Retur                                         

Bestyrelsesmøde

02.09.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum 

 

04.09.2019 

  Bestyrelsesmøde

  Mandag 2. september 2019

  kl. 14-16 på Museet

 

 Referat

 

  Til stede: Inge, Merete, Peter, Inge-Lise, Sonja, Palle samt Willy

 

 

1.     Godkendelse af referat fra sidste møde 25.06.2019

Godkendt.

 

2.     Økonomi og medlemstal

Saldo: 102.361,69 kr.

Kasse: 1.500,05 kr.

Medlemmer: 289 (incl. 6 nye).

 

Sonja kunne fortælle, at man øger gebyret på MobilePay til 49 kr. pr. måned, hvilket sammenlagt betyder ca. 1.000 kr. i udgift på årsbasis, men vi kan ikke undvære MobilePay, som giver såvel kontingenter som betaling for kioskvarer.

 

3.     Bygningen, el og arbejdsopgaver

Håndværkergruppen begynder 11. september efter sommerferien.

Opgaver:

Hængelås til informationsskab på forpladsen.

Tjekke dæmringsrelæ til udendørs belysning.

Hestevognen til nettransport skal ordnes, hjulene er ved at falde fra hinanden.

Gangspillet, som i øvrigt flyttes af publikum, skal have udskiftet tømmer.

 

Havemøbler

Sonja havde fundet et godt tilbud på havemøbler: bord, 2 bænke, 2 stole til i alt 5.200 kr. Godkendt, Sonja bestiller.

Transportkurv til service, pris 260 kr.

Godkendt, Sonja bestiller.

Lys til museets lokaler.

Bestyrelsen drøftede nyt LED-lys, dels til udstillingerne, dels til foredragssalen.

Vi forsøger at basere os på skinner med spots til begge formål, så vi ender med ét system.

Palle undersøger priser hos det firma, hvor vi har købt de første leveringer. 

 

Stenbro i tagdryppet

Vi drøftede problemer med ujævn stenbro i tagdryppet foran porten.

Det skortede på endelige forslag. Vi arbejder videre med problemet.

Parkering foran museet

Vi vedtog at udarbejde et skilt til sommerperioden, som fortæller, at parkeringspladsen ved museet er forbeholdt biler til handicappede

Skilt ved bådmotorer

Vi drøftede det gamle skilt, som er blevet kommenteret, men vedtog at lade det være, som det er. Det er en del af museets historie, og man forstår meningen.

Elforbrug

Nogen havde glemt opvaskemaskinen i lang tid, hvilket har kunnet ses af elforbruget i juli måned!

 

4.     Diger

Intet nyt.

 

5.     Jubilæumsarrangement: Åbent hus (tidligere fastsat til 22. september kl. 13-16)

Diskussionen endte med, at vi udsætter åbent hus-arrangementet til vor udstilling i efterårsferien for at udnytte synergieffekten, se pkt. 6.

 

6.     Udstilling uge 42

Vi har entreret med Jan Kiowsky, leder af Grafisk Værksted, som glæder sig til at udvælge og redigere 10 værker af forskellige kunstnere i værkstedets arkiv. Disse 10 værker er vor udstilling i efterårsferien 2019.

Vi supplerer så med åbent hus-arrangement sidste lørdag i ferien, dvs. 19. oktober kl. 13-16, hvor vi dels efterlyser gamle billeder, dels serverer vin, øl og vand med chips. Kl. 15 holder Palle et foredrag om de 2 jubilæer: husets jubilæum 1809-2019= 110 år, museets jubilæum 2004-2019 = 15 år, i alt 225 år! Palle udformer en pressemeddelelse til Ugeavisen og Sjællandske.

 

Vagtplanen for efterårsferien ser således ud:

Lørdag                    Inge – og alle, der kan deltage

Søndag                    Inge

Mandag                   Sonja

Tirsdag                   Inge-Lise

Onsdag                    Willy

Torsdag                   Peter

Fredag                     Merete

Lørdag                    Palle – og alle, åbent hus

Søndag                    Inge-Lise og Frank

Ralph                      er stand in i tilfælde af forfald

Der holdes åbent fra kl. 11 til kl. 16 alle dage. 

 

7.     Evaluering af sommerudstilling

Vi har lagt hus til 13 udstillinger i denne sommer.

Der har været et samlet besøgstal på 6.536.

Der er solgt for 4.907,50 kr. af museets egne varer i de 13 uger

Kassen til frivillige tilskud har givet os en indtægt på 1.655,50 kr.

 

Inge indrømmede, at det er et stort arbejde at stå for alle disse udstillinger, idet mange udstillere kontakter hende jævnligt af mange forskellige årsager, ros og ris, spørgsmål og klager – gennem hele året. Inge gør det, fordi det giver museet penge til driften, og fordi det giver kredit til museet, når det går godt.

Vi har haft mange positive reaktioner på den ny indretning med de 10 plader, ligesom mange har givet udtryk for, at den mørke baggrund giver liv til billederne.

På den anden side er det tydeligt, at mange ikke har taget sig tid til at læse de nye retningslinjer, hvilket vi nok alle har erfaret, når vi har set udstillernes biler parkeret ved museet, andre søm og skruer anvendt og udstillernes egne udgaver af klæbepuder anvendt.

Men vi fortsætter, og så når vi vel frem til et godt resultat på et tidspunkt.

Inge-Lise talte varmt for fortsat at give plads til mangfoldigheden og det frie initiativ, som kan give noget positivt til helheden (når man blot følger reglerne!).

 

Palle arbejder videre med retningslinjerne, så de bliver endnu tydeligere.

Vi drøftede muligheden af at indskrænke udstillingsperioden til fx 8 uger.

Vi drøftede muligheden af at vælge tilsvarende fx 8 udstillere, trække lod om, hvem der får hvilke uger, anbefale, at man indskrænker dels antallet af deltagere i den enkelte uge, dels antallet af udstillede billeder og kunsthåndværk, samt at vi opfordrer udstillerne til at koncentrere sig om billedkunst og undlade uvedkommende ting.

Vi opfordrer til, at man faktisk læser reglerne og sætter sig ind i dem, der er jo en klar mening med reglerne.

Endelig opfordrer vi til, at man fokuserer på kvalitet frem for kvantitet og gerne dyrker begrænsningens kunst i relation til konceptet med de 10 plader i den bevaringsværdige ramme af gammelt bindingsværk.

 

8.       Næste møde

Vi aftalte at mødes igen mandag 7. oktober kl. 13-15 (NB vi rykker mødetidspunktet 1 time frem).

 

Bestyrelsesmøde mandag 07.10.2019 kl. 13-15 på Museet

Åbent hus-arrangement lørdag 19.10.2019 kl. 13-16 med foredrag kl. 15-16 

 

9.    Eventuelt

Inge tager fat i en sag, hvor nogle af husets brugere havde bestilt smørrebrød hos 3F, som derefter havde meddelt, at der var en lavere pris, når det var til museet. Inge tager en snak med Ellen på 3F for at få styr på, at husets brugere ikke lukrerer på museets gode forhold til 3F.

 

Inge orienterede om, at hun og Palle er ved at udarbejde den længe savnede hvervefolder. Den sættes op i tæt samarbejde med Martin Jensen, Visuel Gafisk. Der mangler stort set kun de rigtige billeder, dels gamle, dels nye.

 

 

 

Referat ved Palle Birk Hansen