletræet, som i år har kostet 450 kr. Alternativet ville være igen at forsøge at få erhvervsforeningen til at dække udgiften. Med årets beslutning har vi endeligt overtaget ansvaret for Karrebæksmindes juletræ.

Vi vedtog endelig at indkøbe en lyskæde med varmt lys til de kommende års juletræ.

 

8. Program 2019

     Formanden orienterede om programmet for det kommende år:

     Banko 23. februar

     Generalforsamling 7. maj

     Pinse-udstilling 6. – 10. juni (uge 23), Minna Andersen udstiller værker af sin afdøde mand, kunstneren Egon Mortensen (1941-2002). Formanden undersøger, om der er potentiale i en udvidelse af arrangementet med en ny udstiller i den følgende uge 24, dvs. 11. – 14. juni.

     Sommer-udstilling 15. juni - 31. august. Alle uger på nær den sidste (uge 35) er besat med udstillere. Der foreligger til uge 35 et par forslag. Formanden beslutter, hvem den endelige udstiller i givet fald bliver.

     Uge 42 (Efterårsferien). Vi fortsætter trenden fra 2018 med en særudstilling efter bestyrelsens eget valg. Vi arbejder videre med Franks forslag om at vise en udstilling af et udsnit af originale værker af tegneren Mads Stage (1922-2004), som Frank har adgang til i kunstnerens hjem i Bisserup.

     Julearrangement søndag 24. november kl. 14-16. Formanden tager kontakt til formanden for Karrebæksminde Erhvervsforening for at undersøge, om der er basis for en fælles julemarkering i Karrebæksminde, bl.a. med fælles markedsføring.

 

     Vi mindede hinanden om, at vi har to jubilæer næste år, dels husets 210 år (1809-2019), dels museets 15 år (2004-2019). Der er fortsat planen at markere de 210 år med et indslag i museets faste udstilling, vi skal blot have fundet ud af, hvordan det skal effektueres. Sagen tages op på de kommende møder.

 

9. Næste møder i 2019

     Billedgruppen mødes tirsdag 8. januar kl. 13-15 i Museet

     Bestyrelsesmøde tirsdag 29. januar kl. 14-16 i Museet

     Generalforsamling tirsdag 7. maj kl. 19-21 i Museet

 

10. Eventuelt

     Frank fik luft for en frustration over en sag, som omfatter uklare signaler i forhold til spørgsmålet om, hvorvidt værker i en bestemt udstilling er til salg eller ej. Klarhed efterlyses generelt!

     Sonja efterlyste et visitkort for Museet, som bestyrelsens medlemmer kan bruge i mødet med omverdenen. Palle fik i opdrag at udvikle et visitkort sammen med Martin Jensen, Visuel Grafisk.

     Inge efterlyste i den forbindelse det materiale, som tidligere bestyrelsesmedlem Robert Westh nåede at udvikle i forhold til en folder med en præsentation af Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum, som vi kan bruge ved hvervning af nye medlemmer, og som kan uddeles ved passende lejligheder.

 

Referat ved Palle Birk