Karrebæksminde  -  set fra vest

1: KAD, Kvindligt Arbejderforbund i Danmark, ferie/kursuscenter. Opført af Bøje Nielsen som Hotel Smålandshavet
2: Den gamle Toldbygning, opført 1815. Nu iskiosk
3: Næstved sejlklub, Yderhavnen
4: Restaurant "Kabyssen", opført som kornmagasin i 1840
5: "Kakaofabrikken", opført som kornmagasin i 1854. Tidligere fremstillede man Kludesko og Kakao, i dag boliger/butik
6: Karrebæksmindebroen, også kaldet "Græshoppen", er nr. 4 i byens historie, indviet 5.juni 1936
7: Næstved Sejlklub, Inderhavnen
8: "Rotteøen", tidligere (før 1812) var "rotteøen" en del af Sjælland/Lungshave, blev tidligere anvendt til losseplads, før den
    blev en ø, deraf navnet.
9:  "Christian Sørens havn", har navn efter sin første ejer/bruger: Frederik Christian Sørensen, Kaptajn/skibsbygger mm.
10: Øen Lindholm
11: Næstved
12: Lars Thuns holme
13: Her lå den først Toldergård, opført 1680, nedlagt 1814
14: Dansk Folkeferie
15: Enø Camping
16: Her lå Mindehuset, opført 1620, her boede Pilotmanden, der fungerede som lods, opsynsmand m.m.
17: Den gamle indsejling, Mindet el. Gammelløb
18: Lungshave
19: Enø
20: Gaunø

Tilbage til oversigt