Retur

Alleen

Alleen


Alleen
Alleen, Karrebæksminde – 1856 - mod vest

Alleens udløb i Havnen, tegnet 21. december 1856 af  lærer J. F. Meier.

Til venstre Alleen 53 Wittusens Pakhus 1840, til højre Alleen 36, Alleen 38 og Alleen 40-42,

derefter bådværftet med værksted, bag det et lokum for havnens folk. Toldbygningen er ikke tegnet.

Personerne kan alle navngives (se næste side), Meier selv står forrest med ryggen til.

 


1

2

Alleen, Karrebæksminde  - 1864 - mod øst

Fra venstre Alleen 20-22, Alleen 18, Alleen 16, Alleen 14, Alleen 12,

med facaden frem Alleen 13,

Til højre gavlen af Alleen  21, forrest til højre Grundlovspladsen

Foto ved fotograf  G. W. Klein (1835-1896), Karrebæksminde juni 1864


3

Alleen, Karrebæksminde – o. 1890 – mod sydvest

Alleen 4 Bryggergården med baghuse

 


4

Alleen, Karrebæksminde – o. 1880 – mod vest

Alleen 4 Bryggergården

Med tranlampe?

 


5

Alleen, Karrebæksminde (Karrebeksminde) – o. 1910 – mod syd

Til venstre Alleen 5 (brevsamlingssted 1865-1877, postekspedition 1877-1895),

Alleen 7 og Alleen 9

Til højre Alleen 4 Bryggergården og Alleen 6


6

Alleen, Karrebæksminde - o. 1900 – mod syd

Til venstre Alleen 7 og 9, begge med gadedøre.

Til højre sydenden af Alleen 4 Bryggergården, derefter Alleen 6 med butik, men uden tilbygning,

Bag manden til venstre Alleen 8-10

NB rendesten og brætter samt tranlampe?

 

 


7

Alleen, Karrebæksminde – o. 1910 – mod syd

Til venstre Alleen 5 og 7,

Til højre Alleen 4 Bryggergården

 


8

Alleen, Karrebæksminde – o. 1940 – mod nord

Til venstre Alleen 12 sidebygning, gavlen af Alleen 8-10

Til højre først Alleen 11 Toldkontrollørens hus, bag dette gavlen af Alleen 9

Allétræerne er store


9

Alleen, Karrebæksminde – o. 1910 – mod nord

Til venstre Alleen 12 hjørnet med rendesten og rendestensbrætter

Til højre Alleen 11 Toldkontrollørens Hus og Alleen 9 med gadedør

 


10

Alleen, Karrebæksminde – o. 1920 – mod nordvest

Alleen 12 med købmandshandel

 


11

Alleen, Karrebæksminde – o. 1924 - mod nord

Alleen 12 med købmandshandel i hjørnet, til højre den nordlige del af Alleen

 


12

Alleen, Karrebæksminde – o. 1900 – mod nordvest

Alleen 12 med købmandshandel i hjørnet og med tilbygning mod vest, samt Alleen 14, 16, 18 m.fl.

 


13
14

Alleen, Karrebæksminde – o. 1910 – mod vest

Til venstre Alleen 15-17 og 19 samt 21, derefter Grundlovspladsen

Til højre Alleen 12 med tilbygning, derefter 14, 16, 18, 20 m.fl.

 


15

Alleen, Karrebæksminde – o. 1910-20 - mod vest

Til venstre Alleen 17, 19 og 21

Til højre Alleen 12 forlængelse med barberforretning, Alleen 14, 16, 18, 20 m. fl.

 


16

Alleen, Karrebæksminde – o. 1940 – mod vest

Til venstre Alleen 17, Alleen 19 og Alleen 21, derefter Grundlovspladsen

Til højre Alleen 14 med kvist, Alleen 16 og Alleen 18 samt Alleen 20-22

NB benzinstander ud for nr. 12 købmanden

 


17


Alleen, Karrebæksminde – o. 1900 – mod nord

Alleen 18, til højre enden af Alleen 16

Soklen ikke tjæret

 


18

Alleen, Karrebæksminde o. 1900

Mod nord

Alleen 18 og gavlen af Alleen 16

Soklen tjæret

 


19

Alleen, Karrebæksminde – o. 1900 – mod nord

Alleen 20-22 set fra Grundlovspladsen

 

fra venstre: skomagermester P. Andersen, sejlmager Carl Andersen, frøken Møller, fru slagtermester Møller og slagtermester Julius Møller.

 


 


20

Alleen, Karrebæksminde – o. 1930 - mod vest

Til venstre Alleen 35, 37 fra 1924 med balkon, 39 og 41-43 Pakhus 1855.

