Havnefoto fra Karrebæksminde
 


Havnen set fra Vest
Fra venstre ses jagten "Familien" af Næstved, der ejedes og førtes af skipper Adolf Eriksen, Karrebæksminde, og
skonnerten "Margrethe" af Karrebæksminde, som tilhørte købmand Fr. L. Brandt, Næstved.
Til højre i billedet ses Witussen pakhus, nu restaurant "Kabyssen" (2000).

Retur til   oversigten