Til højre Alleen 28 og Alleen 30-32 Badehotellet med bislag

 

Alleen 37 er bygget i 1924 af Albert Ditlevsen

Hoveddøren er lavet af masten fra skibet "Ires" som grundstødte kort før.

Døren er udskåret af Hans Thirslund (som var bror til Jens Thirslund fra Kähler)

 


21
22

Alleen, Karrebæksminde – o. 1930 – mod vest

Til venstre Alleen 31, Alleen 35 med butik, taget af Alleen 37 fra 1924,

Til højre Alleen 24, Alleen 26-28, Alleen 30-32 Badehotellet med bislag, Alleen 36

 


23

Alleen, Karrebæksminde – o. 1900 - mod øst

Til venstre Alleen 26, port, Alleen 24, ophold (Gammel Brovej),  Alleen  20-22,

Midtfor Alleen 13

Til højre  (Alleen 15-21), Grundlovspladsen, Alleen 31 og enden af Alleen 33

 


24

Alleen, Karrebæksminde – o. 1970

Længst til venstre Martens Ålerøgeri ud til Kanalen

Til venstre Alleen 31, 35, 37 og 39 med baggårde/haver

Til højre Alleen 24 og 26-28

 


25

Alleen, Karrebæksminde – o. 1930 eller senere – mod nordvest

Bagsiden af husene Alleen 31, Alleen 33, Alleen 35, Alleen 37 bygget 1924,

Til højre glimt af Alleen 24

I forgrunden bundgarnspæle

Fritgående høns


26

Alleen, Karrebæksminde - 1880’erne – mod nordøst

Alleen 30-32 Badehotellet

NB uden 3 kviste!

Michelsen & Strange Nielsen: Billeder fra det nu forsvundne Næstved, s. 131

 27

Alleen, Karrebæksminde – o. 1900 – mod nordøst

Alleen 30-32 Badehotellet fra 1850 med sidefløj fra 1888 og 3 kviste

 

Enø Strand - lokalhistorie

 


27a

Alleen, Karrebæksminde – omkring 1900 - set mod øst

Til venstre Alleen 30-32 Badehotellet fra 1850

ved lods Lars Sørensen (1850)  og sønnen gæstgiver Edvard Theodor Sørensen (1852)

og hans søn Laurits Sørensen (1902)

med E. T. Sørensens købmandshandel forrest, hotellets hoveddør bagest,

til højre Alleen 41-43 Pakhus 1855, med åbne tørreluger, derefter Alleen 39 og gavlen af Alleen 35

De 4 piger står i rendestenen bag rendestensbrættet

 


28

Alleen, Karrebæksminde – o. 1910 – mod nordvest

Fra venstre Alleen 36 i fuld længde og Alleen 30-32 Badehotellet med købmandsbutik og hotelindgang

Postkort sendt 1919


29

Alleen, Karrebæksminde – o. 1910 – mod nord

Alleen 30-32 Badehotellet, til venstre E. T. Sørensens købmandshandel, til højre hotellets indgang.

Postkort sendt 1919

 


30

Alleen, Karrebæksminde – o. 1930 - mod øst

Til venstre Alleen 30-32 Badehotellet med bislag med balustrade, Alleen 26-28, Alleen 24 m.fl.

Midtfor ses Alleen 13

Til højre Alleen 31-35, Alleen 37 bygget 1924 med karnap og balustrade, Alleen 39 og

Alleen 41-43 Pakhus 1855 før deling

 


31

Alleen, Karrebæksminde – o. 1930 – mod øst

Til venstre Alleen 30-32 Badehotellet med bislag, midt for Alleen 13,

til højre Alleen 41-43 Pakhus 1855 med gadedør i østenden efter delingen,

derefter Alleen 39 og Alleen 37 fra 1924,  m.fl.

 


32

Alleen Karrebæksminde – o. 1915 – mod syd

Alleeen 30-32, Badehotellets Have, i baggrunden Alleen 36 og gavlen af Paradiset med ølreklame

Postkort sendt 1919

 33

Alleen, Karrebæksminde

Alleen 30-32 Badehotellets have

 

Enø Strand - lokalhistorie


34

Alleen, Karrebæksminde – o. 1905 – set mod sydøst

Alleen 30-32 Badehotellets have med pavillon Sølyst

 


35

Allen, Karrebæksminde – o. 1905 – set mod nordøst

Alleen 30-32 Badehotellets have med pavillon Sølyst

 

Else Paulsen: Før og nu 1993 s. 25

 

Pavillionen blev senere flyttet ud på havnen og brugt som redskabshus for fiskerne. Blev kaldt "Den finske Ambassade" efter fisker Finn Ditlevsen

 


36

Alleen, Karrebæksminde – o. 1925 – mod nordvest

Fra venstre Alleen 36,

Alleen 30-32 Badehotellet med bislag og kig ind i gården

 

Enø Strand - lokalhistorie

 


37

Brosvinget, Karrebæksminde –  o. 1940 set mod nordvest

Brosvinget 30, ”Paradiset”

oprindelig høker Hans Hansen 1855

den gamle, stråtækte bindingsværksbygning har fået en ny facadegavl af teglsten

H. H. Hansens købmandsbutik 

Brosvinget er anlagt i forbindelse med bro nr. 4 i 1936

gokarrebaeksminde.dk


38

Brosvinget , Karrebæksminde – 2009 – mod nord

Brosvinget 30 i restaureret stand som bindingsværkshus, sydsiden

 

I forgrunden 5 tons anker til kludekogeren som fortøjningsbøje

 

Nørgaard: Karrebæksminde s. 59

 

 


39

Alleen, Karrebæksminde – o. 1910 – mod sydvest

Alleen 41-43 Pakhus 1855 med luger og kun én gadedør, på østgavlen stige

Bag dette Alleen 53 Wittusens Pakhus 1840 og  et hjørne af Toldbygningen 1815

Til højre gelænder fra Badehotellets hoveddør med gangbræt over rendestenen

 


40

Alleen, Karrebæksminde – o. 1900 – mod nord

Foto taget fra Svenskesiden mod Sjællandssiden med 4. Dragonregiment på øvelse (før 1923)

Fra venstre et hjørne af Saltøs Pakhus 1854, et hjørne af Alleen 30-32 Badehotellet med dør i vestenden,

bagsiden af Alleen 41-43 Pakhus 1855 før deling, dernæst bagsiden af Alleen 39 med baghus

 


41

Alleen, Karrebæksminde –  o. 1900 - mod sydøst

Til venstre gavlen af Alleen 41-43 pakhus 1855, til højre gavlen af Alleen 47 Saltøs pakhus 1854,

mellem gavlene ser vi fra venstre Ved Broen 10 (halvvalm) foran Ved Broen 8,

Ved Broen 6 bagerens ejendoms 2 huse, gavlhuset endnu i én etage.


42

Alleen, Karrebæksminde  - o. 1900 - mod vest

Til venstre Alleen 53 Wittusens Pakhus 1840

Midtfor Toldbygningen 1815 og  skibsværftet med kuglekogeren

Til højre Havnefogedhuset fra 1882

Alleens elmetræer er i god vækst


43

Alleen, Karrebæksminde – o. 1900 - mod øst

Til venstre træerne foran Alleen 40-42, Alleen 38 Havnefogedbygningen fra 1882,

dernæst gavlen af Alleen 36, dernæst Alleen 30-32 Badehotellet fra 1850

gavlen af Alleen 41-43 Pakhus 1855,

endelig  nordenden af Alleen 53 Wittusens Pakhus 1840 med tørreluger

Brosvinget er ikke anlagt.


44

Karrebæksminde – o. 1920 – mod nordøst

Eiler Sørensen (1869-1953): fra venstre Alleen 38 A Materielgårdens gavl, Alleen 40-42,

Alleen 38 Havnekontoret, Wittusens Pakhus 1840, foran skibsværftet, set fra Søndre Mole

Nielsen & Jessen 2013 s. 21


45

Alleen, Karrebæksminde – o. 1910 – set mod nordøst

Til venstre Alleen 36 Lodsen & Vægteren, med Brummen

derefter Alleen 30-32 Badehotellet med sidefløj,

til højre gavlen af Alleen 41-43 Pakhus 1855,

på bedding en pram under reparation

 

Else Paulsen: Før og nu, s. 26


46

Alleen, Karrebæksminde – o. 1900 – mod øst

Til venstre  skibsværftet, Alleen 40-42, Alleen 38 Havnefogedbygningen 1882, Alleen 36

og Alleen 30-32 Badehotellet.

Til højre gavlen af Alleen 53 Wittusens Pakhus  1840 med gadelygte

og gavlen af Alleen 41-43 pakhus 1855

 


47

Alleen, Karrebæksminde  - o. 1900 – mod nord

Alleeen 40-42 fra 1853 og Alleen 53 Wittusens Pakhus 1840

I baggrunden Brentebakken

Slæbebåden Susaa, bygget 1892 i Göteborg, solgt til Ålborg 1939


48

Karrebæksminde – 1897 – mod nord

L. A. Ring:

Blæsevejr ved stranden

Sigrid Ring på Longshave

Olie på lærred, 1897

 

Fra venstre

Alleen 40-42, Pakhus 1840,

Alleen 38A, Alleen 38,

Brosvinget 30, Alleen 36

 


49

Karrebæksminde – 1903 – mod syd

L. A. Ring: Kystparti fra Karrebæksminde, olie på lærred 1903

Fra venstre Alleen 30-32 Badehotellet, Alleen 47 Pakhus 1854, byens tage, Alleen 40-42

 og Alleen 53 Pakhus 1840

Bemærk badehus på Vesterhavestranden

 

 


50

Alleen, Karrebæksminde – o. 1900 – mod nord

Alleen 40-42, dobbelthus med fælles hoveddør, flagstang

 

Huset er bygget i 1853 og hed oprindeligt "Sølyst"

 


51

Karrebæksminde – 1920 – mod nordvest

O. J. Gundet: Fra venstre Toldbygningen, Wittusens Pakhus 1840, Alleen 40-42 og Alleen 38 Havnekontoret

Nielsen & Jessen 2013 s. 19

 

 


52

Alleen, Karrebæksminde – o. 1920 – mod nordvest

Foto taget fra Svenskesiden mod Saltøs Pakhus m.m. med 4. Dragonregiments soldater i Kanalen

Fra venstre Alleen 40-42 bag træer, Alleen 38 Havnefogedhuset, Alleen 47 Saltøs Pakhus 1854,

Østenden af Alleen 36 i fuld længde, hjørnet af Alleen 41-43 Pakhuset 1855

Bagved ses Paradiset

 


53

Alleen, Karrebæksminde – o. 1930 – mod øst

Til venstre skibsværftet med kuglekogeren, dernæst Alleen 40-42 og Alleen 38 Havnefogedhuset,

gavlen af Alleen 36 og gavlen af Alleen 30-32 Badehotellet

til højre Alleen 53 Wittusens Pakhus, nordre halvdel forhøjet o. 1925,

bag denne gavlen af Alleen 47 og gavlen af Alleen 41-43

 

 


54

Alleen, Karrebæksminde – o. 1935 – mod øst

Til venstre Havnefogedhuset 1882, Alleen 36 og Alleen 30-32 Badehotellet

Til højre Alleen 53 Wittusens Pakhus 1840, her forhøjet med skibshandel (1925-) og bolig over

 


55

Alleen, Karrebæksminde – o. 1940 - mod nord

Til venstre Alleen 40-42, bag dette Materielhuset Alleen 38A, dernæst alleen 38 Havnefogedhuset 1882,

dernæst Alleen 36 halveret, bag dette ”Paradiset” med købmandshandel,

dernæst Alleen 30-32 Badehotellet/Kroen

Forrest Alleen 53 Wittusens Pakhus/Kabyssen, dernæst Brosvinget og 4. bro fra 1936,

dernæst Alleen 47 Pakhus 1854/Kakaofabrikken, endelig gavlen af Alleen 41-43 Pakhus 1855,

helt i kanten Ditlevsens redskabshus, nu Ditlevsens Fiskehus

Midt på marken ligger Kokgården, bag denne Karrebæk, til højre bebyggelsen Karrebæk Mark

 


56

Alleen, Karrebæksminde – o. 1970 – mod nordøst

Fra venstre skur, Alleen 40-42, Alleen 38 Havnefogedhuset, Alleen 36 og Alleen 30-32 Badehotellet

I forgrunden netvinde på ladvogn efter traktor

 


57

Brosvinget, Karrebæksminde – o. 1940 – mod sydøst

Alleen 30-32 Badehotellet med sidefløj, bagsiden

Derefter gavlen af Alleen 41-43 Pakhus 1855

Derefter gavlen af Alleen 47 Pakhus 1854

Dernæst 4. bro Græshoppen fra 1936

Enø Strand - lokalhistorie

 


58
Alleen, Havnekontoret

59

60
Bag havnekontoret ses lille sekskantet hus med to gammeldags lokummer og et pissoir og et rum til håndværker redskaber.

I baggrunden ses Karrebæksmindes ældste hus Matrielgården.
Nu Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum

61

Alleen  18 , Katrin  og Peter Pedersen.

Førhen mekaniker Møller

 

62

Pakhuset til venstre blev i 1929 ombygget til købmandsgård

63
Gl. Brovej hvor den munder ud i Alleen.
Bemærk tennisbanen i baggrunden. Hørte til Strandhotellet.

64
Det gamle toldhus. Nu "Pandekagehuset"

65
66
Alleen fortsætter ud mod havnen  I lodsgårdens baggård ses Frede Knudsens bil. En D.K.V

1952-1953
67


Alleen med barberren til venstre i billedet

68
Det tidligere pakhus er nu lavet om til restaurant "Kabyssen"

69

Alleen 20-22 og 2470Allen 20-22. Træerne bliver beskåret. 197571